ODVETNIKA BRANITA SODIŠČE

To sta odvetnika, ki želita utišati Matoza

Objavljeno 28. avgust 2015 12.15 | Posodobljeno 02. september 2015 17.58 | Piše: K. K.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v sodnih postopkih zoper Matozovega klienta sodniki kršili ustavo, odvetniki pa ga zdaj preganjajo, ker je na to opozarjal.

LJUBLJANA – Potem ko je ustavno sodišče pred meseci ugodilo zahtevi odvetnika Francija Matoza in zaradi kršitev ustave razveljavilo sodbo njegovemu varovancu Janezu Janši, se je odvetnik zdaj zaradi te zadeve znašel v pregonu svojih odvetniških kolegov. Pred odvetniško disciplinsko komisijo sta ga pri odvetniški zbornici spravila disciplinski tožilec Mitja Jelenič Novak in njegova namestnica Varja Holec. In sicer na zahtevo desne roke predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše, podpredsednice Nine Betetto in javnosti neznanega Ljuba Raičeviča. Jelenič Novak celo meni, da je »zahtevo podpredsednice vrhovnega sodišča treba obravnavati smiselno enako, kot če bi zahtevo vložil predsednik vrhovnega sodišča«. 

Zakaj preganjajo Matoza

Disciplinski postopek zoper Matoza Jelenič Novak terja, ker naj bi se bil Matoz »neprimerno obnašal in izražal pri opravljanju odvetniškega poklica s tem, da je na tiskovni konferenci Odbora 2014 v Ljubljani dne 18. 8. 2014 med drugim izjavil, da je odločitev Vrhovnega sodišča RS v zadevi Patria »odvisna od drugih okoliščin, ki so izven vrhovnega sodišča, ne znotraj vrhovnega sodišča,« ter še, da je »gospe Žalik (Vesna Žalik je bila sodnica poročevalka v zadevi Patria, Matoz pa je zahteval tako njeno kot tudi Masleševo izločitev, a jo je Betettova zavrnila) in ostalim, ki na vrhovnem sodišču o tem odločajo oz. bi morali odločati, povsem vseeno, da dnevno kršijo človekove pravice«.

In kaj pravi Matoz? »Povedati moram, da sem razočaran in prizadet nad tem, da je odvetniška zbornica uvedla disciplinski postopek zoper mene zaradi tega, ker sem opozarjal na očitne kršitve temeljnih človekovih pravic. Glede na dejstvo, da je prijava prišla od vrhovnega sodišča, gre za nedovoljen pritisk name kot zagovornika, odvetniška zbornica pa namesto da bi takšne poizkuse zavrnila in javno obsodila, celo odvetnike preganja. Ne glede na izid tega postopka bom vedno zaradi varovanja pravic svojih strank opozarjal sodišča na kršitve temeljnih človekovih pravic, še posebej takrat, kadar bodo očitne, kot konkretno v tem primeru.«

Vzel bi mu odvetniško licenco

Jelenič Novak je februarja Matozovo disciplinsko odgovornost terjal, ker naj bi pri opravljanju odvetniškega poklical kršil točko statuta, ki govori o neprimernem ali žaljivem obnašanju ali izražanju pri opravljanju odvetniškega poklica v zvezi s členom kodeksa odvetniške poklicne etike, v katerem piše: »Odvetnik naj pri svojem odvetniškem delu varuje ugled sodišč in oblastvenih organov. Njegova dolžnost je krepiti zaupanje javnosti v njihovo delo. Zato naj ne daje žaljivih ali omalovažujočih izjav o delu teh organov in njihovih odločitvah. Tudi svoje stranke naj napotuje na spoštljiv odnos.«

Jelenič Novak članom senata (vodi ga odvetnik Luka Divjak, člana sta Uroš Čop in Mihael Gubenšek) predlaga katerega od disciplinskih ukrepov iz statuta odvetniške zbornice. Ti pa so opomin, ukor, denarna kazen ali celo odvzem pravice opravljati odvetniški poklic oziroma delo ali prakso v odvetniški pisarni.

V drugem postopku, ki ga je Jelenič Novak sprožil na zahtevo Raičeviča, po kateri naj bi Matoz nagovarjal k nadaljevanju shodov pred vrhovnim sodiščem, ker lahko le tako sodstvu pokažejo, da je v zmoti, odvetniški tožilec ocenjuje, da »takšen način javnega pozivanja in spodbujanja ljudi k protestom proti odločitvam sodišč odvetnikom ni primeren«.

