PREDLOG

Slovenska učiteljica predlaga testiranje dijakov na droge. Bo uslišana?

Objavljeno 01. november 2015 18.45 | Posodobljeno 01. november 2015 18.45 | Piše: Mo. S.

Podatki o uživanju droge so sicer zdravstveni podatki in spadajo med občutljive osebne podatke.

Fotografija je simbolična.

LJUBLJANA – Tudi v naših srednjih šolah se učitelji soočajo z različnimi težavami in pomisleki. Varuhinja človekovih pravic je v teh dneh obravnavala pobudo učiteljice praktičnega pouka v srednji šoli.

Ta je namreč spraševala za mnenje in priporočila glede testiranja dijakov na prisotnost THC v njihovi slini. Dodala je, da se je že večkrat srečala z dijakom, za katerega je posumila, da je pod vplivom droge, želela pa je stališče varuha, ali bi z uporabo testerjev kršila katero od človekovih pravic. Testiranje bi potekalo v prostorih svetovalne službe ob navzočnosti vsaj še enega strokovnega delavca. Namen takega testiranja bi bil izključno »zaščititi dijaka, ki pod vplivom droge ni sposoben slediti in opravljati praktičnega usposabljanja in s tem ogroža sebe in druge«.

Ni pravne podlage za to

In kako odgovarjajo v službi varuha? »Uporaba testerjev na prisotnost droge po mnenju varuha pomeni poseg v dijakovo pravico do zasebnosti, za posameznika morda tudi poseg v pravico do dostojanstva. Vendar pa imajo vsi dijaki tudi pravico do varnosti. Če bi tehtali med temi tremi pravicami, bi po našem mnenju pravica do varnosti bila pred drugima dvema,« so zapisali.

Šola je dijakom namreč dolžna zagotavljati varnost na podlagi različnih predpisov, vendar pa za testiranje dijakov v šoli manjka ustrezna določba v ustreznem zakonu. »Šele na tej podlagi bi bilo treba določbo o obveznem testiranju prisotnosti na drogo, če tako oceni posamezni strokovni delavec šole (učitelj, ravnatelj, svetovalni delavec), vnesti tudi v šolski red šole,« pravijo. Opozorili so tudi, da se dobljene rezultate lahko uporabi zgolj v namen zaščite dijaka pred nezgodo. Ta šolski red bi potem morali obravnavati dijaki in starši, sprejeti pa svet šole. Po mnenju varuha bi šele tako imeli dovolj dobro pravno podlago za uporabo testerjev na THC v slini.

Kaj bo reklo ministrstvo?

Varuhinja poudarja, da bi bilo še najbolj prav, če bi testiranje opravila ustrezna zdravstvena služba. Podatki o uživanju droge so sicer zdravstveni podatki in spadajo med občutljive osebne podatke. So pa na to opozorili tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in jih prosili za njihovo stališče oziroma mnenje, ali obstaja pravna podlaga za izvajanje testiranja dijakov na prisotnost drog v šolah.

Deli s prijatelji