NOVE ZAHTEVE

Sindikat: Država daje potuho neplačnikom

Objavljeno 11. julij 2011 16.13 | Posodobljeno 11. julij 2011 17.23 | Piše: P. J./STA

Sindikati zahtevajo objavo seznama slabih delodajalcev

LJUBLJANA – Nedostopnost evidence slabih delodajalcev pomeni dajanje potuhe tistim, ki ne spoštujejo pravic delavcev, so na novinarski konferenci v Ljubljani poudarili predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in zahtevali, da država nemudoma omogoči objavo seznama podjetij, ki ne izplačujejo plač in ne plačujejo socialnih prispevkov.

Nedostopen seznam

Od 1. julija je vzpostavljena evidenca slabih delodajalcev, ki pa ni javno dostopna. V njej so navedena podjetja, za katera je bilo pravnomočno ugotovljeno, da so kršila pravice delavcev oziroma niso izplačevala plač in plačevala socialnih prispevkov.

Evidenco je po zakonu dolžan voditi zavod za zaposlovanje, ki podatke prejema od inšpektorata za delo, lahko pa tudi od davčnega inšpektorata. Seznam članom sveta ni na voljo, na njem pa naj bi bilo po neuradnih podatkih navedenih okoli 700 kršiteljev.

Ob tem je sodelavec ZSSS pojasnil, da je zveza zavod že februarja pisno pozvala, naj zagotovi javno objavo evidence, a so prejeli negativen odgovor, saj naj bi ti podatki veljali za davčno tajnost. Zveza svojih zahtev ni opustila, zavod pa zdaj čaka na odločitev informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar, čeprav je ta že v primeru podobnega vprašanja glede objave evidence kršiteljev pravic tujih delavcev lani ugotovila, da so pogoji za to izpolnjeni. Na tem seznamu, ki je bil nato lani vendarle objavljen, se je znašlo 823 podjetij.

Država brani neplačnike

Matični odbor DZ je obravnaval tudi vprašanje evidence podjetij, ki ne plačujejo socialnih prispevkov. Kljub temu da se je odbor zavzel za njeno objavo, je finančni minister odgovoril, da objava v javnosti ni mogoča zaradi davčne tajnosti. Prav tako je ministrstvo po Lukičevih besedah ugotovilo, da bi na ta način trpel poslovni uspeh podjetij, znižala pa bi se lahko tudi njihova ocena.

»Zahtevamo, da država nemudoma vzpostavi razmere, da bodo ti seznami postali javni,« je dejal predsednik ZSSS Dušan Semolič.

Podatki niso namenjeni tretjim osebam

Na zavodu za zaposlovanje so se na izrečeno na novinarski konferenci že odzvali. Kot so zapisali na svoji spletni strani, ravnajo v skladu s predpisi, ki jim prepovedujejo, da bi pridobljene podatke posredovali tretjim osebam oziroma bi jih uporabili za drug namen od določenega.

Namen evidence je po njihovih navedbah zagotoviti podlago za kakovostnejše delo zavoda in drugih izvajalcev na trgu dela. »Zavod pričakuje, da bo vzpostavitev takšnega mehanizma pomenila še doslednejše izpolnjevanje delovnopravne zakonodaje, predvsem v smislu spoštovanja pravic delavcev,« so poudarili in dodali, da delodajalcem, vpisanim v evidenco, ne zavod ne drugi izvajalci niso dolžni posredovati kandidatov na prosta delovna mesta, »s čimer je zagotovljena večja pravna varnost brezposelnih oseb«.

Na zavodu so opozorili še, da bodo poleg podatkov, pridobljenih od inšpekcijskih služb in davčne uprave, v evidenci beležili tudi podatke delavcev, zaposlenih pri delodajalcih, ki v sodnem ali upravnem postopku še niso bili spoznani za kršitelje delovnopravne zakonodaje. »V primeru javne objave teh podatkov bi imel nepravilen podatek ali neustrezna presoja pri uvrščanju v to evidenco lahko negativne posledice za delodajalca,« so opozorili.

Potrdili so še, da trenutno poteka postopek presoje javnosti evidence pri informacijski pooblaščenki.

Deli s prijatelji