RAČUNSKO SODIŠČE

Šoltes nad MNZ: Najemali, namesto da bi odkupovali

Objavljeno 09. avgust 2011 11.32 | Posodobljeno 09. avgust 2011 11.32 | Piše: A. L.

Revizija je pokazala, da je najem stavbe na Litostrojski in Dimičevi ulici negospodaren

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes

LJUBLJANA – »Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je pri sklenitvi najemne predpogodbe za prostore na Litostrojski cesti ravnalo negospodarno,« ugotavlja računsko sodišče. Svojo ugotovitev utemeljujejo s tem, da se je MNZ odločil za najem namesto za najem s postopnim odkupom in ker je bila sklenjena predpogodba za večjo površino poslovnih prostorov in večje število garažnih mest, kot je bilo predvideno z investicijsko dokumentacijo. Pri tem pa najema z investicijskim programom ni izbralo kot najugodnejšo (pod)varianto in ga v investicijski dokumentaciji tudi ni ovrednotilo, še dodajajo. »Ministrstvo s sklenitvijo predpogodbe za najem ni uresničevalo ciljev vlade o zmanjševanju obsega najetih poslovnih prostorov oziroma cilja, da bi postalo lastnik objekta.« Spomnimo, ministrstvo za notranje zadeve je takrat vodil Dragutin Mate.

Tudi Kresalova negospodarna

Glede najema stavbe na Dimičevi ulici 16 v Ljubljani računsko sodišče ugotavlja, da gre za najemno pogodbo, ki je po vrednosti primerljiva s pogodbo o najemu s postopnim odkupom. »Ministrstvo je pri najemu stavbe na Dimičevi ulici ravnalo negospodarno, ker se je odločilo za najem namesto za najem s postopnim odkupom. Ministrstvo s tem ni uresničevalo strategije o zmanjševanju obsega najetih poslovnih prostorov oziroma cilja, da bi postalo lastnik objekta,« ugotavlja računsko sodišče.

Po 12 letih in pol bi z najemninami stavbo že odplačali

Šoltesovo sodišče ugotavlja, da je vrednost poslovne stavbe (s pripadajočim zemljiščem) na Litostrojski 57.796.056,84 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. Skupna mesečna najemnina se je na podlagi aneksa povečala na 386.259,67 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. »Najemnina v skladu z aneksom je tolikšna, da se seštevek mesečnih najemnin približno po 12 letih in pol že izenači z vrednostjo poslovne stavbe, kar pomeni, da vse nadaljnje mesečne najemnine že lahko predstavljajo preplačilo vrednosti stavbe oziroma pokrivanje nekaterih drugih stroškov, povezanih s stavbo.«

Negativno Šoltesovo mnenje

»Ugotovili smo, da Ministrstvo za notranje zadeve pri zagotavljanju poslovnih prostorov za svoje potrebe v
obdobju od 1. januarja 2007 do 30. junija 2010 v delu, ki se nanaša na najem stavbe na lokaciji Litostrojska cesta v Ljubljani in najem stavbe na lokaciji Dimičeva ulica 16 v Ljubljani, ni poslovalo v skladu s predpisi,« pišejo v mnenju.

In za katere primere to velja?

– Pri sklenitvi najemne predpogodbe za najem stavbe na Litostrojski cesti v Ljubljani (vrednost najema za 48 mesecev bi bila 16.865.817 evrov) ni uporabilo ustreznega postopka javnega naročanja v skladu z zakonom o javnem naročanju;
– V postopku zagotavljanja prostorov na Litostrojski cesti v Ljubljani je ravnalo v nasprotju z drugim odstavkom in tretjim odstavkom 8. člena zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ker ni ustrezno argumentiralo, da analize javno-zasebnega partnerstva glede na naravo investicije ni mogoče izdelati, ter ni izvedlo predhodnega postopka, določenega z 31. do 35. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, točka 2.4.1.b;
– Pri opremljanju prostorov s premično opremo na Dimičevi ulici 16 v Ljubljani je ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, ker za izbiro izvajalca ni uporabilo ustreznega postopka javnega naročanja v skladu z zakonom o javnem naročanju, točka 2.5.1.a;
– Pri najemu stavbe na Dimičevi ulici 16 v Ljubljani (vrednost najema za 48 mesecev je 6.536.442 evrov) je kršilo 6. člen zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ker ni vodilo postopka ravnanja s stvarnim premoženjem na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku, točka 2.5.1.b.

Uradno mnenje računskega sodišča

»Menimo, da je bilo zagotavljanje poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2010 v delu, ki se nanaša na najem stavbe na lokaciji Litostrojska cesta v Ljubljani in najem stavbe na lokaciji Dimičeva ulica 16 v Ljubljani, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, v pomembnem neskladju s predpisi in z usmeritvami,« še pišejo.

Deli s prijatelji