POGLED NAPREJ

Kaj so Cerarjevi obljubili v osnutku koalicijske pogodbe

Objavljeno 29. julij 2014 12.54 | Posodobljeno 29. julij 2014 13.52 | Piše: T. L.

Dobili bomo še eno ministrstvo.

Miro Cerar in Dejan Židan.

LJUBLJANA – Pred novim krogom koalicijskih pogajanj so mogoči partnerji stranke Mira Cerarja dobili prve odgovore, ki so jih čakali. In sicer osnutek koalicijske pogodbe. Objavljamo nekaj iztočnic in programskih usmeritev, ki jih je po poročanju spletne strani 24ur.com Cerarjeva stranka poslala morebitnim koalicijskim sogovornikom, tudi Združeni levici, ki sicer napoveduje bolj kot ne vstop na stran opozicije. 

Slovenija  družba nezaupanja in manipulacij 

»Osnovno izhodišče in hkrati načelo delovanja te vlade je odgovorno, konstruktivno, povezovalno in transparentno reševanje družbenih problemov in iskanje najboljših rešitev za človeka kot posameznika, za posamezne družbene skupine, nevladne organizacije, gospodarski sektor in državo kot celoto. V zadnjih letih je Slovenija v veliki, daleč preveliki meri postala družba, v kateri razpadajo pozitivni temelji družbenega povezovanja, in je zato brez perspektive, družba nezaupanja in manipulacij. Družba, v kateri človek ni več cilj in vrednota, pač pa pogosto le še sredstvo tistih, ki jih vodi predvsem pohlep po oblasti in denarju. Zaradi številnih krivic se je v družbi upravičeno rojevalo vedno več razočaranja in apatije. Glavno poslanstvo te vlade mora zato biti povrnitev zaupanja ljudi v državo in njene temeljne stebre političnega, družbenega, socialnega, finančnega, gospodarskega in drugih vrst državotvornega delovanja,« v uvodu pišejo Cerarjevi.

Napovedani konec do ljudi prezirljive politike

Politika in država morata biti razvojno usmerjeni, »Slovenija ter njeni državljani in prebivalci morajo ponovno postati izraz odprte, poštene, napredne in samozavestne družbe, ki je ni mogoče voditi v ideološko razklanem okolju, pa tudi ne v okolju, v katerem je politika prezirljiva ali ignorantska do resničnih problemov ljudi«.

V nadaljevanju je zapisano, da je ta vlada politična združba tistih parlamentarnih političnih strank, ki se zavedajo pozitivnih vrednotnih in razvojnih potencialov naših ljudi in naše države. »Ta vlada bo z zasledovanjem vrednot trdega, poštenega, transparentnega in odgovornega dela, spoštovanja človekovega dostojanstva in različnosti, strpnosti in povezovanja naredila vse, da za dobro svojih ljudi državo Slovenijo popelje iz politične, socialne, gospodarske in vrednotne krize ter jo ponovno vrne na zemljevid uspešne in spoštovane države doma in v tujini.«

Vlada želi zasledovati pet temeljnih vizij: pravno državo; predvidljivo in enostavno poslovno okolje; okolje za razvoj profesionalnih potencialov javnih uslužbencev in kakovostnih njihovih storitev; odprt dialog s civilno družbo; ustvarjalno družbo, ki bo zdrava, inovativna, kompetentna in socialna, ki bo omogočila kakovost življenja vsem ljudem.

Med drugim so napovedane nadzorovana privatizacija (izjema je le privatizacija na področju državnih infrastrukturnih monopolov), zdravstvena reforma, ki je usmerjena v ukinjanje dodatnega zavarovanja in razbitje klientelističnih povezav v sektorju, vzpostavitev politike medgeneracijske solidarnosti (mladi – zaposleni – brezposelni – upokojenci in starostniki).

Kaj bo s trgom dela?

»Koalicija si bo prizadevala vzpostaviti spodbudno okolje za zaposlovanje. Prizadevali si bomo spodbujati večjo prožno varnost z namenom lažjega vstopanja in izstopanja iz delovnih razmerij (fleksibilnost) ob vzpostavitvi predvidljivega delovnega okolja za delavce (varnost) in učinkovitejše izvajanje zaposlovalne politike. Razbremenili bomo stroške dela z uvedbo (delne) socialne kapice ob zagotovitvi alternativnega fiskalnega vira ( npr. zelena davčna reforma). Prizadevali si bomo zajeziti prekomeren 'beg možganov' in spodbujati 'povratek možganov' iz tujine.

Ustanovili bomo karierne inkubatorje za pomoč inovativnim mladim po končanem izobraževanju kot dopolnitev dejavnosti zavoda za zaposlovanje, ki bo zagotavljal potrebno podporno infrastrukturo.« Obljubljajo povečan in poostren (inšpekcijski) nadzor nad zlorabami delovnopravne zakonodaje, uvedli bodo portal za svetovanje pri izbiri izobraževanja v povezavi z možnostjo zaposlitve in spodbujanja izobraževanja za deficitarne poklice, napovedujejo tudi uvedbo mladinske/študentske digitalne delovne knjižnice za beleženje neformalnih delovnih izkušenj. »Te postajajo za mlade vse bolj pomembne, saj veliko mladih pridobiva različne izkušnje zunaj klasičnega delovnega razmerja,« piše v osnutku pogodbe.

Nove obdavčitve avtorskega in podjemnega dela 

Pri Cerarjevih predvidevajo postopno poenotenje obdavčitev vseh vrst dela. In na kakšen način želijo zmanjšati razloge, ki določene skupine ljudi na trgu dela postavljajo v položaj prekernih delavcev, ki ne uživajo potrebne stopnje socialne varnosti? Postopno bodo poenotili obdavčitev vseh vrst dela (avtorskega, podjemnega, iz delovnega razmerja).