In medtem ko je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pred dnevom objavilo, da je glede na število prebivalcev Slovenija prva po številu ugotovljenih kršitev človekovih pravic med 47 državami članicami, odvetniški disciplinski tožilec brani člen kodeksa, po katerem je »odvetnik pri opravljanju svojega poklica dolžan varovati ugled sodišč in krepiti zaupanje javnosti v njihovo delo«.


Prikaz nasprotnih dejstev: disciplinski postopki zoper odvetnika Francija Matoza

V članku z naslovom: »To sta odvetnika, ki želita utišati Matoza«, neznanega avtorja oziroma avtorice (K.K.), objavljen dne 28.8.2015 na portalu www.slovenskenovice.si, je navedeno, da: »Potem ko je ustavno sodišče pred meseci ugodilo zahtevi odvetnika Francija Matoza in zaradi kršitev ustave razveljavilo sodbo njegovemu varovancu Janezu Janši, se je odvetnik zdaj zaradi te zadeve znašel v pregonu svojih odvetniških kolegov.«, pri čemer sta v članku izrecno omenjena ter tudi slikovno prikazana disciplinski tožilec pri Odvetniški zbornici Slovenije, odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak in njegova namestnica, odvetnica Valja Holec.

V citiranem članku je nadalje pod podnaslovom »Vzel bi mu odvetniško licenco«, zapisano, da »Jelenič Novak članom senata predlaga katerega od disciplinskih ukrepov iz statuta odvetniške zbornice. Ti pa so opomin, ukor, denarna kazen ali celo odvzem pravice opravljati odvetniški poklic oziroma delo ali prakso v odvetniški pisarni«.

Odvetniška zbornica Slovenije sporoča, da mora skladno z odvetniškimi predpisi disciplinski tožilec zahtevati uvedbo disciplinskega postopka, če je na podlagi pobude prizadete osebe, Varuha človekovih pravic ali na drug način obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da je odvetnik kršil svojo dolžnost. Prav tako mora disciplinski tožilec na zahtevo predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali ministra, pristojnega za pravosodje, zahtevati uvedbo disciplinskega postopka. V citiranem članku sta izpostavljeni dve različni dejanji odvetnika Francija Matoza v zvezi z njegovim zastopanjem Janeza Janše v zadevi Patria. 

V zvezi z enim dejanjem je Odvetniška zbornica prejela prijavo s strani javnosti neznanega Ljuba Raičeviča, v zvezi z drugim ravnanjem pa zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka podpredsednice Vrhovnega sodišča RS, mag. Nine Betetto.

Skladno z navedenim je dolžnost disciplinskega tožilca zahtevati uvedbo disciplinskega postopka, v kolikor se seznani z okoliščinami, iz katerih je utemeljeno sklepati, da je odvetnik kršil svojo dolžnost (kot v primeru prijave Ljuba Raičeviča) oziroma mora zahtevati uvedbo disciplinskega postopka na podlagi same zahteve predsednika Vrhovnega sodišča RS (oziroma v konkretnem primeru podpredsednice Vrhovnega sodišča RS). Zato je očitek, kot izhaja iz naslova članka »To sta odvetnika, ki želita utišati Matoza«, pri čemer je v članku objavljena slika obeh zgoraj imenovanih, torej disciplinskega tožilca Mitje Jeleniča Novaka in njegove naniestnice Varje Holec, neresničen in neprimeren.

V zvezi z očitkom, da želi disciplinski tožilec mag. Mitja Jelenič Novak odvetniku Franciju Matozu odvzeti odvetniško licenco, pa Odvetniška zbornica Slovenije sporoča, da lahko izreče disciplinski ukrep odvzema pravice do opravljanja odvetniškega poklica (torej odvzem odvetniške licence) zgolj disciplinsko sodišče (sestavljeno iz dveh sodnikov Vrhovnega sodišča RS in treh odvetnikov), in ne disciplinska komisija pri Odvetniški zbornici Sloveniji (sestavljana iz dveh odvetnikov ter člana, imenovanega s strani ministra, pristojnega za pravosodje). Disciplinski tožilec mag. Mitja Jelenič Novak je v obeh zadevah vložil zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka pred disciplinsko komisijo I. stopnje, kar pomeni, da ne predlaga, da se odvetniku Franciju Matozu izreče disciplinski ukrep odvzema pravice do opravljanja odvetniškega poklica, temveč predlaga izrek enega izmed preostalih disciplinskih ukrepov (opomin, ukor ali denarno kazen).

Roman Završek, predsednik odvetniške zbornice

 

Deli s prijatelji