KAJ SLEDI?

Kaj se bo zgodilo s sodnico črnograditeljico?

Objavljeno 18. december 2017 20.17 | Posodobljeno 18. december 2017 20.18 | Piše: A. L.

»Ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, je v nasprotju s Kodeksom sodniške etike.«

Sporna hiša.

LJUBLJANA, PIRAN – Vlada je pripravila odgovor na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert, ki jo je zanimalo zagotavljanje ugleda pri opravljanju sodniške funkcije. Pred časom je namreč v javnosti odmeval primer sodnice Tine Benčič, katere hiša je črna gradnja.

Ministrstvo za pravosodje je za pomoč zaprosilo Sodni svet RS: »Iz odgovora z dne 27. 11. 2017 izhaja, da je bila razprava o tem primeru na komisiji prvič odprta na 14. seji 22. 11. 2017, predvidoma naj bi se nadaljevala in po možnosti tudi zaključila na 15. seji 6. 12. 2017. Po nadaljnjih poizvedbah je ministrstvo prejelo dopolnjeni odgovor Sodnega sveta iz katerega izhaja, da je Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu v zadevi okrajne sodnice Tine Benčič na 15. seji dne 6. 12. 2017 sprejela načelno mnenje, ki se glasi: "Ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, je v nasprotju s Kodeksom sodniške etike."«

Teče disciplinski postopek

Vlada je v odgovoru zapisala, da je v teku tudi disciplinski postopek v zvezi s tem primerom: »Disciplinska tožilka je 18. 10. 2017 na disciplinsko sodišče prve stopnje vložila predlog za izrek disciplinske sankcije zaradi disciplinske kršitve po 14. točki drugega odstavka 81. člena Zakona o sodniški službi. Se bo pa ta postopek na podlagi 61. člena Zakona o sodnem svetu nadaljeval in končal po določbah Zakona o sodniški službi.«

Spoštovanje predpisov

Ugotavljanje odgovornosti sodnikov za kršitve predpisov in Kodeksa sodniške etike je v pristojnosti organov sodne veje oblasti, vključno s Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu, ki je bila vzpostavljena na podlagi sprejetega predloga novele Zakona o sodiščih leta 2015. Slednja je sploh prvič vzpostavila zakonsko dolžnost sprejema Kodeksa sodniške etike kot tudi ustanovitve organa, ki bo presojal spoštovanje njegovih določil. »Sicer pa je upravičeno pričakovanje tudi Vlade RS, da sodniki in sodnice spoštujejo predpise, vključno s Kodeksom sodniške etike,« menijo na vladi.

Deli s prijatelji