KAM V SLUŽBO

Kje v javnem sektorju zaslužijo največ

Objavljeno 19. december 2017 10.10 | Posodobljeno 19. december 2017 10.10 | Piše: A. L.

Pregledali smo izplačila za september.

LJUBLJANA – Nekateri v javnem sektorju s svojim delom zaslužijo manj kot minimalno plačo, zato jim mora država doplačati razliko do minimalne plače. A ne gre vsem tako slabo. S spletne strani ministrstva za javno upravo smo prenesli dokument, v katerem navajajo (tudi) strošek bruto plač po posameznih proračunskih porabnikih. Strošek je naveden v skupnem znesku, zato smo ga delili s številom zaposlenih, da dobimo povprečno izplačano bruto plačo.

Seznam smo rangirali od proračunskega uporabnika, kjer imajo v povprečju najvišje bruto plače, do tistega, kjer imajo najnižje. Presenečeni?

Proračunski uporabnikPovprečna bruto plača
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR3.654
LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA3.579
KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE3.354
FISKALNI SVET3.297
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE3.233
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI3.220
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT3.130
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV3.093
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO3.054
AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM3.045
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU2.972
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE2.967
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA2.938
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA2.922
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO2.888
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR2.888
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT2.867
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA2.845
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE2.817
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE2.765
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE2.751
SLOVENSKI FILMSKI CENTER, JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE2.747
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI2.719
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA2.705
JZ LEKARNA KRŠKO2.677
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO2.670
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE2.662
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE2.661
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA2.654
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE2.652
ŽALSKE LEKARNE ŽALEC2.646
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA2.634
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE2.633
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA2.611
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE2.587
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA2.584
JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE2.584
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE2.565
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI2.546
SLOVENSKA AKREDITACIJA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN ACCREDITATION2.534
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE2.533
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI2.533
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA2.522
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO2.520
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT2.507
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE2.505
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV2.503
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE2.498
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE2.494
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC2.487
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO2.484
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL2.483
LEKARNA MOZIRJE2.470
SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE2.468
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT2.456
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC2.453
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST2.451
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INTERNACIONALIZACIJE, TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE2.448
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM2.448
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER COMUNITA` AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA` ITALIANA DI CAPODISTRIA2.443
VIŠJE SODIŠČE V CELJU2.438
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO2.435
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA2.428
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO2.427
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE2.423
VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI2.421
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE2.417
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO2.417
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE2.412
SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO2.405
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO2.404
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL2.398
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO2.395
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO2.393
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN2.392
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE2.391
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE2.390
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU2.386
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD2.385
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE2.385
VIŠJE SODIŠČE V KOPRU2.385
MINISTRSTVO ZA KULTURO2.384
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ2.383
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO2.377
LEKARNA AJDOVŠČINA2.376
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET2.368
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO2.366
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU2.358
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO2.354
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO2.350
VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU2.347
AGENCIJA ZA ENERGIJO2.347
CENTER ZA SOCIALNO DELO MOZIRJE2.342
ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION2.337
URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE2.331
JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE - SKLAD ZA FINANČNE VZPODBUDE RAZVOJA2.330
CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR2.328
OBČINA MISLINJA2.324
SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO2.321
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE2.319
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE2.319
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO2.317
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO2.303
UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA2.303
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE2.302
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO2.301
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO2.298
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR2.295
ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE2.293
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA2.292
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE2.288
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI2.267
KOROŠKA LEKARNA2.262
OBČINA SODRAŽICA2.258
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY2.258
UNIVERZA V MARIBORU2.255
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO ŠMARJE PRI JELŠAH2.254
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO2.250
DELOVNO SODIŠČE V KOPRU2.243
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR2.238
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO2.238
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU2.237
OBČINA KIDRIČEVO2.233
OBČINA NAZARJE2.232
LEKARNA KOČEVJE2.232
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI2.230
OBČINA KOMENDA2.229
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR2.228
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO2.220
OBČINA MIRNA PEČ2.219
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO2.219
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA2.217
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO2.212
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA2.209
LEKARNA RIBNICA2.209
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO2.208
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI2.204
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE2.191
OBČINA KOZJE2.190
OBČINA HRPELJE - KOZINA2.188
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM2.184
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA2.184
BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ2.180
OBČINA ŠENČUR2.179
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR2.179
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRŽENJE IN PROMOCIJO TURIZMA2.178
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO2.176
OBČINA LITIJA2.176
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR2.174
INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI2.173
MINISTRSTVO ZA FINANCE2.171
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE2.165
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE2.162
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE2.161
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR2.160
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU2.160
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE2.159
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH2.159
LEKARNA ORMOŽ2.155
LEKARNA VELENJE2.155
JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE2.154
BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA2.154
GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA2.148
SLOVENSKA FILHARMONIJA2.147
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE2.147
OBČINA VRANSKO2.146
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA2.143
OBČINA ŽIROVNICA2.141
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA2.139
OBČINA MENGEŠ2.137
OSNOVNA ŠOLA GRIŽE2.135
JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE2.129
POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA2.127
MESTNA OBČINA NOVO MESTO2.127
ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN2.121
GIMNAZIJA KRANJ2.117
LEKARNA SEVNICA2.116
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO2.116
DRŽAVNI IZPITNI CENTER2.114
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA2.113
EKONOMSKA ŠOLA CELJE2.112
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ2.111
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ2.111
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO2.109
III. GIMNAZIJA MARIBOR2.109
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO2.109
OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA2.107
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE2.105
ŠOLSKI CENTER CELJE2.105
OBČINA ZAVRČ2.104
OBČINA JURŠINCI2.102
VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE SEŽANA2.101
OBČINA DOBREPOLJE2.100
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA2.099
OBČINA VUZENICA2.098
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE2.096
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA2.096
LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKA BISTRICA2.095
COMUNITA AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA ITALIANA DI ISOLA, ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST-IZOLA2.093
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA2.092
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA2.092
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA2.091
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE2.091
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO2.091
ZDRAVSTVENI DOM METLIKA2.091
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU2.091
GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA2.088
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI2.083
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO2.083
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE2.082
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE2.078
POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO2.077
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA2.076
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE2.076
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA2.076
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO2.075
ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA2.071
