NABIRANJE GOB

Našla tri jurčke, plačala 150 evrov

Objavljeno 10. avgust 2014 13.44 | Posodobljeno 10. avgust 2014 13.44 | Piše: Vane D. Fortič

Gobarska sezona na Pokljuki je na vrhuncu.

Posameznik lahko nabere največ dva kilograma gob. Foto: Blaž Račič

Tudi sam rad nabiram gobe. Spadam med jurčkarje: veseli me le pogled na jurčka, najbolj na zdravega, lepo zaobljenega borovnika. Ta teden sem šel na Pokljuko obiskat nekaj svojih rajonov. Ura je bila zelo zgodnja, drugih gobarjev še ni bilo. Avto sem parkiral na utrjenem mestu ob asfaltirani cesti, od koder ne vodijo nobene ceste ali poti.

Pozneje, ko so se prebudili tudi drugi, sem srečal gobarko, ki mi je povedala, da so njeno prijateljico pred 14 dnevi zaradi nepravilnega parkiranja oglobili s 150 evri – njeni trije nabrani jurčki so bili torej zelo zelo dragi! Razlagala mi je, da menda ne bi smeli parkirati več kot pet metrov globoko v gozd. Od tistega trenutka sem bil tudi sam v skrbeh, ali me ne čaka podobna usoda. Na srečo me ni, a črv radovednosti je začel glodati.

Režim parkiranja

Kako pa lahko ljubitelji narave pravilno parkiramo? Da bi preprečili uničevanje narave ter slabo voljo ljubiteljev narave, smo za pojasnila zaprosili upravo Triglavskega narodnega parka (TNP). Režim parkiranja v TNP urejata zakon o ohranjanju narave in zakon o Triglavskem narodnem parku. Kot v imenu TNP navajata Andrej Arih in Sašo Hrovat, je pomembno, da vozniki ne parkirajo zunaj petmetrskega pasu od cestišča. Obenem morajo upoštevati, da ima vsaka površina svojega lastnika, ter paziti, da jim z nepravilnim parkiranjem ne bi onemogočali opravljanja njihove dejavnosti, bodisi kmetijske bodisi gozdarske. Vsekakor voznikom ni dovoljeno parkirati, še manj pa voziti po gozdnih vlakah. Neprimerno je tudi vozila parkirati na obračališčih, izogibovališčih, deponijah za skladiščenje lesa in dostopih do kmetijskih površin.

Za nadzor in ukrepanje so pristojni naravovarstveni nadzorniki, pristojne inšpekcijske službe in policija. Zadnja novela zakona o ohranjanju narave (ZON) določa, da ima naravovarstveni nadzornik pri izvajanju nadzora vožnje v naravnem okolju in v zavarovanih območjih pooblastilo ustaviti voznika vozila na motorni pogon, ki vozi v nasprotju z določbami zakona, ter od njega lahko zahteva vozniško in prometno dovoljenje.

Nekatere prometnice na območju Triglavskega narodnega parka so popolnoma izvzete za splošni promet z motornimi vozili; označene so s prometnimi znaki in pogosto tudi pregrajene s cestnimi zapornicami. Na teh cestah seveda tudi ni dovoljeno parkirati. Lani so izdali 213 plačilnih nalogov oziroma obvestil o prekrških. Izrečenih je bilo 936 opozoril, največ v avgustu (372). Letos pričakujejo podobno sliko kršitev, kot je bila lanska.

Deli s prijatelji