SANACIJA

Otroci nič več na zastrupljeni zemlji

Objavljeno 14. december 2017 14.15 | Posodobljeno 14. december 2017 14.17 | Piše: Mojca Marot

Občina zamenjala zemljino pri vrtcu. Spet se lahko igrajo zunaj.

CELJE – Sanacija igrišča Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, kjer so spomladi v prsti odkrili povišane vrednosti nekaterih kovin, predvsem cinka in kadmija, je zaključena in otroci se brez skrbi zvirajo po igralih in podijo za žogo. »Travna ruša je tako prijetno mehka, da so nas prve dni spraševali, ali zdaj sploh lahko stopijo nanjo. Skratka, zelo so veseli, da se spet lahko igrajo tudi zunaj,« pravi ravnateljica vrtca Irena Hren. V vrtcu in na Mestni občini Celje, ki je odredila in plačala sanacijo, so si torej oddahnili, nekoliko težje je bilo prepričati starše otrok, da je vrtčevsko igrišče po zamenjavi onesnažene zemljine zdaj res primerno za igro in predvsem, da v novi zemljini, ki so jo pripeljali iz Šmartnega v Rožni dolini, res ni več nevarnih snovi za zdravje. Sploh pa nobena kovina ne presega mejne, kaj šele kritične vrednosti.

Ustrezno urejene deponije za nevarne odpadke sploh nimamo!

Nekoliko težje je bilo prepričati starše zato, ker so se kmalu po zamenjavi pojavile informacije, da naj bi tudi na novo pripeljana zemljina vsebovala preseženo mejno vrednost arzena. In to kljub temu, da je bil na novo pripeljani material, gre tako za drenažni pesek kot tudi geotekstil, zemljo in travnati tepih, preverjen, še preden so ga pripeljali na Hudinjo in ponovno na cilju, in sicer je to opravil zunanji pooblaščeni strokovnjak z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za agronomijo, ter zunanjega Infrastrukturnega centra za pedologijo in varstvo okolja. Starši otrok so ob pregledu analize nove zemljine, ki so jo zahtevali od občine, namreč ugotovili, da naj bi tudi nova zemljina vsebovala 20,6 miligrama arzena na kilogram zemlje, zakonska mejna in opozorilna vrednost pa je 20 miligramov. »To ne drži. Po sanaciji smo opravili kontrolni monitoring, pri katerem smo odvzeli šest vzorcev nove zemljine. Pokazal je, da tla ustrezajo vsem kriterijem, ki jih predpisuje uredba o mejnih opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh,« pojasnjuje dr. Helena Grčman, predstojnica centra za pedologijo in varstvo okolja na biotehniški fakulteti v Ljubljani. Strokovnjaki z Infrastrukturnega centra za pedologijo in varstvo okolja so sredi poletja odvzeli več vzorcev tal na več merilnih mestih in opravili meritve, a te niso pokazale odstopanj. V vzorcu so bili kvantitativno določeni vsi parametri, ki jih zahteva uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Prav tako je center spremljal izvedbo del in kontroliral zemljino, ki so jo vozniki tovornjakov vozili na območje vrtca. Preliminarne meritve, ki so bile opravljene, niso kazale odstopanja pri vsebnosti arzena.

Nujno bo treba posodobiti tudi zakonodajo na področju tal.

Sanacija zemljine vrtca na Hudinji, ki se je začela med poletnimi počitnicami, je tako končana. Na Mestni občini Celje so že potrdili, da bodo sanirali tudi igrišča vseh drugih javnih vrtcev v Celju in okolici, saj so bile opozorilne ali kritične vrednosti kadmija, svinca in cinka presežene tudi drugje razen pri vrtcu na Ljubečni in Polulah. »Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici,« pravi Mojca Grušovnik z Mestne občine Celje. Občina je v rebalansu letošnjega proračuna za sanacijo vrtčevskih igrišč že namenila 450.000 evrov, v predlogu proračuna za prihodnje leto pa je za to predvidenih še 300.000 evrov. A strokovnjaki opozarjajo, da je pri nas težko najti neoporečno zemljino, sploh pa država ustrezne za nujne primere nima na zalogi. »Nimamo niti ustrezno urejene deponije za nevarne odpadke, zato se poraja vprašanje, kam s takšno oporečno zemljino, ki ni primerna za nič. In to bo treba rešiti skupaj z ministrstvom za okolje in prostor. Nujno bo treba posodobiti tudi zakonodajo na področju tal in pripraviti novo uredbo o standardih in kakovosti tal. Tudi zato, da pri interpretaciji ne bo dvomov,« je še poudarila Grčmanova.

Deli s prijatelji