CENTER ZA SOCIALNO DELO DRAVOGRAD2.071
OBČINA ŽELEZNIKI2.070
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA2.069
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE2.069
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA2.068
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA2.063
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR2.062
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU2.061
EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD2.060
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE2.059
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE2.059
KRAJEVNA SKUPNOST VENCLJA PERKA2.058
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ2.058
GIMNAZIJA JESENICE2.056
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE2.055
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI2.055
OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO2.055
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA2.054
SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO ISOLA2.053
LESARSKA ŠOLA MARIBOR2.052
OBČINA SEMIČ2.052
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA2.051
OBČINA JEZERSKO2.051
GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA2.048
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR2.046
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI2.044
VZGOJNI ZAVOD KRANJ2.043
OBČINA MOZIRJE2.043
OBČINA CERKNICA2.042
SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR2.041
PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA2.041
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA2.039
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA2.039
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA2.038
JAVNI ZAVOD KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA2.037
OBČINA KRANJSKA GORA2.037
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA2.037
GIMNAZIJA BEŽIGRAD2.034
OBČINA SEŽANA2.033
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE PREVOD V ANGL: INSTITUT FOR WATER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA2.033
SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR2.030
OBČINA CERKVENJAK2.028
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO2.027
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O.2.027
ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA2.023
GORENJSKE LEKARNE2.022
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE2.020
LEKARNE PTUJ2.020
OBČINA MOKRONOG - TREBELNO2.020
GIMNAZIJA ORMOŽ2.019
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR2.018
OBČINA LOŠKI POTOK2.018
UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA2.018
ŠOLSKI CENTER KRANJ2.018
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA2.017
GIMNAZIJA CELJE - CENTER2.016
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA2.014
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA2.014
OBČINA VIPAVA2.011
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC2.011
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE2.010
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE2.010
OBČINA ŠTORE2.009
MLADINSKI DOM MARIBOR2.009
CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO2.008
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA2.004
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI2.003
ŠOLSKI CENTER VELENJE2.002
II. GIMNAZIJA MARIBOR2.002
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA2.000
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE1.997
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE1.996
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE1.996
KEMIJSKI INŠTITUT1.994
I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC1.993
LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA1.991
OBČINA ŠENTJERNEJ1.989
ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA1.989
GIMNAZIJA ŠIŠKA1.988
OBČINA IG1.986
ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE1.985
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE1.982
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE1.982
SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA1.982
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR1.982
OBČINA LOŠKA DOLINA1.981
OBČINA PIVKA1.980
OBČINA RADOVLJICA1.979
OBČINA STRAŽA1.979
OBČINA GORJE1.978
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ1.977
MUZEJ VRBOVEC, MUZEJ GOZDARSTVA IN LESARSTVA1.977
MESTNA OBČINA KOPER1.977
OBČINA HORJUL1.976
JAVNI ZAVOD ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN RAZVOJNE PROJEKTE OBČINE IZOLA - ENTE PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLIMPRENDITORIA E PROGETTI DI SVILUPPO DEL COMUNE DISOLA1.975
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO1.975
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA1.974
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI1.968
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA1.968
OBČINA SLOVENSKE KONJICE1.968
SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT1.967
ŠOLSKI CENTER PTUJ1.965
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO1.964
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER1.964
OBČINA VODICE1.963
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI1.963
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ANGL.J.:CENTRE OF THE RS FOR MOBILITY AND EUROPEAN EDUCATIONAL AND TRAINING PROGRAMMES1.961
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE1.961
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE1.961
GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA1.959
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA1.959
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE KOČEVJE1.957
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ1.957
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC1.956
GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA1.956
LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ1.955
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC1.953
OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA1.953
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA1.953
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK1.951
CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO1.950
GIMNAZIJA MOSTE, LJUBLJANA1.950
OBČINA CERKNO1.948
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA1.947
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO1.947
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE1.946
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR1.945
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE1.945
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI1.945
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA1.944
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR1.944
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA1.942
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE1.941
OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI1.941
DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU1.940
INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA1.940
LEKARNA BREŽICE1.939
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO1.939
SREDNJA ŠOLA DOMŽALE1.939
GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE1.938
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ1.938
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE1.937
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER1.937
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO1.936
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ1.936
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE1.936
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE1.936
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE1.935
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE1.934
GLASBENA ŠOLA 'RISTO SAVIN' ŽALEC1.932
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI1.932
LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN MLADINE LENDAVA NEPI EGYETEM, FELNOTTEK ES FIATALOK TOVABBKEPZOINTEZETE LENDVA1.931
PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE1.931
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA1.930
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR1.929
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE1.928
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA1.928
OSNOVNA ŠOLA KRIŽE1.928
SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA1.927
INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA1.926
OBČINA APAČE1.926
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO1.925
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM1.925
MESTNA OBČINA NOVA GORICA1.923
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE OPERA IN BALET LJUBLJANA1.923
DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA1.922
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA1.922
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC1.920
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.1.919
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA1.919
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE1.917
OBČINA GORNJA RADGONA1.917
ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA1.917
OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED1.916
OBČINA KAMNIK1.916
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR1.916
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA1.915
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ1.915
INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE1.914
GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA1.912
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI GONTERHAZI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA1.912
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA1.911
GLASBENA ŠOLA KRŠKO1.910
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI1.909
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ1.909
MLADINSKI DOM JARŠE1.908
OBČINA ZAGORJE OB SAVI1.908
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU1.907
ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE1.907
GIMNAZIJA NOVO MESTO1.907
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE1.906
OBČINA REČICA OB SAVINJI1.905
MESTNA OBČINA LJUBLJANA1.904
OBČINA ODRANCI1.903
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ1.903
OBČINA LAŠKO1.902
OBČINA LOG - DRAGOMER1.901
OBČINA ROGAŠKA SLATINA1.901
OBČINA IVANČNA GORICA1.901
GIMNAZIJA LEDINA1.899
NARODNA GALERIJA V ANGL.J.: NATIONAL GALLERY OF SLOVENIA1.899
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN1.897
OBČINA BOROVNICA1.896
OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR1.896
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI1.895
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK1.895
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE1.895
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU1.895
OBČINA PESNICA1.894
GIMNAZIJA TOLMIN1.893
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA1.892
OBČINA GROSUPLJE1.892
ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD1.891
OBČINA ŠKOFJA LOKA1.891
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA1.890
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA1.889
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA1.887
MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE LJUBLJANA1.887
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA1.887
OBČINA ZREČE1.887
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA1.884
POKRAJINSKI ARHIV KOPER1.883
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE1.883
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ1.883
OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR1.881
ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA1.881
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA1.881
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA1.880
SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA1.879
OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA1.878
GIMNAZIJA NOVA GORICA1.877
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO1.877
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA1.876
ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA1.875
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE1.873
GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA1.872
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE1.872
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE1.872
REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU1.872
OBČINA ROGATEC1.871
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO1.871
ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO1.870
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV1.870
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU1.869
