Oglasno sporočilo

Velik interes za študij strojništva na daljavo

Objavljeno 16. september 2015 11.40 | Posodobljeno 16. september 2015 11.42 | Piše: B. K.

Interes za študij na Fakulteti za industrijski inženiring je primerjalno z enakim obdobjem v preteklem študijskem letu zelo velik.

Diplomanti fakultete predstavljajo razvojni potencial družbe

Razlogov za povečan interes je več:

·         Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inženirjev strojništva. Fakulteta vsakodnevno objavi več prostih delovnih mest.

·         Je edina fakulteta v Sloveniji, ki poleg izrednega študija izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki.

·         Stroški študija so bistveno nižji kot stroški študija strojništva na primerljivih študijskih programih inse lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti, v 3. letniku tudi na več obrokov oziroma do zaključka študija.

·         Fakulteta priznava znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim, neformalnim in/ali priložnostnim izobraževanjem pred vpisom in med študijem na fakulteti, ter delovne izkušnje.

·         Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti katerega koli študijskega programa višje strokovne šole.

·         Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih družboslovnih in naravoslovnih študijskih programih, vendar zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti.

·         Študenti, ki so se v visoko šolstvo vpisali pred uvedbo novih študijskih programov, se lahko izobražujejo in končajo študij pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/2016.V odvisnosti od opravljenih obveznosti na prvotnem študijskem programu se vpišejo neposredno v višji letnik in v novem študijskem programu končajo študij v daljšem obdobju.

·         Diplomirani inženir strojništva je poklic prihodnosti.

 

Oddajte informativno prijavo ali prijavo za vpis ali pa se udeležite informativnega dneva. Za dodatne informacije lahko pokličete na 07 3932 206.

Deli s prijatelji