RAZSIPNO

Občina radodarna do zimske službe

Objavljeno 13. marec 2013 08.30 | Posodobljeno 13. marec 2013 08.30 | Piše: Boštjan Fon

Na razpisu za pluženje je zmagal GGD, zagotovil je fiksno ceno.

Anton Peršin: »Občina Škofja Loka bi glede na izdane račune morala prekiniti pogodbo z GGD za zimsko službo.« Foto: Boštjan Fon

ŠKOFJA LOKA – Pred tremi leti je občina Škofja Loka objavila razpis za izvajalca zimske službe. Za sezonsko pluženje, posipanje in drugo delo, ki je povezano z odstranjevanjem snežnih padavin, se je prijavilo več izvajalcev, izbrana pa je bila Gorenjska gradbena družba (GGD), ki je nastala na temeljih Cestnega podjetja Kranj (CPK). Tako ugodne in nizke cene za storitve ni mogel ponuditi nihče drug, zato je občina z GGD podpisala okvirni sporazum z dodatnimi določenimi pogoji izvajalcu. Občina naj bi se umno zavarovala s členi pogodbe, v katerih je navedeno, da je cena za opravljanje zimske službe fiksna.

»Če se samovoljno odstopi od cene v pogodbi, ima občina pravico odstopiti od te pogodbe,« je pojasnil občinski svetnik Anton Peršin iz Škofje Loke in nadaljeval: »Ko je bil izdan račun za zimo 2010/11, se je videlo, da je cena mnogo višja, kot je bila določena v razpisnih pogojih. Občina je kljub zaščitnim členom račun plačala in ni odstopila od pogodbe z GGD. Znesek je odstopal za skoraj 200.000 evrov. Tudi naslednjo zimo je nastala razlika, račun je bil višji, a ne toliko kot zimo prej. Na razpisu leta 2010 je GGD ponudil ceno 292.198,90 evrov, nato pa izstavili račun za 474.925,61 evrov, kar je 157 odstotkov pogodbene cene. Občina je račun plačala, pa ji ga ne bi bilo treba. In še nekaj, omenjena zima je bila glede na prejšnje precej podpovprečna.«

Poročilo protikorupcijske komisije

Nadzorni odbor (NO) občine je poleti 2012 po obravnavi podal poročilo, ki so ga člani občinskega sveta dobili na mizo kot informativno gradivo novembra 2012. Ker je občinski svet po statutu dolžan vsako poročilo NO takoj obravnavati in se takoj opredeliti, je bila na seji občinskega sveta dana pobuda, da se poročilo uvrsti na dnevni red. Župan Miha Ješe je odgovoril, da za to ni potrebe, da je treba počakati poročilo protikorupcijske komisije.

Po treh mesecih poročilo še vedno ni prišlo na dnevni red občinskega sveta, so pa svetniki prejeli mnenje občine o tej zadevi. Peršin ugotavlja: »V njem je precej netočnosti. Zavajajoča je trditev, da so odstopanja pri ceni nastala zaradi obračunavanja zmogljivejšega stroja. Preprosto povedano, obračunavanje cene za zimsko službo je bilo postavljeno za stroje unimog500, opravljali pa so jo stroji unimog400.«

Po pregledu tehnične dokumentacije, ki ga je opravilo podjetje Autocommerce AC-sistemi, je jasno, da je velika razlika med tipoma vozila, saj ima unimog400 prostornino posipalnika do 2,7 m3, unimog500 pa do 4,4 m3, razlika med tipoma vozil je tudi v skupni dovoljeni masi, in sicer kar tri tone.

Občina Škofja Loka je v odzivnem poročilu med drugim zapisala, da so stroški za zimo 2009/10, preden je službo sprejel GGD, na državnih cestah Gorenjske po podatkih Direkcije RS za ceste (DRSC) znašali 2,029.595,72 evra.

»Zanimivo, ni kaj. Po podatkih Komisije za preprečevanje korupcije, ki so prav tako prejeli podatke iz DRSC, pa je isto delo znašalo 2,955.264,99 evra. Od kod razlika dveh različnih virov? Občinski nadzorniki naj bi bili zavedeni, da so občinarji po zimi 2009/10 za svojo občino pridobili precej cenejšega izvajalca,« je prepričan svetnik Peršin.