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA1.869
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO1.869
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR1.868
OBČINA TURNIŠČE1.868
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO1.867
ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA1.864
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA1.863
OSNOVNA ŠOLA MLADIKA1.863
GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA1.862
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE1.862
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA1.860
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU1.860
MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM1.858
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH1.857
UNIVERZA V LJUBLJANI1.857
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK1.856
OBČINA ŠENTJUR1.856
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE1.856
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA1.856
OBČINA KRŠKO1.855
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC1.855
OBČINA AJDOVŠČINA1.855
OBČINA TRŽIČ1.855
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ1.855
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO1.855
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA1.854
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI1.854
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR1.853
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA1.852
OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO1.852
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE1.852
OBČINA PREDDVOR1.851
OBČINA RIBNICA1.849
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC1.848
2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA1.848
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE1.847
MESTNA OBČINA KRANJ1.847
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ1.846
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA1.846
ZDRAVSTVENI DOM LENART1.846
OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA1.845
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -GASILSKA ENOTA NOVA GORICA1.845
TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC1.845
UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI1.845
ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 11.844
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE1.844
SREDNJA ŠOLA JESENICE1.844
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE1.843
KULTURNO-GOSPODARSKO SREDIŠČE EVROPSKIH VESOLJSKIH TEHNOLOGIJ1.843
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO1.842
OBČINA LOGATEC1.842
OBČINA SEVNICA1.842
MAGYAR REGIONÁLIS NEMZETISÉGI FEJLESZTÉSI INTÉZET LENDVA - ZAVOD ZA REGIONALNI RAZVOJ MADŽARSKE NARODNOSTI LENDAVA1.842
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM1.841
OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI1.841
OBČINA SVETI TOMAŽ1.840
OBČINA RENČE - VOGRSKO1.840
KNJIŽNICA KOČEVJE1.840
ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC1.839
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ1.838
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ILIRSKA BISTRICA1.838
ANTON PODBEVŠEK TEATER1.837
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA1.836
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA1.836
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE1.835
GIMNAZIJA BREŽICE1.835
OBČINA IZOLA1.835
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU1.834
MOCIS CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH1.834
OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA1.833
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA1.832
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM1.832
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE1.832
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM1.832
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA1.831
OSNOVNA ŠOLA LEDINA1.831
JAVNI ZAVOD KULTURNI DOM NOVA GORICA1.830
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA1.830
SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE1.829
MESTNA OBČINA VELENJE1.829
GIMNAZIJA PTUJ1.829
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR1.828
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA1.828
OBČINA DOBRNA1.827
OSNOVNA ŠOLA KAMNICA1.825
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA1.825
MESTNA KNJIŽNICA PIRAN BIBLIOTECA CIVICA PIRANO1.824
ZAVOD ZA INFORMATIVNO DEJAVNOST MADŽARSKE NARODNOSTI MAGYAR NEMZETISEGI TAJEKOZTATASI INTEZET1.823
OBČINA BENEDIKT1.823
ZAVOD ZA KULTURO BLED1.823
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA1.823
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR1.823
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA1.823
CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ1.822
PRVA GIMNAZIJA MARIBOR1.821
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE1.821
ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE1.820
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA1.820
OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA1.819
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ1.818
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE1.818
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE1.817
OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV1.816
ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI1.816
OBČINA DIVAČA1.815
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI1.815
CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER1.815
OBČINA NAKLO1.815
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI1.813
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM1.813
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE1.813
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA1.812
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM1.812
OBČINA HAJDINA1.812
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŽALEC1.811
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA1.811
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-CENTER1.811
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI1.810
CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE1.810
OBČINA ŽUŽEMBERK1.810
GIMNAZIJA VIČ1.809
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA1.809
GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE1.809
OBČINA DRAVOGRAD1.808
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE1.807
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA1.807
MESTNA OBČINA MARIBOR1.807
FESTIVAL LJUBLJANA1.806
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER1.806
OBČINA HODOŠ1.805
OBČINA TREBNJE1.805
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA1.805
OBČINA LENART1.805
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG1.803
DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA1.802
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR1.801
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT1.801
OSNOVNA ŠOLA STRANJE1.801
OBČINA ČRENŠOVCI1.800
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU1.800
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA1.799
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA1.799
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE1.799
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA1.799
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IDRIJA1.799
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE1.798
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA1.797
OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ1.797
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE1.796
OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ1.796
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU1.794
JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO1.794
OSNOVNA ŠOLA BELTINCI1.794
NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU1.794
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR1.794
GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ1.794
ZDRAVSTVENI DOM CELJE1.794
OSNOVNA ŠOLA MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ1.794
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR1.794
OBČINA MEDVODE1.794
TOLMINSKI MUZEJ1.793
OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR1.793
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA1.793
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ1.792
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI1.792
FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA1.791
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA1.791
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE1.788
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM1.788
OBČINA TRBOVLJE1.788
OBČINA HRASTNIK1.788
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE1.788
OBČINA ŠOŠTANJ1.788
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR PUBLIC LIBRARY1.787
OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA1.787
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR1.786
GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE TRBOVLJE1.786
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA1.785
GLASBENA ŠOLA BREŽICE1.785
GLASBENA ŠOLA ZAGORJE1.784
OBČINA STARŠE1.784
OBČINA JESENICE1.783
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE1.783
GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE1.783
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO1.783
GLASBENA ŠOLA SEŽANA1.782
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA1.782
SREDNJA ŠOLA IZOLA - SCUOLA MEDIA ISOLA1.782
OBČINA BREŽICE1.782
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ1.782
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE1.782
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE1.781
OBČINA ŽALEC1.781
OBČINA BLED1.780
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU1.780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI1.779
OBČINA ČRNOMELJ1.779
KOROŠKI GASILSKI ZAVOD1.779
MESTNA OBČINA PTUJ1.779
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA HRASTNIK1.779
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE1.778
OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE1.776
BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR1.775
OBČINA LJUTOMER1.775
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH1.775
CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA1.775
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA1.775
OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ1.774
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA1.774
OBČINA LUČE1.774
ZDRAVSTVENI DOM LITIJA1.773
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU1.773
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK1.772
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE1.772
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE1.771
MODERNA GALERIJA1.771
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ1.771
OBČINA SVETA ANA1.771
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH1.770
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH1.770
OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA1.770
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID1.769
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA1.769
III. OSNOVNA ŠOLA CELJE1.768
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ1.768
OBČINA MORAVSKE TOPLICE1.768
OBČINA DOMŽALE1.768
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR1.768
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA1.767
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS1.766
KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA1.765
LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA1.765
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA1.764
FESTIVAL VELENJE1.764
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA1.764
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE1.764
OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE1.763
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE1.763
GLASBENA ŠOLA DOMŽALE1.762
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE1.762
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK1.761
GLASBENA ŠOLA POSTOJNA1.761
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE1.759
GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER1.757
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE1.757
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR1.756
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE1.756
RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA1.756
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR1.756
GLASBENA ŠOLA CELJE1.756
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK1.756
