ČRNA NAPOVED

Se bo zastrupilo 35 tisoč Slovencev?

Objavljeno 24. avgust 2011 21.15 | Posodobljeno 25. avgust 2011 09.00 | Piše: Tomica Šuljič

Vodo bi moralo vsak dan prekuhati kar 35.000 Slovencev

Številni ljudje v tej državi uživajo oporečno vodo
CERKNICA – Voda, ki sestavlja 70 odstotkov človeškega telesa ter pokriva približno sedem desetin planeta, je naša življenjska nujnost in potreba. Potrebujemo jo bolj kot bencin, mobilni telefon ali računalnik. Toda kakšno vodo pijemo iz vodovodnih pip? In kakšno pijejo v Loški dolini, kjer preiskujejo povezavo med fekalno onesnaženo vodo in mrtvim otrokom?

Komunala Cerknica je 8. junija opravila reden nadzor pitne vode, izsledki analize pa so nakazovali onesnaženje vodnega vira Obrh s fekalijami v občini Loška dolina, od koder se napaja vodooskrbni sistem Stari trg - Lož. »Kot upravitelj vodnega vira smo nemudoma izdali obvestilo o prekuhavanju vode, ki velja še danes. Sočasno smo podali prijavo proti neznanemu storilcu zaradi onesnaženja pitne vode s fekalijami,« je obrazložila Nuša Klajič Ambrožič iz cerkniške komunale. Po njihovih ocenah je šlo za onesnaženje z grezničnimi goščami.

Nato je zdravstveni inšpektorat ministrstva za okolje in prostor 17. junija odredil ukrep začasne prekinitve dobave pitne vode iz vira Obrh. Iz mnenja inštituta za varovanje zdravja izhaja, da »je na območju vodooskrbnega sistema Stari trg - Lož najbolj verjeten vzrok za fekalno kontaminacijo pitne vode vir Obrh, saj je bil ta nesiguren, priprava vode pred distribucijo v sistem ni bila ustrezna in ni zagotavljala stalne mikrobiološke skladnosti pitne vode,« obrazloži Manca Uršič Rosas iz zdravstvenega inšpektorata.

Toda osem dni pozneje, 25. junija, je bil odpravljen začasni ukrep prekinitve dobave pitne vode iz vira Obrh. »In to po tem, ko je bil na viru Obrh uveden postopek reverzne osmoze in je izvajalec začel izvajati tudi ukrepe, ki sta jih predlagala IVZ in Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Ljubljana, in sicer kloriranje ter redno vzorčenje vode,« v nadaljevanju pove Uršič Rosasova.


VEČ V TISKANI IZDAJI SLOVENSKIH NOVIC: Prekuhavanje je nujno!
Deli s prijatelji