RAZKRIVAMO

Klemenčiča domnevne kršitve na RTV Koper ne zanimajo

Objavljeno 20. februar 2013 17.53 | Posodobljeno 22. februar 2013 14.49 | Piše: Pia Jagodič

Vodja koprske RTV naj bi se na vse pretege trudil, da nepravilnosti ne bi prišle na dan.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič.

LJUBLJANA, KOPER – »Zaves in vest ne dovoljujeta več, da bi molčali in še naprej nemo opazovali dolgoletne malverzacije dolgoletnega vodje vodje regionalnega centra RTV Koper Capodistria, Dragomira Mikelića,« se glasi zapis v anonimni prijavi (hranimo jo v uredništvu), ki je že meseca novembra prispela na naslov Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Na TV zaposlena vsa družina

»Gospod in njegovi podaniki zaslužijo bogato in obširno obravnavo,« je zapisano. Anonimnež na treh straneh pisma jasno navaja, da se v prostorih javnega zavoda v Kopru izvajajo dejavnosti, do katerih so posamezniki prišli izključno zaradi poznanstva z vodjo centra. Tako med drugim omenja, da Mikelićev prijatelj v kletnih prostorih Radia Koper Capodistria izvaja gostinske dejavnosti. Vsako leto naj bi bili prostori centra deležni vseh mogočih nadgradenj, posodabljanj in popravil, izvajalci pa naj bi bili vedno eni in isti podjetniki, ki so na tak ali drugačen način povezani z Mikelićem. Nerazumno naj bi bilo tudi nakupovanje drage računalniške opreme AVID in digitalnih kamer, ki – po naših podatkih – sploh ne služijo svojemu namenu, saj je kader zaposlen v Kopru premalo izobražen, da bi ga znal uporabljati. 

Sporne naj bi bile tudi mnoge zaposlitve v omenjenem javnem zavodu. V anonimnem pismu sta tako omenjeni zaposlitev Damirja Mikelića, ki je sin vodje centra, in zaposlitev realizatorke oddaj Zenab Momeni. Mikelić mlajši naj bi službo dobil po tem, ko je bil odpuščen iz specialnih enot Slovenske vojske – redno službo je takoj dobil na omenjeni televiziji. Poslan je bil tudi na interno izobraževanje, ki pa ga do danes še ni končal. Kot sporno avtor omenja tudi zaposlitev šefa režiserjev in realizatorjev Petra Juratovca ter zaposlitev ostalih treh članov družine Juratovec. Sin Marko je zaposlen kot scenograf, hči Mojca kot urednica italijanskega programa in mama obeh Tatiana Petrazzi kot urednica. Ta je prijateljica omenjene Zenab Momeni, ki menda sploh ne zna slovensko.

Po svoje tudi Lorella Flego?

Vodja tehnične produkcije Valter Podgornik naj bi v prostorih izdeloval izdelke, ki z njegovo službo nimajo nobene povezave. Tako naj bi montiral avdio in video zapise porok in ostalih dogodkov. Iz zanesljivih virov nam je uspelo tudi izvedeti, da je omenjeni s službeno opremo snemal poroko Damirja Mikelića. V pismu piše celo, da naj bi Podgornik v prostorih javnega zavoda izdeloval grafike za komercialne televizije.

Anonimnež pa ni pozabil omeniti niti znane voditeljice Lorelle Flego. Trdi, da v omenjenih prostorih javnega zavoda poteka že prava obrt.

Klemenčič meni, da ne gre za resen sum

»Prostori celotnega regionalnega RTV centra v Kopru krepko potrebujejo prevetritev, saj tu že zelo močno smrdi po kriminalu,« je v zaključku zapisal anonimnež. Iz zanesljivih virov nam je še uspelo izvedeti, da se Mikelić na vse pretege trudi zadevo pomesti pod preprogo, in očitno mu gre pri tem na roko tudi KPK.

Klemenčičeva komisija je iz zapisanega sprejela odločitev. »Navedbe iz prijave ne dajejo podlage za resen sum kršitve iz pristojnosti komisije, zato komisija prijave ni sprejela v obravnavo,« je v odgovoru na naše vprašanje zapisala pooblaščenka za stike z javnostjo Polona Osrajnik. Do tega zaključka so prišli v predhodnem preizkusu, v katerem komisija oceni, ali bo zadevo sprejela v obravnavo oziroma ko komisija oceni, ali bo zadevo sprejela v obravnavo oziroma uvedla postopek in aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). »Glede na vsebino kršitev, podanih v prijavi, je komisija slednjo odstopila v pristojno reševanje/informacijo generalnemu direktorju RTV Slovenija, nadzornemu svetu RTV Slovenija in Inšpektoratu RS za delo.«

Skromen odgovor na naša vprašanja, koga preiskujejo in zakaj, pa smo prejeli tudi iz RTV Slovenija. »KPK je omenjeno anonimno prijavo odstopil v obravnavo in reševanje pristojnemu organu RTV Slovenija, Nadzornemu svetu RTV Slovenija (NS). Na zahtevo NS je vodja Regionalnega RTV-centra Koper Capodistria pripravil poročilo glede navedb v anonimki in to predal v obravnavo NS.«


Radiotelevizija Slovenija je na podlagi prvega odstavka 26. člena zakona o medijih zahtevala popravek objave 'Klemenčiča domnevne kršitve na RTV Koper ne zanimajo', ki ga objavljamo v celoti:

»RTV Slovenija odločno zavrača neresnične in zavajajoče trditve, navedene v zapisu z naslovom 'Klemenčiča domnevne kršitve na RTV Koper ne zanimajo'. Avtorica zapisa Pia Jagodič je v svojem članku povzela dele anonimnega pisma, ki je bilo poslano Komisiji za preprečevanje korupcije, ta pa je odstopila prijavo v informacijo oziroma reševanje pristojnemu organu RTV Slovenija, to je Nadzornemu svetu javnega zavoda. Navedbe v anonimnem pismu so izmišljene in neresnične, obtožbe pa so brez osnove in kot take neutemeljene.

Hkrati RTV Slovenija zavrača navedbo novinarke, 'da se Mikelić na vse pretege trudi zadevo pomesti pod preprogo'. Na podlagi prejetega odstopa prijave je Nadzorni svet zahteval in dobil poročilo vodje Regionalnega RTV-centra Koper Capodistria skupaj z dokazili kot odgovor na navedbe iz anonimnega pisma. Na željo Nadzornega sveta so bila posredovana še dodatna dokazila. Kljub trdnemu prepričanju o zakonitosti poslovanja in delovanja, ki temelji na arhivirani dokumentaciji, pa bo RTV Slovenija opravila interno revizijo poslovanja Regionalnega RTV-centra Koper Capodistria, kar je zahteval tudi Nadzorni svet RTV Slovenija.«

 

Deli s prijatelji