NA KOŽO

Nacionalno preverjanje

Objavljeno 20. april 2017 00.35 | Posodobljeno 20. april 2017 00.39 | Piše: Boštjan Fon
Ključne besede: komentar

Večina pretežno mlečnozobih otrok bo prihodnje šolsko leto doživljala pritiske.

Boštjan Fon.

Mladež naša mora po zakonu drajsati šolske klopi, toda bolj ko je nerazgledan očka in plehka mater, bolj je otrok obsojen na dojemanje sveta okoli sebe, kot da je predevolucijski opičnjak. Zato je treba testirati umske sposobnosti nacije. Obstaja nacionalno preverjanje znanja, ki se bo po novih zapovedih izobraževalnega ministrstva izvajalo od naslednjega leta že v tretjem razredu osnovne šole. Politični krojači skupne usode hočejo vedeti, kako naše mlade brihte obvladajo matematiko in učni jezik, in dobili bomo napredno vrednost vsakega otroka za njihov prihodnji uspeh. Da, v tretjem razredu osnovne šole bomo otrokom na čelo po dekretu ministrstva za šolstvo lepili etikete, ki bodo povedale, kdo je perspektiven in kdo je butelj. Dobila bi Slovencev druščina sicer še vpogled v možnost izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja.

Vsedržavno preverjanje znanja v tretjem razredu osnovne šole bo koristilo tako učencem in učiteljem kot staršem, se sliši uradno. Za zapisati po zlatih straneh slovenstva. Velika večina pretežno mlečnozobih šoloobveznih otrok bo prihodnje šolsko leto doživljala pritiske arogantnih staršev, karierno lakomnih učiteljev ter agresivnih sošolcev. Bo pa država vedela, da bo v generaciji otrok, rojenih leta 2009, čez desetletje in pol okoli 69 % potencialnih poslušnih delavcev za tekočim trakom, 12 % potencialnih načrtovalcev procesov dela, 4 % intelektualne elite, 4 % umetniških duš in odstotek nadpovprečnih pa seveda desetina neizobraženih socialnih problemov in brezposelnih. Procent gor ali dol. Bi morda namesto vsedržavnega preverjanja vsebine v rastočih bučkah naših najmlajših ministrstvo preverilo kapacitete podlobanjskih zmožnosti teh, ki so združili jajčeca in spermo, da je nastala otročad, ki jo čaka to nacionalno testiranje znanja?

Umneje bi bilo preveriti prvi steber podpore otrokom, torej njihove starše. Učitelji podajajo znanje, a starši svoja deteca raje kot da jim ponudijo podporo pri učenju, razumevajoč objem in pravljico za lahko noč, tiščijo male bučke na čim več prostočasnih dejavnosti in jim v roke porivajo novodobne elektronske izume za kratkočasje. Zato da imajo mir pred njimi. Plehka raven znanja prihodnjih generacij je v največji posledici krivda staršev. Da bo nacionalno preverjanje znanja v že tretjem razredu osnovne šole dalo smernice za prihodnjo dobrobit našega podalpskega plemena, je utvara. Preverimo najprej starše, preden testiramo otroke. 

Deli s prijatelji