S fleksibilnim zaposlovanjem nad revščino

S spodbujanjem bolj fleksibilnega zaposlovanja vseh starostnih skupin ter enostavnega, preglednega in poštenega uveljavljanja vseh oblik pomoči si bo koalicija prizadevala zmanjšati delež ljudi pod pragom revščine. »Nagrajevali bomo zgodnje zaposlovanje in kasnejše upokojevanje in si prizadevali zagotoviti dostojno raven pokojnin in vzdržno pokojninsko blagajno,« še obljublja osnutek. Kot enega od ukrepov predvidevajo ukrep urada za starejše.

Adijo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Na področju zdravstva je finančna vzdržnost obveznega zdravstvenega zavarovanja prioriteta te koalicije, zato bodo najprej pripravili nov predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je zapisano v osnutku. Obljublja se ničelna stopnja tolerance do korupcije, na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti pa jasnejša meja med javnim in zasebnim izvajanjem zdravstvene dejavnosti.

Osnutek predvideva še ukrep ukinitve prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ob prenosu premij v obvezno zdravstveno zavarovanje. Korak v tej smeri je, kot vemo, do zdaj vedno neslavno propadel.

Za zmanjšanje administrativnih ovir

Kar se tiče ukrepov na področju gospodarstva, je v osnutku zapisano, da si bo koalicija prizadevala zmanjšati administrativne ovire na vseh področjih, da bi oblikovali prijazno, predvidljivo in stabilno poslovno okolje za vse poslovne subjekte. V skladu s tem bodo skozi točke VEM (vse na enem mestu) poenostavili birokratske postopke, da bodo lahko podjetja opravila večje število administrativnih opravil, povezanih z državo, na enem mestu. Poleg nadzorovane privatizacije podjetij v državni lasti se bo koalicija zavzemala za dvig kakovosti korporativnega upravljanja v državnih podjetjih. Sprejeli in izvajali bi kodeks korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti z namenom zagotavljanja profesionalnega, transparentnega in neodvisnega upravljanja.

Zavzemali se bodo za jasno opredelitev pristojnosti DUTB skozi strategijo upravljanja in poslovnega načrta z vidika njene vloge pri prestrukturiranju podjetij. Med drugim osnutek predvideva investicijske spodbude, in sicer z delno oprostitvijo plačila davka na dobiček ob reinvestiranju dobička v investicije za razvoj in pobudo lokalni skupnosti za postopno plačevanje komunalnih prispevkov in nadomestil stavbnega zemljišča za investicije v prvih treh letih delovanja.

Predvideno je intenzivno sistemsko razdolževanje podjetniškega sektorja: skrajševanje dolgotrajnih insolvenčnih in sodnih postopkov v gospodarskih sporih ter spodbujanje poslovnih bank k lastniškemu vstopu v zadolžena podjetja. »Pospešili bomo razdolževanje podjetij s spodbujanjem odpravljanja neugodne (kratkoročne) strukture financiranja podjetij.« 

Osnutek obljublja izboljšan nadzor nad avtorskimi pravicami in delovanjem Sazasa. »V koaliciji želimo izboljšati položaj ustvarjalcev na področju kulture ter obenem izboljšati izvajanje zakonodaje na področju avtorskih in sorodnih pravic«. 

Iskanje odgovornih za bančno luknjo

Sanacija bančnega sistema mora potekati v bodoče predvsem skozi sanacijo gospodarstva in z aktivnim pristopom znotraj samih bank, so zapisali Cerarjevi. Bančna luknja tako še ni pozabljena, saj obljubljajo preiskavo z jasno opredelitvijo odgovornosti. To je potrebno za povrnitev zaupanja v finančne in nadzorne institucije ter pravno državo.

Nadzor nad finančnim trgom in nižji stroški

Poleg tega sta predvidena tudi nadzor in združitev nadzornih institucij. Potrebna bo vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora in izvajanje aktivnega nadzora nad delovanjem slabe banke (DUTB) in finančnih nadzornih institucij. »Združitev finančnih nadzornih institucij (BS, ATVP, AZN) z namenom vzpostavitve enovitega, povezanega in učinkovitega nadzora na slovenskem finančnem trgu. Znižali se bodo stroški nadzora, ki bremenijo subjekte nadzora, in povečali proračunski prihodki iz naslova preusmeritve dela rezerv teh institucij v proračun.« 

Na odgovornost poklicani tudi tisti v javni upravi 

Tudi na področju javne uprave naj bi nova vlada uvedla večjo preglednost: jasne in transparentne kriterije napredovanja ter tudi kriterije odgovornosti. Prav tako naj bi postala javna uprava prožnejša. 

Osnutek predvideva ustanovitev vladne projektne pisarne, pri čemer naj bi bil vodja ključni strokovnjak za področje projektnega menedžmenta, ki ga imenuje predsednik vlade.

Slovenci po svetu s svojim ministrstvom

Slovenci po svetu bodo pod Cerarjevo vlado očitno dobili svoje ministrstvo in ne več urada, ki so ga imeli v zadnjem času. Po novem bi tako imeli 14 ministrstev, s tem da ima predsednik vlade še pravico, da po lastni presoji in v dogovori s koalicijskimi partnerji predlaga dodatne ministre brez listnice.

In katera ministrstva v osnutku Cerar predvideva? Za zunanje zadeve; notranje zadeve; obrambo; finance; gospodarstvo in tehnologija; pravosodje in javna uprava, delo, družina, socialne zadeve in enake možnosti; zdravje; izobraževanje, znanost in šport; infrastruktura; kultura; kmetijstvo; okolje in prostor; Slovenci po svetu.

Deli s prijatelji