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA1.755
CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI1.755
JAVNI ZAVOD ZA UPRAVLJANJE DEDIŠČINE IN TURIZEM PIVKA1.755
OBČINA ŽIRI1.754
ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA1.754
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA1.754
OSNOVNA ŠOLA ZALOG1.753
GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK1.753
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA1.753
KNJIŽNICA DRAVOGRAD1.752
OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA1.752
OSNOVNA ŠOLA VIČ1.750
CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE1.750
OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ1.750
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR1.750
I. OSNOVNA ŠOLA CELJE1.749
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA1.749
PEDAGOŠKI INŠTITUT1.749
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA1.748
OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA1.748
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI1.748
OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR1.747
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA1.747
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM1.746
OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH1.746
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR1.746
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE1.746
JAVNI ZAVOD ZA KABELSKO TELEVIZIJO IN INFORMIRANJE SLOVENSKA BISTRICA1.745
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE1.745
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA1.745
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE1.745
OBČINA GORIŠNICA1.744
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR1.744
OSNOVNA ŠOLA RODICA1.743
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO DOBRNA1.743
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU1.743
OBČINA POSTOJNA1.743
DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC1.742
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO1.742
MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA - LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG1.742
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH1.742
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA1.741
ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC1.741
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR1.741
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO1.740
OSNOVNA ŠOLA LIVADA1.740
GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA1.740
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA1.740
ZAVOD ZA TURIZEM TRG VIPAVA1.740
JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA MARIBOR1.740
OBČINA KRIŽEVCI1.739
OBČINA ANKARAN1.739
OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ1.739
OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA1.738
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RIBNICA1.738
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC1.738
GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM1.738
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU1.737
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI1.737
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE1.737
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE1.737
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU1.736
OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE1.736
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH1.736
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR1.736
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA1.736
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ1.736
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ1.735
OSNOVNA ŠOLA PRESKA1.735
OBČINA MUTA1.734
VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ1.734
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA1.734
KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE1.734
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR1.733
DIJAŠKI DOM PTUJ1.733
OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ1.733
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI1.733
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI1.732
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ1.732
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA1.731
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA1.731
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR1.731
OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA1.730
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE1.730
OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA1.730
OSNOVNA ŠOLA STARŠE1.730
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA1.729
OSNOVNA ŠOLA LITIJA1.728
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO1.728
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA1.728
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE1.727
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA METLIKA1.727
OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA1.727
OSNOVNA ŠOLA GRAD1.726
KOZJANSKI PARK1.726
OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE1.725
OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ1.724
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ1.724
OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER1.723
OBČINA HOČE - SLIVNICA1.723
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA1.723
OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER SCUOLA ELEMENTARE ELVIRA VATOVEC PRADE - CAPODISTRIA1.723
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI1.723
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE1.723
OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR1.722
OBČINA ORMOŽ1.722
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR1.722
OSNOVNA ŠOLA ZREČE1.722
OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE1.722
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA1.722
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA1.721
LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA LAUFAR CERKNO1.721
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO1.721
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve1.720
OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA1.720
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA JAVNI SKLAD1.720
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ1.719
OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI1.719
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA1.719
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA1.718
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA1.717
MESTNA OBČINA CELJE1.716
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ1.716
OSNOVNA ŠOLA GRADEC1.715
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE1.714
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE1.714
OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA1.714
OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI1.714
OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ1.713
OBČINA BRASLOVČE1.713
MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER1.713
GORENJSKI MUZEJ1.713
I. GIMNAZIJA V CELJU1.712
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE1.711
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH1.711
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO1.711
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA1.711
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO1.710
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE1.710
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE1.710
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 121.709
OSNOVNA ŠOLA VODMAT1.709
GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA1.709
SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA1.708
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE1.708
OBČINA KOČEVJE1.707
OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK1.707
ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM KOSTEL1.707
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA1.706
OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD1.706
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO1.706
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE1.706
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE1.706
OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE1.705
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE1.705
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK1.704
OBČINA BOVEC1.704
MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE1.704
OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA1.703
JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA1.703
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC1.703
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA1.702
OSNOVNA ŠOLA GRM1.702
OBČINA VOJNIK1.701
OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM1.701
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE1.701
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA1.701
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA1.700
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA1.700
OBČINA PREVALJE1.700
OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE1.699
OBČINA VRHNIKA1.699
GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA1.699
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR1.698
OBČINA KOBARID1.698
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL1.697
PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA1.697
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE1.697
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA1.697
OBČINA PIRAN1.696
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE1.696
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA1.696
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN1.696
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC1.695
KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA1.695
ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE1.695
OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE1.695
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE1.693
RAZVOJNI CENTER DIVAČA ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA1.693
OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR1.693
OSNOVNA ŠOLA LOČE1.692
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC1.692
OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR1.691
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA1.691
BOLNIŠNICA SEŽANA1.691
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER1.690
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO1.690
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK1.690
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER1.690
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI1.690
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA1.690
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ1.690
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ1.689
SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO CAPODISTRIA OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO KOPER1.689
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI1.688
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI1.688
CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ1.687
POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA1.687
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN1.687
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK1.687
OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA1.687
OBČINA RADEČE1.687
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETER-VRTOJBA1.687
OBČINA ŠKOCJAN1.686
OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA1.686
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO1.686
OBČINA KOBILJE1.686
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE1.686
OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC1.686
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA1.686
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU1.686
JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA1.685
KTRC, KULTURNO TURISTIČNI REKREACIJSKI CENTER RADEČE1.684
SREDNJA ŠOLA ZAGORJE1.684
CELJSKE LEKARNE JAVNI ZAVOD1.683
OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ1.683
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK1.683
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO1.682
BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN1.682
OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA1.682
POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA1.681
LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA1.681
