DELAVCI

Vložena pobuda za ustavno presojo zakona o državnem holdingu

Objavljeno 21. januar 2013 11.28 | Posodobljeno 21. januar 2013 11.28 | Piše: STA, A. L.

Prepričani so, da bi moral imeti holding tretjino delavskega predstavništva v nadzornem svetu ter delavskega direktorja kot predstavnika delavcev v upravi holdinga.

Janez Šušteršič je dejal, da gre za prehodno rešitev.

LJUBLJANA – Združenje svetov delavcev Slovenije, Skupni svet delavcev HSE in Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona o Slovenskem državnem holdingu, ker ta ne omogoča sodelovanja delavcev pri upravljanju. Predlagajo tudi zadržanje imenovanja nadzornikov holdinga.

Najprej opozorili

Iz Združenja svetov delavcev Slovenije so sporočili, da so že v začetku decembra lani na predsednika vlade Janeza Janšo, finančnega ministra Janeza Šušteršiča in nekatere druge odgovorne ustanove naslovili pobudo in poziv za ustrezno ureditev sistema delavske participacije prek organov nadzornega sveta in uprave v Slovenskem državnem holdingu. V zvezi s tem so še posebej opozorili na ustavno spornost zakona, ker ta v skladu z določili zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ne predvideva najmanj tretjinskega delavskega predstavništva v nadzornem svetu ter delavskega direktorja kot predstavnika delavcev v upravi holdinga.

Brez razlogov

V združenju sicer priznavajo, da je sicer res mogoče s specialnim zakonom določiti ožji obseg pravic, kot ga na tem področju predvideva zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, a le če za to obstajajo stvarni in razumni razlogi. Teh pa v tem primeru po njihovem prepričanju ni, saj je holding razen v nekaj »nebistvenih posebnostih« po njihovem prepričanju čisto navadna gospodarska družba po zakonu o gospodarskih družbah, ki bo skupaj z odvisnimi družbami z državnim lastništvom tvorila holding. Ker na to pobudo in poziv ni bilo nikakršnega odziva, se je Združenje svetov delavcev Slovenije odločilo sprožiti ustavni spor. Pobudi za oceno ustavnosti tega dela zakona o državnem holdingu pa sta se pridružila tudi Skupni svet delavcev Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) ter Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, ki je tudi vlagatelj pobude.

Delavce v nadzorni svet

Pobudniki ob tem predlagajo, naj ustavno sodišče do dokončne odločitve zadrži vsaj uresničevanje spornega 21. člena zakona, ki določa sestavo in imenovanje nadzornega sveta, in s tem tudi morebitno dokončno oblikovanje in začetek delovanja nadzornega sveta holdinga. To utemeljujejo s težko popravljivimi škodljivimi posledicami imenovanja holdinga brez udeležbe delavcev. Pobuda prihaja ravno v času, ko se počasi izteka zakonski rok za predlaganje kandidatov za nadzornike holdinga. Ta namreč poteče 28. januarja.

Tudi v SD napovedali pobudo za ustavnost zakona

Slovenski državni holding bo imel v skladu z zakonom devet nadzornikov, od katerega enega predlaga komisija za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija. Od preostalih članov štiri predlaga vlada, od tega enega na predlog ekonomsko-socialnega sveta, in štiri poslanske skupine. Državni zbor bo glasoval o vsakem kandidatu posebej, imenoval pa jih bo z absolutno večino. Pobudo za ustavnost zakona o državnem holdingu in zakona o slabi banki so sicer za ta teden napovedovali tudi v opozicijski SD, kjer pa se ne strinjajo s samim konceptom obeh zakonov.

Deli s prijatelji