BLATENJE

Nacionalka brez dokazov nad Petriča

Objavljeno 15. marec 2016 08.31 | Posodobljeno 15. marec 2016 08.38 | Piše: E. N.

Bivšemu predsedniku uprave Kolektorja na TV Slovenija očitajo oškodovanje delničarjev.

Stojan Petrič – zaradi uspešnosti trn v peti Hidrii

LJUBLJANA – Od nacionalne televizije javnost upravičeno pričakuje visoke profesionalne standarde poročanja. Ti vključujejo tudi in predvsem temeljito preverjanje vsakršnih javnosti posredovanih informacij. Toda včasih si nacionalka privošči ravnanje, ki ji resnično ne more biti v čast, pri čemer je na mestu vprašanje, ali medij, ki ga plačujejo davkoplačevalci, res dela v dobrobit javnosti ali zgolj v dobrobit ozkih parcialnih interesov. Vprašanje je seveda – čigavih? No, tega gotovo ne bomo izvedeli. Zato pa smo preverili informacijo, o kateri so minuli teden poročali v osrednji informativni oddaji Dnevnik, češ da bivšemu predsedniku uprave Kolektorja Stojanu Petriču očitajo oškodovanje delničarjev, ker naj bi odpisal dolg Vegrad Gradnjam v znesku 270.000 evrov, s tem denarjem pa si menda kupil stanovanje v Savudriji. Šlo naj bi za dogajanje v letu 2011, zoper Petriča pa naj bi bila vložena kazenska ovadba.

Petrič ni v kazenskem postopku

Kar zadeva kazensko ovadbo, jo je vložilo podjetje Hidria Fin, d. o. o., že davno pa ni več skrivnost, da gre za družbo, ki sta ji Kolektor in Stojan Petrič zaradi svoje uspešnosti že dolgo trn v peti. Sicer pa je bila javnosti zamolčana denimo informacija, da je Petrič zoper Hidrio Fin in njene odgovorne osebe vložil kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe. Kot so povedali v Kolektorju, je bil namen kazenskih ovadb, ki jih je podalo poslovodstvo Hidrie Fin, izključno škodovati dobremu imenu in ugledu Stojana Petriča, kar se bo po njihovem prepričanju jasno pokazalo v vseh sodnih postopkih. Poleg tega, sporočajo s Kolektorja, je prejšnji mesec Petrič od Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobil potrdilo, da ni v kazenskem postopku in da na nobeno okrožno sodišče v Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Enako so nam potrdili na tožilstvu.

Garsonjera kot del kupnine

V kazenski ovadbi je zapisana neresnična trditev, da naj bi oškodovanec Petrič kot osumljenec storil kaznivo dejanje s tem, ko je za apartma v Savudriji, ki ga je leta 2008 kot fizična oseba kupil od prodajalca Vegrad Gradnja, del kupnine v znesku 270.000 evrov poravnal s terjatvijo družbe Kolektor Group, ki jo je ta imela do prodajalca. Trdijo predvsem, da Petrič kot fizična oseba ni imel osebne terjatve v navedenem znesku do podjetja Vegrad Gradnja, ampak da je to terjatev imela družba Kolektor Group, katere poslovodja je bil Petrič. In prav v tem svojstvu naj bi zlorabil svoj položaj. Toda podrobnosti kažejo drugačno sliko in pričajo o tem, da očitki iz ovadbe ne vzdržijo. Ko namreč preverimo vsebino dogovora o nakupu in prodaji konkretnega apartmaja, iz njega izhaja, da je Petrič imel do prodajalca, torej Vegrad Gradnje, terjatev v navedenem znesku in tudi na kateri podlagi. Skratka, natančnejši vpogled kaže, da je bil prvi nakup garsonjere opravljen docela transparentno in da je bila ta manjša kupljena garsonjera nato vložena kot del kupnine za večje stanovanje, razlika do končne cene pa plačana v gotovini. Vse to dokazujejo pogodbe in vpogledi v javno dostopne zemljiškoknjižne podatke, iz česar nikakor ni razbrati nobenega oškodovanja delničarjev.

Vsebina dogovora o nakupu in prodaji je bila dobro znana tudi Hidrii Fin, saj so ta isti dogovor oni sami predložili h kazenski ovadbi. Zato v Kolektorju vsega skupaj ne morejo razumeti drugače kot ravnanje, navsezadnje tudi nacionalke, ne le Hidrie, z izključnim namenom oblatiti ugled in dobro ime Stojana Petriča kot izjemno uspešnega menedžerja.

Deli s prijatelji