NADZOR

Računsko sodišče: ministrstvo, športna zveza in tri občine niso ustrezno sodelovale

Objavljeno 04. julij 2011 13.05 | Posodobljeno 04. julij 2011 14.07 | Piše: I. P./STA

Pohorje se zaradi neučinkovitosti višjih sil ne razvija tako, kot bi se lahko

Sonce in visoke temperature so jo zagodli organizatorjem.
LJUBLJANA – Kljub uspešno pridobljeni kandidaturi za organizacijo 26. zimske univerzijade Maribor 2013 postopek kandidature ni bil učinkovit, ugotavlja računsko sodišče v reviziji o uspešnosti in učinkovitosti priprav za izvedbo univerzijade. Za izboljšanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev zato zahteva predložitev odzivnega poročila.

Učinkovitosti pa od nikoder ...

Kot ugotavlja računsko sodišče, ministrstvo za šolstvo in šport, Slovenska univerzitetna športna zveza ter občine Maribor, Ruše in Zreče pri kandidaturi niso ustrezno sodelovali, zato so tudi njihove aktivnosti pri določanju odgovornosti, zagotavljanju sredstev, iskanju ustreznih pravnih podlag za zagotovitev sredstev in pravilne ter pravočasne izvršitve plačila zneska za organizacijske pravice v letih 2008, 2009 in 2010 potekale izrazito neučinkovito.

Posledica neučinkovitega ravnanja in dejstva, da nobeden od partnerjev pri projektu ni niti poskušal doseči znižanja zneska plačila za organizacijske pravice, je tudi še vedno plačilo dela zneska za plačilo organizacijskih pravic in pripadajočega davčnega odtegljaja.

Časovno se ni nič izteklo

Načrtovanje priprav za izvedbo univerzijade ni bilo ustrezno, ugotavlja računsko sodišče. Ministrstvo kot največji načrtovani posamezni sofinancer projekta in partnerji pri projektu niso natančno in pravočasno določili nalog in odgovornosti vseh sodelujočih subjektov pri pripravah za izvedbo univerzijade, obsega potrebnih finančnih sredstev in virov financiranja.

Ocene potrebnih športnih, turističnih, nastanitvenih zmogljivosti in cestne infrastrukture, obsega finančnih sredstev in virov financiranja po njihovem niso bile realne, natančne in pravočasno pripravljene. Poleg tega v Mariboru in Rušah niso pravočasno pripravili dokumentacije za izgradnjo posameznih infrastrukturnih objektov, s čimer bi lahko kandidirali za pridobitev državnih in evropskih sredstev, zato sta občini roke za zagotovitev objektov in sama prizorišča tekmovanj v posameznih športnih panogah sproti spreminjali in od načrtov za gradnjo nekaterih večjih objektov tudi odstopili.

Računsko sodišče ocenjuje, da kljub prvotnim načrtom posamezni objekti ne bodo zgrajeni, ker dokumentacija za gradnjo ni pripravljena.

Seštevek težav je pokazal porazen organizacijski rezultat

Kljub temu da od lanske pomladi aktivnosti priprav za izvedbo univerzijade izvaja družba Univerziada, so za gradnjo športne infrastrukture odgovorni investitorji, izmed katerih mestna občina aktivnosti ne izvaja v okviru zastavljenih rokov, prav tako ni uspela zagotoviti načrtovanega obsega zasebnih vlaganj in črpanja državnih ter evropskih finančnih sredstev v načrtovanem obsegu. Neučinkovito je bilo tudi vzpostavljanje kadrovskih, organizacijskih in finančnih razmer za delovanje družbe Univerziada, ki je bila od marca do julija 2010 brez likvidnostnih sredstev.

Računsko sodišče je ocenilo, da priprave za izvedbo univerzijade potekajo na način, ki sicer zagotavlja izvedbo projekta univerzijade, vendar samo izvedba športnih dogodkov ne bo omogočila realizacije načrtovanih ciljev projekta. Po oceni računskega sodišča tako obstaja tveganje, da poslanstvo oziroma predvideni dolgoročni učinek sicer potencialno uspešno izvedene univerzijade, ne bo realiziran.

Pohorje bi lahko igre izkoristilo za gospodarsko rast

Kot pojasnjujejo, to pomeni, da obstaja tveganje, da občine, na katere se nanaša revizija, v zaledju Pohorja ne bodo pridobile načrtovane nove športne, turistične in nastanitvene infrastrukture, s katero bi lahko zagotovile dodatna delovna mesta in nove poslovne priložnosti, zaradi česar načrtovani športni, turistični, kulturni, ekonomski, univerzitetni, gospodarski, okoljski in družbeno-trajnostni razvoj regije ne bo realiziran v načrtovanem obsegu.

Deli s prijatelji