OSNOVNA ŠOLA CENTER1.681
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO1.680
II. OSNOVNA ŠOLA CELJE1.680
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO1.680
OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU1.678
POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO1.678
OSNOVNA ŠOLA VODICE1.677
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA1.677
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR1.676
OBČINA BLOKE1.676
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE1.676
GLASBENA ŠOLA KAMNIK1.676
KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM1.675
PROMETNA ŠOLA MARIBOR1.675
OSNOVNA ŠOLA DOB1.674
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA1.674
LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE1.673
OSNOVNA ŠOLA HORJUL1.672
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA KRANJ1.671
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI1.671
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE1.671
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL1.671
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE1.670
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER1.670
OBČINA TOLMIN1.670
JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD1.670
GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA1.669
GALERIJA MURSKA SOBOTA1.668
ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK1.668
VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN1.668
OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI1.668
OSNOVNA ŠOLA POLJE1.667
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA1.667
KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI1.667
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA1.667
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA1.666
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE1.666
OBČINA BELTINCI1.666
OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA1.666
ZAVOD PRIJETNO DOMAČE ZA KULTURO, TURIZEM, PROMOCIJO, INFORMIRANJE IN UPRAVLJANJE JURČIČEVE DOMAČIJE1.666
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI1.666
OSNOVNA ŠOLA IG1.666
JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK1.665
OBČINA PODČETRTEK1.665
CENTER ZA SOCIALNO DELO METLIKA1.665
OSNOVNA ŠOLA METLIKA1.664
OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA1.664
RAZVOJNI ZAVOD OBČINE PUCONCI1.664
CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE1.663
ZAVOD ZA TURIZEM IN RAZVOJ LENDAVA - TURISZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZINTÉZET LENDVA1.663
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA1.662
OSNOVNA ŠOLA KOSEZE1.661
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER1.659
KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK1.659
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE ZAGORJE OB SAVI, C. 9. AVGUSTA 441.659
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA1.659
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA1.659
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE1.659
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA1.659
OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI1.659
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA1.659
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA1.659
OSNOVNA ŠOLA HUDINJA1.658
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA1.658
OBČINA MIRNA1.658
OBČINA PODLEHNIK1.657
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK1.657
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA1.657
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC1.657
OSNOVNA ŠOLA POD GORO1.655
OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA1.655
OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE1.655
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO1.655
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE1.655
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI1.654
KNJIŽNICA MAKSE SAMSA ILIRSKA BISTRICA1.654
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR1.654
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA1.654
OSNOVNA ŠOLA MIRNA1.653
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA1.653
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM1.653
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, JAVNI SKLAD1.653
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE1.652
OSNOVNA ŠOLA GORJE1.652
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK STRUNJAN1.651
CENTER ZA SOCIALNO DELO HRASTNIK1.651
OBČINA IDRIJA1.650
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH1.650
OŠ NOVE FUŽINE1.650
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA1.650
OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC1.650
OSNOVNA ŠOLA STIČNA1.649
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA1.648
OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA1.648
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA1.648
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA1.646
OBČINA MEŽICA1.646
II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC1.646
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD1.646
OSNOVNA ŠOLA POLJANE1.645
OBČINA DORNAVA1.645
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA1.645
ZAVOD ZA KULTURO ŠOŠTANJ1.645
OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA1.644
OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE1.643
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA1.642
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO1.641
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE1.641
OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE1.641
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE1.641
KULTURNI CENTER SEMIČ1.641
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE1.640
OSNOVNA ŠOLA BREG1.640
OBČINA LJUBNO1.640
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE1.640
JAVNI ZAVOD DESETKA CELJE, FINANČNO - RAČUNOVODSKE IN SVETOVALNE STORITVE ZA ZAVODE1.640
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA1.640
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC1.639
GLEDALIŠČE KOPER TEATRO CAPODISTRIA1.639
OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK1.638
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA1.638
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ1.638
OSNOVNA ŠOLA BLANCA1.638
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO1.637
OBČINA ŠENTRUPERT1.637
JAVNI ZAVOD REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE1.637
OBČINA BREZOVICA1.637
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA1.636
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM1.636
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE1.635
OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ1.634
GLASBENA ŠOLA KRANJ1.634
OBČINA MAKOLE1.633
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA1.633
OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO1.633
OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ1.633
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA1.632
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE1.632
OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE1.631
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD1.630
UPI LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC1.630
OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK1.630
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA1.629
SLOVENSKA KINOTEKA1.629
GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA1.629
OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE1.629
GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA1.627
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA1.626
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA1.626
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ1.626
OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE1.626
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU1.626
OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ1.625
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA1.625
OBČINA KANAL OB SOČI1.625
OSNOVNA ŠOLA STANKA VRAZA ORMOŽ1.623
KULTURNI, KONGRESNI IN PROMOCIJSKI CENTER AVDITORIJ PORTOROŽ CENTRO CULTURALE, CONGRESSUALE E PROMOZIONALE AVDITORIJ PORTOROSE1.623
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE1.623
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA1.623
OSNOVNA ŠOLA PIVKA1.623
GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA1.623
JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE1.622
OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE1.622
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE1.622
GIMNAZIJA LITIJA1.622
KNJIŽNICA VELENJE1.622
OSNOVNA ŠOLA PREVOLE1.621
KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA1.621
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI1.621
OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA1.621
OSNOVNA ŠOLA KAPELA1.620
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA1.619
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD1.618
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA1.618
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART1.617
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC1.617
OSNOVNA ŠOLA KOBILJE1.617
OBČINA TRZIN1.616
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE1.616
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN1.616
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA1.615
OBČINA KOMEN1.615
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE1.615
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA1.615
OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ1.615
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO1.614
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN1.614
SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER1.613
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU1.613
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI1.613
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI1.612
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE1.612
OSNOVNA ŠOLA TRNOVO1.612
DELOVNO SODIŠČE CELJE1.612
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK1.611
KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA1.611
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK1.611
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA1.611
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, AJDOVŠČINA1.611
OSNOVNA ŠOLA HAJDINA1.610
KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE1.610
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ1.610
SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA1.609
OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA1.609
OBČINA MAJŠPERK1.609
OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA1.609
KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO1.609
CENTER ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA1.609
KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA1.609
CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA1.609
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA1.608
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD1.608
CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK1.608
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA1.608
OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG1.607
OBČINA ŠENTILJ1.606
OSNOVNA ŠOLA DOBRNA1.606
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR1.606
OSNOVNA ŠOLA MEDVODE1.606
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ1.606
OBČINA BRDA1.606
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE1.605
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO1.605
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MOZIRJE1.605
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE1.605
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE1.605
OBČINA RADENCI1.604
OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE1.604
OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR1.604
OBČINA RADLJE OB DRAVI1.603
OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV, KOČEVJE1.603
OSNOVNA ŠOLA VITANJE1.603
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE1.603
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO1.602
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SV. TROJICA1.601
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE1.601
CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA1.601
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA1.599
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA1.599
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE1.599
OSNOVNA ŠOLA ROJE1.598
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ1.598
