NAD ŽUPANA

Odbor stanovalcev Jankovića prijavil komisiji za preprečevanje korupcije

Objavljeno 11. junij 2012 19.03 | Posodobljeno 11. junij 2012 14.39 | Piše: Mi. S., STA

Koordinacijskemu odboru stanovalcev Fondovih hiš se zdi sporen podpis pogodbe o ustanovitvi družbe Bežigrajski športni park (BŠP).

LJUBLJANA – Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je danes na komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prijavil sum korupcije ljubljanskega župana Zorana Jankovića pri načrtovani prenovi bežigrajskega štadiona. Odbor opozarja na prirejanje sklepa mestnega sveta, prenos pristojnosti občine na investitorja ter izmenjavo uslug med županom in investitorjem.

Sporni podpis pogodbe

Koordinacijskemu odboru stanovalcev Fondovih hiš se zdi sporen podpis pogodbe o ustanovitvi družbe Bežigrajski športni park (BŠP), s katero občina v družbo v večinski lasti Joca Pečečnika vlaga zemljišča v vrednosti 5,7 milijona evrov. Podpis pogodbe so mestni svetniki na seji 1. oktobra 2007 sicer odobrili, vendar šele, ko bi se Pečečnikova družba GSA v zemljiško knjigo vpisala kot lastnica tistega dela štadiona, ki ga je Pečečnik kupil od SCT.

Janković je podpisal tako prirejeni sklep občinskega sveta, da je iz njega izpadel stavek o nujnosti izpolnitve predpisanih pogojev, s čimer je bistveno spremenil njegovo vsebino oziroma ponaredil javno listino, menijo stanovalci Fondovih hiš. Tako je že 3. oktobra, še preden je bil 11. decembra opravljen vpis v zemljiško knjigo, Janković podpisal tudi pogodbo o ustanovitvi BŠP.

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš predlaga, da komisija zadevo obravnava prednostno in sprejme načelno mnenje oziroma stališče do konkretnega ravnanja župana še pred septembrsko sejo mestnega sveta, saj utegne biti sicer neveljavna družbena pogodba o ustanovitvi BŠP znova podaljšana.

Kaj bo rekla protikorupcijska komisija?

Poleg tega odbor KPK prosi za mnenje tudi glede odločitve župana, da del svojih pristojnosti pri načrtovanju prostorskih ureditev prepusti gospodarski družbi v večinski lasti investitorja. Janković je namreč decembra 2008 s Pečečnikom sklenil dogovor o sodelovanju pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Plečnikov štadion, po kateri bi BŠP zagotovil izdelavo predloga prostorskega akta.

Tako je lahko investitor uveljavil zasebni interes na račun javnega

Uveljavil je pozidavo okolice Plečnikovega štadiona, čeprav je zaradi vplivnega območja kulturne dediščina tam gradnja prepovedana in je zapovedano ohranjanje obstoječega nepozidanega prostora. Hkrati je zavrnil vse predloge in pripombe javnosti, ki je temu nasprotovala, opozarjajo stanovalci Fondovih hiš.

Protikorupcijski komisiji predlagajo, da izda načelno mnenje ali zavzame stališče tudi glede vprašanja, ali definiciji korupcije ustreza izmenjava uslug med županom in investitorjem. Po mnenju stanovalcev Fondovih hiš naj bi si župan prizadeval za sprejem takega prostorskega akta, ki bi omogočil obsežnejšo prenovo štadiona, investitor pa naj bi mu uslugo vračal s prevzemom odgovornosti za neprijavljeno povolilno prireditev in z maksimalnim prispevkom za volilno kampanjo.

Na Mestni občini Ljubljana so poudarili, da je prijava popolnoma neosnovana

Kot so sporočili iz Mestne občine, so pri obnovi Plečnikovega stadiona ravnali skladno z zakonskimi predpisi in kakršnakoli namigovanja o izmenjavi uslug med županom in investitorjem so neutemeljena in nesmiselna. »Še več, ni jasno, zakaj naj bi župan potreboval uslugo gospoda Pečečnika, kot mu očitajo stanovalci Fondovih blokov v prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije, saj je investitor BŠP, kjer je MOL družbenik z 28-odstotnim deležem,« izpostavljajo na občini.

Pečečnika poteza Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš ne čudi, saj »izkoriščajo vse možne vzvode, da nagajajo, pri tem pa ne izbirajo sredstev«. Prepričan je, da jim počasi že zmanjkuje streliva in posegajo po ekstremnih dejanjih, saj v upravnih postopkih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.

MOL je bil nosilec in pripravljavec prostorskega akta

Kot je še pojasnil, je družba BŠP sodelovala pri pripravi občinski aktov, vendar je pomemben lastnik družbe tudi občina. »MOL je bil nosilec in pripravljavec prostorskega akta. Investitor se je od tega distanciral in je MOL samo pomagal in jo servisiral,«. je po seznanitvi z očitki iz prijave protikorupcijski komisiji poudaril Pečečnik. Glede financiranja volilne kampanje pa je pojasnil, da je šlo za osebno sponzorstvo, ki ga je pokril s svojim denarjem.

Družba BŠP je sicer 30. maja dobila okoljevarstveno soglasje za obnovo Plečnikovega stadiona. Agencija RS za okolje, ki je postopek ocenila za zelo kompleksen in zahteven, je po pregledu celotne dokumentacije presodila, da je predvideni poseg sprejemljiv za okolje ob upoštevanju predpisanih norm in pogojev iz okoljevarstvenega soglasja ter ob izvajanju vseh predvidenih omilitvenih ukrepov.

Po mnenju koordinacijskega odbora so se uradniki pri izdajanju soglasja izognili presoji ključnega vprašanja, na katerega so jih izrecno opozorili stanovalci Fondovih hiš, in sicer, da ni mogoče izdati zakonitega okoljevarstvena soglasja, ki temelji na nezakonitem predpisu - občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Na Arsu pa poudarjajo, da do izdaje okoljevarstvenega soglasja OPPN ni bil ne odpravljen ne razveljavljen, zato niso imeli razloga, da ga ne bi upoštevali.

Deli s prijatelji