Izvedeli smo, da je naslednjo zimo 2011/12 občina pogledala pod prste GGD ob izstavitvi računa in so nekaj malega znižali ceno, GGD pa še vedno pluži po Škofji Loki.

Anton Peršin zatrjuje: »Po sklenjenem sporazumu med občino in GGD iz leta 2010 bi občina Škofja Loka glede na izdane račune, ki so v neskladju s podpisanimi dogovori, morala vsaj zdaj, po treh letih, prekiniti pogodbo, ki je bila napisana v slogu 3+1, torej tri leta z možnostjo leta podaljšanja.«

Si bo župan Škofje Loke upal podpisati pogodbo z GGD še za eno zimo, smo vprašali in iz občinskih pisarn prejeli odgovor: »Občina bo predvidoma podaljšala obstoječo pogodbo na podlagi razpisa iz leta 2010, hkrati pa že pripravljamo nov razpis (koncesijo) za izbiro izvajalca rednega letnega vzdrževanja in zimske službe.«

Izstavljeni računi in njihova plačila se jim ne zdijo sporni: »Občina si ne izbira vremenskih razmer, od katerih so odvisni tudi stroški zimske službe in pozneje odprave poškodb na cestah. V okvirnem sporazumu na osnovi povprečnih vrednosti lahko le okvirno predvidimo stroške zimske službe. Si pa prizadevamo, da so čim nižji, vendar v sklopu zagotavljanja ustrezne prevoznosti in varnosti cest skladno s cestno zakonodajo.« Anton Peršin: »Občina Škofja Loka bi glede na izdane račune morala prekiniti pogodbo z GGD za zimsko službo!«

Lovski turizem

Šušlja se, da naj bi se eden izmed danes upokojenih občinarjev, sicer strastni lovec, v eni izmed loških gostiln hvalil, da mu je direktor GGD plačal lov na losa v Kanadi. On pa je GGD uredil zimsko službo in leto pozneje zaradi tega streljal v lovski uniformi še po Kirgiziji. Mirjana Čebulj iz GGD kratko pove: »Zagotavljam, da trditve o plačilu lovskega turizma ne držijo.« Menda je bila za GGD afera s plačilom izletov gorenjskih županov in žena s tako imenovano gradbeno sejemsko vsebino v Pariz in Barcelono pred leti dovolj velika šola. Iz občine Škofja Loka o svojem nekdanjem sodelavcu povedo: »Govoric, ki zadevajo obdobje nekdanjega občinskega vodstva in nekdanjega zaposlenega, ne moremo komentirati. Znano nam je, da o teh dogodkih potekajo postopki tako na Komisiji za preprečevanje korupcije kot na policiji.«

Nimajo, a zaračunajo

V pogodbi med občino Škofja Loka in GGD iz leta 2010 je bila postavljena urna postavka za stroj unimog500, ki ga GGD takrat sploh še ni kupil in ga niti danes še nima, in sicer 48,90 evra za pluženje in posipanje. Isto leto je GGD enemu od lastnikov takega stroja poslal ponudbo za podizvajalca in mu obljubljal 61,10 evra na uro, a ta sodelovanja ni sprejel. Obračun urnih postavk za zimo 2010/11 pa pove, da je GGD občini Škofja Loka izdal račun za opravljeno delo s strojem unimog500, ki ga ni imel, ni imel podizvajalca in ga še danes nima, občina pa ga je velikodušno plačala, in to za 76,40 evra na uro! Delo je sicer bilo opravljeno, a ne s strojem po pogodbi, temveč z manj zmogljivim. Jernej Tavčar iz občine Škofja Loka pojasnjuje: »Nadzorni odbor občine je izvedel pregled izvajanja zimske službe in ugotovil določena odstopanja. Od izvajalca smo zahtevali in prejeli dobropis za razliko v ceni. Dobropisi so bili dani na osnovi razlike stroškov urne postavke med voziloma unimog400 in unimog500 in dejansko obračunanih ur v vrednosti 15.274,71 evra. Izvajalci dražje vozilo zdaj obračunavajo po ceniku cenejšega.«

Deli s prijatelji