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ1.597
OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA1.597
OSNOVNA ŠOLA NAZARJE1.597
RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA1.597
OSNOVNA ŠOLA DRSKA1.596
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI1.596
OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA1.596
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM1.595
NOTRANJSKI REGIJSKI PARK1.595
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE1.594
OSNOVNA ŠOLA MEŽICA1.594
OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO1.593
VZGOJNI ZAVOD PLANINA1.593
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR1.592
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD1.592
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE1.592
OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU1.591
OBČINA LOVRENC NA POHORJU1.591
CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ - CENTRO PER LA COMUNICAZIONE, LUDITO E LA PRONUNCIA PORTOROSE1.590
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA1.590
JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK1.589
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA1.589
OBČINA SELNICA OB DRAVI1.589
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR1.589
OBČINA VERŽEJ1.589
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO1.587
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA1.587
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE1.587
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN1.586
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - CENTER ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA MLADIH1.586
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK1.586
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU1.586
MESTNA KNJIŽNICA KRANJ1.585
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA1.584
OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA1.583
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA1.583
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA PARTOSFALVA1.583
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI1.582
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI1.582
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA1.582
CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE1.581
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI1.580
OBČINA TABOR1.578
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN1.578
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA1.578
LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA POPOLARE CAPODISTRIA1.578
JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE1.577
GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI1.575
OSNOVNA ŠOLA NAKLO1.575
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA1.574
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA1.574
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA1.574
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA1.573
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA1.573
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI1.573
OSNOVNA ŠOLA LAVA1.573
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA1.572
GLASBENA ŠOLA SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENTJUR1.572
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI1.572
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE1.571
OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE1.571
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK1.570
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA1.570
MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE1.570
OBČINA GORNJI GRAD1.570
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA1.570
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA1.569
SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN1.569
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC1.569
OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA PODBRDO1.569
OSNOVNA ŠOLA CANKOVA1.569
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ MARJAN BANTAN STOJAN JARENINA1.569
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI1.568
JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADEČE1.568
JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ1.568
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE1.568
OSNOVNA ŠOLA ROVTE1.567
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK1.567
OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE1.567
ZKŠT ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC1.567
OBČINA GORNJI PETROVCI1.567
OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ1.566
GLASBENA ŠOLA FRANA GERBIČA CERKNICA1.566
KNJIŽNICA LOGATEC1.565
OSNOVNA ŠOLA CERKNO1.565
OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI1.565
OSNOVNA ŠOLA VIDEM1.565
OSNOVNA ŠOLA KANAL1.564
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU1.564
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER1.564
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC1.564
LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ1.563
OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA1.563
KNJIŽNICA SEVNICA1.563
KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ1.562
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA1.561
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH1.560
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO1.559
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI1.558
OBČINA METLIKA1.558
KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA1.558
OBČINA MORAVČE1.558
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC1.557
POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE1.556
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR1.555
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK1.555
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO1.554
GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE1.554
OSNOVNA ŠOLA POLZELA1.553
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA1.551
LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE1.551
Javni gospodarski zavod Rinka1.550
OSNOVNA ŠOLA LENART1.550
OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ1.550
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE1.549
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO1.549
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN NOVA GORICA1.548
OSNOVNA ŠOLA DR. SLAVKA GRUMA1.547
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE1.547
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR1.547
OBČINA BISTRICA OB SOTLI1.546
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR1.546
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC1.546
GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ1.545
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA1.545
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA1.545
CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA1.545
KNJIŽNICA - KULTURNI CENTER LENDAVA  - LENDVAI KÖNYVTAR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT1.544
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI1.544
OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE1.543
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA1.543
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEVNICA1.542
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO1.541
KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC1.541
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE1.541
OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA1.541
OSNOVNA ŠOLA FRAM1.541
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKE KONJICE1.540
OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI1.540
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI1.540
GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA1.539
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA1.539
OBČINA PODVELKA1.538
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA1.538
OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA1.538
CENTER IRIS - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO, INKLUZIJO IN SVETOVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE1.538
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA1.537
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN - GINNASIO E ISTITUTO NAUTICO E ELETTRONICA PIRANO1.537
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM1.536
CENTER ZA SOCIALNO DELO IDRIJA1.536
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA1.536
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR1.535
ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI1.535
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ1.534
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE1.534
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG1.534
OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK1.534
OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS1.533
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA1.532
VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA1.532
OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA1.532
OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI1.531
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI1.531
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR1.529
GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC1.528
OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA1.528
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID1.527
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC1.527
JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE1.526
GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE1.526
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM PTUJ1.526
OBČINA POLJČANE1.526
OSNOVNA ŠOLA RAČE1.525
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE1.524
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA-CAPODISTRIA1.524
OBČINA LUKOVICA1.522
OSNOVNA ŠOLA MUTA1.522
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD1.522
JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS1.521
CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC1.521
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM1.521
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE1.521
OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ1.521
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA1.521
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA1.520
GLASBENA ŠOLA TOLMIN1.520
OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE1.520
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO1.519
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO1.519
OSNOVNA ŠOLA KRMELJ1.519
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC1.518
OSNOVNA ŠOLA 'BLAŽA KOCENA' PONIKVA1.518
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE1.518
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA1.518
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE1.518
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ1.517
CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE1.517
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER1.517
ZAVOD ZA INOVATIVNO OKOLJE PODJETNIŠKIH, NAMENSKIH IN UNIVERZITETNIH INKUBATORJEV, TEHNOLOŠKIH PARKOV, CENTROV, PLATFORM, GROZDOV IN MREŽ KOČEVJE1.516
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA1.515
OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI1.515
ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA1.515
CENTER ZA SOCIALNO DELO ZAGORJE OB SAVI1.514
TURIZEM KRANJSKA GORA1.514
JAVNI ZAVOD KINODVOR1.513
VRTEC LENDAVA LENDVAI OVODA1.513
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA1.512
KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA1.511
OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN1.511
OSNOVNA ŠOLA TRZIN1.511
LJUDSKA UNIVERZA CELJE1.510
VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE1.510
MLADINSKI CENTER NOVA GORICA1.510
OSNOVNA ŠOLA DESKLE1.509
UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR1.508
OSNOVNA ŠOLA KOZJE1.508
OSNOVNA ŠOLA BOVEC1.508
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ1.507
OBČINA OPLOTNICA1.507
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA1.505
OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA1.505
OSNOVNA ŠOLA MIREN1.505
INŽENIRSKA AKADEMIJA SLOVENIJE1.504
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA1.504
TRŽIŠKI MUZEJ1.503
OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS1.503
OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA1.502
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA1.501
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU1.501
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE1.500
OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO1.500
OBČINA KUNGOTA1.500
KNJIŽNICA LITIJA1.499
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ1.499
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA1.498
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE1.498
OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI1.498
SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA1.498
OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA1.498
JZ SOCIO - JAVNI ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI CELJE1.496
OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE SCUOLA ELEMENTARE SICCIOLE1.495
CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA SZOCIALIS UGYINTEZO KOZPONT LENDVA1.495
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA1.494
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE1.493
OBČINA VITANJE1.493
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU1.492
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH1.492
OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA1.492
OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA1.491
OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ1.491
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE1.490
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA1.489
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS1.489
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE1.489
JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA1.488
OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO1.488
OBČINA ŽETALE1.488
GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA1.487
OBČINA VELIKA POLANA1.487
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO1.486
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK1.485
OBČINA GRAD1.484
OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER1.484
VARSTVENO DELOVNI CENTER AJDOVŠČINA-VIPAVA1.483
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE1.483
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO1.483
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT1.480
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA1.480
GIMNAZIJA KOPER - GINNASIO CAPODISTRIA1.479
KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN1.479
OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA1.478
OBČINA CANKOVA1.477
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO1.476
OBČINA MARKOVCI1.476
VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA-IDRIJA1.475
OBČINA RAZKRIŽJE1.475
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR1.474
KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI1.474
OBČINA TRNOVSKA VAS1.473
OSNOVNA ŠOLA ŽETALE1.472
OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK1.471
LJUDSKA KNJIŽNICA METLIKA1.471
ZAVOD ZA ŠPORT ZAGORJE OB SAVI1.471
OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM1.470
VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK1.470
OSNOVNA ŠOLA PRULE1.470
KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA1.470
OSNOVNA ŠOLA PREBOLD1.469
VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA1.469
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU1.468
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK1.468
VRTEC VODMAT1.467
GLASBENA ŠOLA TRŽIČ1.465
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER, MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA1.464
OSNOVNA ŠOLA KOŠANA1.464
MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ1.464
VRTEC JARŠE1.462
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI1.462
OSNOVNA ŠOLA VINICA1.461
VRTEC TRŽIČ1.460
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA1.458
DIJAŠKI DOM POLJANE1.457
JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL1.456
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO1.456
OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI1.456
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA1.456
OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE1.456
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK1.455
ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA1.455
DIJAŠKI DOM VIČ1.455
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA1.453
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE1.451
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO1.451
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE1.451
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER - CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA1.450
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE1.450
OSNOVNA ŠOLA DEKANI1.450
JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS1.449
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA1.449
MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI1.447
RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA1.447
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA1.447
OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK1.446
SCUOLA DELL INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN1.446
DOM LUKAVCI1.446
GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER GINNASIO GIAN RINALDO CARLI CAPODISTRIA1.445
DIJAŠKI DOM NOVA GORICA1.445
OSNOVNA ŠOLA FARA1.444
OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE1.444
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI -PIRAN COMUNITA` AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA` ITALIANA-PIRANO1.444
DOM NINE POKORN GRMOVJE1.444
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED1.443
KNJIŽNICA ČRNOMELJ1.442
OBČINA ILIRSKA BISTRICA1.442
TURIZEM BOHINJ - ZAVOD ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA1.442
OBČINA VIDEM1.442
KNJIŽNICA DOMŽALE1.441
OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA1.440
DIJAŠKI DOM MARIBOR1.439
OSNOVNA ŠOLA OTLICA1.438
VARSTVENO DELOVNI CENTER POSTOJNA1.437
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN MLADINO MEDVODE1.437
OSNOVNA ŠOLA KORENA1.436
OBČINA RAČE-FRAM1.435
Javni gospodarski zavod, Protokolarne storitve Republike Slovenije1.433
OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ1.432
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO1.432
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC1.432
CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC1.431
DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA1.430
VRTEC ZELENA JAMA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ZA PREDŠOLSKO VZGOJO1.430
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA1.429
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR1.429
OBČINA PREBOLD1.429
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE1.428
OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE1.427
OSNOVNA ŠOLA ODRANCI1.425
ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA1.425
GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN1.424
JAVNI ZAVOD ZA OPRAVLJANJE SPREMLJAJOČIH DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA MURSKA SOBOTA1.423
TURISTIČNO-INFORMATIVNI CENTER MORAVSKE TOPLICE1.420
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL1.420
PIONIRSKI DOM - CENTER ZA KULTURO MLADIH1.418
JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA OBČINE ORMOŽ JAVNA AGENCIJA1.418
OBČINA ŠKOFLJICA1.417
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM1.417
OSNOVNA ŠOLA KUZMA1.417
VRTEC MIŠKOLIN1.417
POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST MURAVIDEKI MAGYAR ONKORMANYZATI NEMZETI KOZOSSEG1.417
OBČINA CIRKULANE1.417
OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE1.416
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI1.414
GLASBENA ŠOLA NAZARJE1.413
CENTER ZA SOCIALNO DELO LENART1.413
CENTER ZA SOCIALNO DELO IL.BISTRICA1.412
GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE1.411
MLADINSKI CENTER HRASTNIK1.410
CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE1.409
OBČINA RUŠE1.408
VRTEC BELTINCI1.407
ZAVOD ZA ŠPORT TRBOVLJE1.406
CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE1.405
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE KOČEVJE1.404
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI1.402
VRTEC TONČKE ČEČEVE1.401
POLHOGRAJSKA GRAŠČINA1.401
OSNOVNA ŠOLA BRANIK1.401
DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ1.400
CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT1.398
ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE1.396
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR1.396
GLASBENA ŠOLA JESENICE1.395
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK1.393
RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA1.388
OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK1.387
OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI1.387
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI1.386
ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO, VELENJE1.386
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA1.385
CENTER ZA SOCIALNO DELO CERKNICA1.385
DIJAŠKI DOM TABOR1.385
VRTEC SLOV. KONJICE1.385
GLASBENA ŠOLA LOGATEC1.384
ZAVOD ZA KULTURO MADŽARSKE NARODNOSTI LENDAVA MAGYAR NEMZETISÉGI MŰVELŐDÉSI INTÉZET LENDVA1.383
OSNOVNA ŠOLA DOBJE1.383
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA1.382
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ1.382
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR1.381
CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA1.381
ZAVOD ZA UPRAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE GRAD1.381
OSNOVNA ŠOLA TONETA PAVČKA1.379
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO DINFANZIA ANCARANO1.379
VRTEC ZARJA1.378
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, JAVNI ZAVOD ZA MUZEJSKO DEJAVNOST, KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN OSTALE DEJAVNOSTI1.378
OBČINA DUPLEK1.377
OBČINA PUCONCI1.377
OSNOVNA ŠOLA JELŠANE1.375
OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA1.375
ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR - POHORJE, JAVNI ZAVOD1.375
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI1.373
KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA1.372
KNJIŽNICA BREŽICE1.370
KRAJEVNA SKUPNOST SLAVKA ŠLANDRA1.370
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADLJE OB DRAVI1.370
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR ANGLEŠKI PREVOD IMENA ZAVODA: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR1.369
VRTEC PEDENJPED1.368
GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA1.368
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ1.367
VRTEC JESENICE1.366
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT IN MLADINO MESTNE OBČINE KOPER1.366
CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA1.365
OBČINA DESTRNIK1.364
CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ1.364
OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT1.363
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM1.363
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE1.361
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR1.360
DOM UPOKOJENCEV POLZELA1.360
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA II. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA1.358
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT MURSKA SOBOTA1.358
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO BELTINCI1.356
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA1.354
OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER1.354
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA1.352
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE1.352
VRTEC MEHURČKI1.349
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA1.348
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA1.348
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ1.347
GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO BLU KOPER1.347
VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA1.345
VRTEC MOJCA1.344
VRTEC MENGEŠ1.343
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA1.343
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE SNEŽNIK1.342
MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE DOBROVNIK DOBRONAK KÖZSEGI MAGYAR ÖNKORMANYZATI NEMZETI KÖZÖSSEG1.342
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA1.341
MLADINSKI CENTER KRŠKO1.340
KULTURNO INFORMACIJSKO TURISTIČNI CENTER ARNOLD TOVORNIK S KNJIŽNICO SELNICA OB DRAVI1.340
CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO1.339
CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN1.336
MUZEJ VELENJE1.336
VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI1.336
VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ1.336
VIŠKI VRTCI1.335
DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO1.335
OBČINA RIBNICA NA POHORJU1.334
VRTEC ANICE ČERNEJEVE1.334
VRTEC SEŽANA1.333
ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK - KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTÉZET DOBRONAK1.333
VRTEC BLED1.332
OBČINA OSILNICA1.331
ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA1.330
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN1.329
VRTEC ŠOŠTANJ1.328
OBČINA POLZELA1.325
ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK1.325
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO1.324
VRTEC ČRNUČE1.324
PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD1.323
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA1.321
VRTEC MURSKA SOBOTA1.321
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠENTJUR PRI CELJU1.320
VRTEC ŠKOFJA LOKA1.320
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOV. BISTRICA1.319
KNJIŽNICA MEDVODE1.318
VRTEC TRBOVLJE TRBOVLJE1.318
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE1.317
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA1.316
CENTER ZA SOCIALNO DELO ORMOŽ1.316
VRTEC POBREŽJE MARIBOR1.314
VRTEC KRŠKO1.314
TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ILIRSKA BISTRICA1.314
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR1.313
OBČINA VELIKE LAŠČE1.313
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA1.312
VRTEC ŠENTVID1.311
OSNOVNA ŠOLA COL1.311
VRTEC MAVRICA BREŽICE1.311
VRTEC KOČEVJE CESTA NA STADION 3, KOČEVJE1.311
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA1.310
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH1.309
VRTEC ZAGORJE OB SAVI1.308
KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ1.308
OBČINA KOSTEL1.307
VRTEC VRHOVCI1.306
CENTER ZA SOCIALNO DELO PESNICA1.306
JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE1.306
OSNOVNA ŠOLA RAKA1.302
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN1.302
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD - ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA1.301
OTROŠKI VRTEC METLIKA1.301
VRTEC KOLEZIJA1.301
DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA1.300
KNJIŽNICA LENART1.300
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER1.299
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI1.299
JAVNI ZAVOD RATITOVEC1.298
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA1.298
KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC1.297
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA1.296
VRTEC LEDINA1.296
GLASBENA ŠOLA HRASTNIK1.296
ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE1.296
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICA1.295
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC KOPER ENTE PUBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC KOPER1.295
OBČINA SOLČAVA1.295
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU1.294
CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA CENTRO PER LA CULTURA, LO SPORT E LE MANIFESTAZIONI ISOLA1.293
VRTEC IDRIJA1.293
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE1.292
VRTEC LITIJA1.292
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE1.291
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE1.291
OBČINA BOHINJ1.291
JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LAŠKO1.291
MLADINSKI CENTER TRBOVLJE1.291
VRTEC PTUJ1.290
VRTEC GALJEVICA1.289
OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA  RAZKRIŽJE1.289
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SPOTUR SLOVENJ GRADEC1.288
VRTEC DRAVOGRAD1.287
VRTEC MORJE LUCIJA - SCUOLA DELL INFANZIA MORJE LUCIA1.287
CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN1.287
MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA1.287
CENTER RINKA, ZAVOD ZA TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SOLČAVSKEGA1.285
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE1.284
SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE1.283
JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN MLADINSKE DEJAVNOSTI1.283
CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ1.282
OBČINA ŠALOVCI1.282
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE1.281
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE1.281
CENTRO ITALIANO DI PROMOZIONE, CULTURA, FORMAZIONE E SVILUPPO CARLO COMBI - CAPODISTRIA - PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE CARLO COMBI - KOPER1.280
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO1.280
JAVNI ZAVOD OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH1.277
VRTEC MLADI ROD1.277
OBČINA ROGAŠOVCI1.277
KOSOVELOV DOM SEŽANA - KULTURNI CENTER KRASA1.276
VRTEC CICIBAN SEVNICA1.276
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO1.276
VRTEC NAJDIHOJCA1.275
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA1.274
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR1.274
JVIZ, JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD MOZIRJE1.274
VRTEC TEZNO MARIBOR1.273
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV1.271
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM DOLINA SOČE1.269
DOM ANTONA SKALE MARIBOR1.268
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR1.267
DOM STAREJŠIH HRASTNIK1.267
VRTEC VELENJE1.266
VRTEC NOVA GORICA1.265
VRTEC IVANČNA GORICA1.265
VRTEC TRNOVO1.264
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA1.260
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI-ČEŽARJI1.259
VRTEC MORNARČEK PIRAN - SCUOLA DELL INFANZIA MORNARČEK PIRANO1.259
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE DOMŽALE1.258
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO1.258
JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA1.258
MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI KULTURA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT ŠMARTNO OB PAKI1.257
SPLOŠNA KNJIŽNICA SLOVENSKE KONJICE1.257
ARBORETUM VOLČJI POTOK1.256
VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU1.255
DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA1.255
VRTEC POSTOJNA1.255
VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA1.255
VRTEC STUDENCI MARIBOR1.254
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD1.254
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC1.254
VRTEC CICIBAN1.253
GLASBENA ŠOLA ORMOŽ1.252
CENTER ZA SOCIALNO DELO IZOLA1.248
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA1.247
VRTEC JELKA1.247
DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE1.245
VRTEC MEDVODE1.244
GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA1.243
ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE1.243
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA1.239
VRTEC LAŠKO1.238
VRTEC MAVRICA VOJNIK1.238
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE1.238
MLADINSKI CENTER VELENJE KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE, ŠALEŠKA CESTA 3, VELENJE1.237
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA1.235
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - CASA DEL PENSIONATO ISOLA1.235
VRTEC POD GRADOM1.234
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR1.234
OBČINA TIŠINA1.233
VARSTVENO DELOVNI CENTER ŠENTJUR1.230
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA1.230
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA1.228
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR1.225
DOM UPOKOJENCEV KRANJ1.224
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN1.224
VRTEC HRASTNIK1.223
VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM1.221
GLASBENA ŠOLA IDRIJA1.213
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA1.213
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA1.212
VRTCI OBČINE ŽALEC1.212
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC1.208
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ANTONIJE KUCLER VRHNIKA1.208
OBČINA KUZMA1.206
LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE1.206
KNJIŽNICA ŠENTJUR1.206
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC MAVRICA TREBNJE1.203
KRANJSKI VRTCI1.202
VRTEC VIŠKI GAJ1.202
RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN1.201
DOM POČITKA MENGEŠ1.199
VRTEC RIBNICA1.199
OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER-PRIMOŽ HRVATINI SCUOLA ELEMENTARE DR. ALEŠ BEBLER-PRIMOŽ CREVATINI1.197
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE1.197
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA1.196
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR1.193
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO1.192
OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE1.189
DOM STAREJŠIH RAKIČAN1.189
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK1.189
DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE1.188
DOM STAREJŠIH NA FARI1.184
CENTER ZA IDRIJSKO DEDIŠČINO, IDRIJA1.182
VRTEC URŠA1.178
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE1.177
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA1.177
GLASBENA ŠOLA RIBNICA1.177
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE1.174
VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK1.172
ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI1.171
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA1.169
DOM STAREJŠIH LOGATEC1.168
DOM PETRA UZARJA1.167
KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA1.165
MESTNA OBČINA KOPER KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE1.161
VRTEC LJUTOMER1.160
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE1.159
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE1.151
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI1.150
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ORMOŽ1.149
JAVNI ZAVOD ROKODELSKI CENTER RIBNICA - ZAVOD ZA ROKODELSTVO, MUZEJSKO IN GALERIJSKO DEJAVNOST1.146
VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA1.145
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI1.145
DOM OB SAVINJI CELJE1.144
VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE1.141
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR1.141
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE1.135
GALERIJA - MUZEJ LENDAVA GALÉRIA - MÚZEUM LENDVA1.135
KULTURNI DOM KRŠKO1.135
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA1.133
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD1.133
VRTEC DOMŽALE1.133
GLASBENA ŠOLA TREBNJE1.132
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV1.132
KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK1.128
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE1.126
OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI COMUNITA AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITA ITALIANA1.125
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT LITIJA1.122
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA1.119
MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE - MORAVSKE TOPLICE KOZSEGI MAGYAR NEMZETI ONIGAZGATASI KOZOSSEG1.119
VRTEC IG1.118
GLASBENA ŠOLA SEVNICA1.116
GLASBENA ŠOLA KOČEVJE1.112
DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE1.111
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA1.111
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE1.107
OBČINA DOBJE1.104
OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI1.090
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET1.069
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE1.060
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO1.059
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE1.057
TIC TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER1.050
DOM UPOKOJENCEV PTUJ1.046
ŠOLA ZA RAVNATELJE PREDOSLJE 39, KRANJ1.045
ZAVOD ZA INFORMIRANJE ORMOŽ1.043
KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE1.041
JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN, UPRAVLJANJE SMUČIŠČA KANIN1.039
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA1.039
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI1.032
MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE HODOŠ HODOS KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG1.022
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ1.020
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA1.018
ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA1.014
MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA1.004
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR995
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE PRI KOPRU859
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER-SEMEDELA752
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER-ZA GRADOM664
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA495
KRAJEVNA SKUPNOST ČEMŠENIK459
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC394
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT272
TURIZEM LJUBLJANA66

 

Deli s prijatelji