POSLANSKO VPRAŠANJE

Najbolje plačani policist je bolje plačan od Pahorja

Objavljeno 07. julij 2011 16.55 | Posodobljeno 07. julij 2011 17.24 | Piše: A. L.

Gvida Kresa iz SLS zanima, kako natančno namerava Kresalova deliti denar

»Janša je očitno v hudi stiski,« ocenjuje Kresalova.
LJUBLJANA – »Predlagate višanje plače posebnim policijskim enotam, njenim poveljnikom in uradnim osebam. Iz dodatka na stalnost pa bodo največ prejeli ljudje z dolgoletnim stažem in veliko delovne dobe, ki so večinoma že umaknjeni s položajev, na katerih se zahteva terensko delo. Za mlajše policiste na terenu, ki večinoma tudi pripadajo najnižjim plačilnim razredom, iz tega predloga povišanja plač ni zaznati.« Tako v poslanskem vprašanju ministrici za notranje zadeve Katarini Kresal piše poslanec SLS Gvido Kres.

3,5 milijona evrov več bi imela Kresalova

Ministrica je pred kratkim predlagala, da bi slovenski proračun zagotovil še 3,5 milijona evrov dodatkov policiji, Kres pa opozarja, da se Slovenija trenutno zadolžuje za tekoče potrebe, javni dolg države pa se je za časa mandata zdajšnje vlade skorajda podvojil. Ob tem dodaja, da ima več kot 1000 uslužbencev v policiji okoli 1100 evrov bruto plače, kar je približno 760 neto brez kakršnih koli dodatkov, medtem ko okoli 600 uslužbencev na višjih položajih dobiva preko 3000 evrov bruto plače.

Od leta 2008 do danes dobili za desetino proračunskih sredstev več

Kres je izračunal, da je ministrstvo za notranje zadeve v letu 2008 iz proračuna dobilo okoli 321,6 milijona evrov (od tega za policijo 297,8 milijona), v zadnjem sprejetem proračunu za leto 2011 pa 357,8 milijona evrov (od tega policija 329,1 milijona evrov). »Gre torej za več kot 11-odstotno povišanje in več kot 10,5-odstotno povišanje na postavki policija. V svojem predlogu, ki ste ga predstavili nedavno, bi želeli razdeljevati letno 3,5 milijona evrov dodatkov za policiste, do katerih se država po vašem mnenju ‘vede mačehovsko‘.«

V SLS so prepričani, da je ob trenutni finančni situaciji države interes javnosti, da je seznanjena s plačnimi spremembami v javnem sektorju. Zato Kresalovo prosijo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Koliko konkretno bodo iz vašega predloga prejeli policisti brez daljše delovne dobe, ki so v službo na notranje ministrstvo prišli v zadnjih 10 letih in so v kvoti bruto osnovnih plač pod 1100 evrov bruto?

2. Ali se vam ne zdi sporno v svojem resorju zahtevati dvig plač glede na to, da se država na zunanjih trgih zadolžuje za tekoče potrebe in je celotni javni sektor prisiljen zategniti pas?

3. Kolikšna je pravzaprav povprečna bruto izplačana plača v proračunski postavki Policija?

4. Kako ocenjujete dejstvo, da je razmerje med najnižjimi in najvišjimi plačami v Policiji več kot 1 : 6 in da najvišje plače celo presegajo plačo predsednika Vlade RS?

5. Kako načrtujete odpravo takšnih plačnih nesorazmerij v Policiji in kako ocenjujete, da gre vaš predlog v kontekst enotnega sistema plač javnih uslužbencev?

6. Koliko dodatno zaposlenih je zahteval zagon NPU, torej novih uslužbencev, ki niso bili prerazporejeni iz drugih oddelkov?

7. Ali obstajajo morebitne individualne plačne pogodbe za nekatere uslužbence NPU oz. na kateri zakonski podlagi nekateri prejemajo 6000 in več evrov bruto na mesec?

8. Koliko proračunskih sredstev ste v obdobju enega leta oziroma v letu 2010 izplačali dodatkov za postavko ‘povečan obseg dela‘ oz. v okviru ‘opravljenega dela izven delovnega časa‘?

9. Katere varčevalne ukrepe ste sprejeli v vašem mandatu na vašem ministrstvu in koliko natančno ste letno prihranili?

10. Koliko zaposlenih je štel vaš ministrski resor na dan 31. 12. 2008 in koliko jih šteje na dan 30. 6. 2011 ter koliko od teh sprememb se šteje v okvir zaposlitev v Policiji?

11. V okviru primernega načrtovanja dela in stroškovno najučinkovitejše razporeditve policistov po terenu, mi, prosim, za primerjavo posredujte še podatke o tem, koliko so znašala nadomestila na proračunski postavki Policija za prevoz na delo za december 2008 in koliko za maj 2011?
Kako bodo razdelili 3,5 milijona evrov?

Če citiram medije, pišejo z dnem 30. 6. 2011 tako: »Po predlogu ministrstva za notranje zadeve bo 3,5 milijona evrov dodatkov na leto namenjenih za sodelovanje v posebni policijski enoti (199.793 evrov), za stalnost (1,751.303 evre), za posebne obremenitve pilotov, kopilotov, tehnikov letalcev in posameznih delovnih mest v specialni enoti (519.813 evrov), za vodenje (467.497 evrov), za delo pooblaščenih uradnih oseb, ki vodijo prekrškovne postopke (226.223 evrov), in za poveljnike, ki vodijo posebno policijsko enoto (50.287 evrov).«
Deli s prijatelji