RAZKRITI

Kršitelje bo zavod moral objaviti

Objavljeno 26. julij 2011 13.55 | Posodobljeno 26. julij 2011 14.41 | Piše: T. L./STA

Pirc Musarjeva: Iskalci dela imajo pravico vedeti, ali je delodajalec kršil delovnopravno zakonodajo

»Pri radarjih ni nič spornega, ker slikajo samo tiste, ki kršijo,« pravi Pirc Musarjeva.

LJUBLJANA – Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je odločila, da mora Zavod RS za zaposlovanje posredovati seznam o pravnomočno zaključenih postopkih o prekrških zoper delodajalce v zvezi z ugotovljenimi kršitvami delovnopravne zakonodaje. Seznam je sicer okrnjen, saj še ni vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov med zavodom in Dursom.

Kot je danes sporočila informacijska pooblaščenka, je tako ugodila pritožbi novinarke Dela zoper odločitev zavoda za zaposlovanje, ki je to možnost zavrnilo.

Objava zaradi novinarskega poizvedovanja

Novinarka Dela je na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevala posredovanje podatkov tako iz evidence delodajalcev z negativnimi referencami na podlagi zakona o urejanju trga dela kot iz evidence na podlagi zakona o zaposlovanju in delu tujcev, vendar je informacijska pooblaščenka v postopku ugotovila, da zavod trenutno razpolaga samo z okrnjenimi podatki.

Zavod namreč v evidencah na podlagi zakona o urejanju trga dela in zakona zaposlovanju in delu tujcev še ne vodi podatkov o kršitvah delodajalcev na področju davčne zakonodaje, izplačanih plačah in poravnanih obveznih prispevkih za socialno varnost, ker še ni vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov med njim in Davčno upravo RS (Durs).

Gre za interes javnosti

Pirc Musarjeva obenem ni upoštevala navedb zavoda, da gre pri zahtevanih podatkih, s katerimi razpolaga zavod, za podatke, ki predstavljajo izjemo od prosto dostopnih informacij javnega značaja. »V konkretnem primeru namreč ni podana nobena izmed zakonsko določenih izjem, zaradi katerih se dostop do teh podatkov lahko zavrne. V danem primeru so obenem izražene tudi okoliščine, ki so v prid interesu javnosti za razkritje,« je v sporočilu za javnost zapisala informacijska pooblaščenka.

»Ne samo organ, v zvezi z izvajanjem svojih nalog imajo tudi javnost in predvsem potencialni iskalci dela pravico vedeti, ali je delodajalec, pri katerem se nameravajo zaposliti, kršil delovnopravno zakonodajo,« meni Pirc Musarjeva.

Glede dostopa do podatkov o pravnomočno ugotovljenih kršitvah delodajalcev na področju delovnopravne zakonodaje po mnenju informacijske pooblaščenke tako prevlada pravica vedeti nad interesom delodajalcev, da se dostop do teh podatkov omeji.

Deli s prijatelji