RAZREŠITEV POSLANCEV

»V Sloveniji ni mafije, ampak je Slovenija mafijska država«

Objavljeno 16. marec 2014 15.06 | Posodobljeno 16. marec 2014 15.06 | Piše: Aleksandar Lukić

Ali bi morali volivci, ki poslance imenujemo, imeti pravico, da jih tudi razrešimo? To smo vprašali poslanske skupine in posamezne poslance.

LJUBLJANA – Med konkretnimi ukrepi v Programu ukrepov Vlade RS za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije je navedena tudi možnost odpoklica župana. O tem, da bi volivci lahko denimo odpoklicali poslanca, ker morebiti slabo dela, ker ne dela, ker so se pokazale okoliščine, ki jih ni mogoče spregledati (laži o izobrazbi, zamolčana dejstva in podobno), ni govora. Pa smo se obrnili na poslance.

Slovenija je mafijska država

»Glede odpoklica politikov menim, da imajo tisti, ki jih izvolijo, tudi pravico odpoklicati jih – tako naj bo urejeno v zakonu,« pravi poslanec Ivan Vogrin, ki mu kot podjetniku ni šlo najbolje. Hkrati pa dodaja, da o tem močno dvomi po glasovanju pri zakonu o dostopu informacij javnega značaja. »Glasovanje je potrdilo tezo mnogih, da v Sloveniji ni mafije, ampak je Slovenija mafijska država,« je dodal.

Kaj pa politične zlorabe?

Iz SLS je odgovarjal Franc Pukšič: »V SLS bi se z možnostjo odpoklica župana na pobudo volivcev lahko strinjali, vendar bi moral biti odpoklic urejen tako, da ne bo postal orodje političnega izkoriščanja, saj bi s tem razvrednotili instrument volitev.« Izpostavlja, da bi morala biti rešitev dobro razdelana, »prepričan pa sem, da bi moral ob uspešnem odpoklicu župana mandat prenehati tudi občinskemu svetu in bi se ponovile volitve za župana in za občinski svet. S tem bi se preprečili primeri, ko je izvoljen novi župan, ki pa ima v starem občinskem svetu blokade, ki mu ne omogočajo normalnega dela.«

O pobudi, da bi bilo mogoče razrešiti poslance na pobudo volivcev, v SLS niso seznanjeni, zato je tudi niso želeli komentirati. Je pa pri tem tako kot pri odpoklicu župana treba paziti na možnost politične zlorabe posamezne manjšine.

Volilni sistem ne omogoča možnosti odpoklica poslancev

»V DL smo že sami vložili predlog spremembe zakonodaje, ki bi volivkam in volivcem omogočala odpoklic županov. Poleg tega smo v okviru svežnja zakonov, ki se ga je v javnosti prijel naziv Mr. Musculo, predlagali tudi določilo, v skladu s katerim bi županom mandat avtomatično prenehal v primeru, če bi bili pravnomočno obsojeni ali obtoženi zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali katerega izmed kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Obžalujemo, da preostale poslanske skupine v državnem zboru našega predloga niso podprle. V DL z naklonjenostjo proučujemo pobude, ki smo jih zaznali v javnosti, in sicer, da bi bilo treba tudi županski mandat (po vzoru predsedniškega, saj gre za individualno in neposredno voljeno funkcijo) omejiti na največ dva zaporedna mandata,« so zapisali v DL.

Glede odpoklica poslancev pa odgovarjajo, da proporcionalni volilni sistem, kot je v veljavi v Republiki Sloveniji, ne omogoča možnosti direktnega odpoklica poslanca: »Razrešitev poslanca na pobudo volivcev bi bila sicer lažje izvedljiva v večinskem volilnem sistemu, vendar v DL menimo, da ta sistem ni dober. Tudi zato, ker bi še dodatno razdelil že tako bipolarno slovensko družbo. Zavzemamo se za proporcionalni volilni sistem z uvedbo preferenčnega glasu, ki bi volivcem omogočil večji vpliv na izbiro svojih predstavnikov v državnem zboru.«

V DL menijo, da pomeni ustreznejšo rešitev zaostritev vstopnih pogojev poslancem in pogojev za njihov obstoj v politiki, »kot smo jo predlagali v okviru zakonodajnih sprememb znotraj zgoraj omenjenega svežnja zakonov za dvig standardov v slovenski politiki. Poslancu, ki v času trajanja mandata ne bi zadostil tem standardom, bi mandat prenehal avtomatično, brez dodatnih stroškov za izvedbo odpoklicnega referenduma. Žal v državnem zboru tudi za ta predlog ni bilo zadostne podpore.«

SD: Odgovornost nosi vsak posameznik

»Komisija za preprečevanje korupcije je pripravila 15 tez. Med njimi je tudi teza, ki napotuje k sprejemu zakonodaje z možnostjo odpoklica župana. Socialni demokrati te teze podpiramo,« pojasnjujejo v SD. Dodajajo, da v zvezi z možnostjo odpoklica poslanca na organih stranke še niso razpravljali.

»Menimo pa, da same politične stranke nosijo odgovornost, da v kandidacijskih postopkih preverijo svoje kandidate in jih izločijo iz postopka. Hkrati poudarjamo, da največjo odgovornost nosi vsak posameznik, ki s podpisom soglasja h kandidaturi jamči za svojo integriteto. Socialni demokrati imamo v statutu stranke zapisano, da vsi funkcionarji, imenovani ali voljeni na predlog stranke, delujejo v skladu z načeli integritete in skladno z etičnimi normami in veljavnim pravom.«

Göncz: Nedvoumno da!

»Na obe vprašanji je odgovor nedvoumno da, ob jasni zakonski določbi, ki dejansko preprečuje odpoklic na osnovi tendencioznih strankarskointeresnih in drugih negativno diskreditacijskih kupčkanj. Omogoča pa odpoklic pri slabem delu in nedvoumnih prekrških oz. zlorabah funkcionarjev,« je jasen predstavnik manjšin v državnem zboru László Göncz.

SDS je za možnost odpoklica poslancev in županov

V SDS so nam poslali kar predloge za reforme političnega sistema iz leta 2012. V drugi točki je navedeno: »Uvede se možnost odpoklica poslanca med mandatom z novimi volitvami v volilnem okraju,« v tretji pa, da se »uvede možnost odpoklica župana ter omejitev na dva zaporedna mandata ali posredne volitve županov – izvoli (in razreši) jih občinski svet.«

Poslanska skupina Desus o možnosti, da bi volivci lahko razrešili tudi poslance, še ni zavzela dokončnega stališča, zato na vprašanja v tem trenutku še niso mogli odgovoriti.

Deli s prijatelji