TRGOVCI, POZOR

To je nova minimalna postavka za nedeljsko delo

Objavljeno 30. november 2017 11.56 | Posodobljeno 30. november 2017 11.56 | Piše: A. L.

Aneks določa tudi absolutno prepoved odreditve dela delavcu na deset praznikov, ki so z zakonom določeni kot prosti dnevi, in dneve, ki so določeni kot prosti dnevi.

Nikar ne zmečkajmo računa, preden ne preverimo nakupa.

LJUBLJANA – »Socialni partnerji, podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), smo 30. novembra 2017 sprejeli aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo uredili vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih na nedelje in praznike ter določitvijo pogodbenih kazni za kršitelje. Vsebina aneksa ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa – letno neenakomerno razporejanje delovnega časa in začasno razporejanje delovnega časa. Aneks ureja tudi delo ob nedeljah in praznikih ter plačilo zaposlenim za delo na te dneve,« so danes sporočili Sindikat delavcev trgovine Slovenije ZSSS, Trgovinska zbornica Slovenije, Svet trgovinskih sindikatov, ZDS – Sekcija za trgovino in GZS – Podjetniško trgovska zbornica.

Kaj so sklenili?

Prepoved dela ob nedeljah velja za varovane kategorije zaposlenih, ki jih določa aneks, za tiste, ki lahko delajo, pa velja, da jim delodajalec lahko odredi nedeljsko delo le za 15 nedelj letno, z dodatno omejitvijo, da delavec lahko dela le dve nedelji na mesec.

Posebne izjeme od omejitev nedeljskega dela so dogovorjene za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane ter za delodajalce, ki opravljajo dejavnosti posebnega pomena, bencinske servise, lekarne in za dejavnosti, ki so povezane z osnovno trgovinsko dejavnostjo (pekarna, slaščičarna, transport, skladiščenje).

Minimalna urna postavka

Kot plačilo za delo v primerih, ko nedeljsko delo poteka, je določen dodatek v višini 100 odstotkov od osnovne plače, ki pa ne sme znašati manj kot 5,40 evra na uro. 

Praznično delo aneks ureja tako, da postavlja absolutno prepoved odreditve dela delavcu na deset praznikov, ki so z zakonom določeni kot prosti dnevi, in dneve, ki so določeni kot prosti dnevi, dovoljeno pa je odrediti delo na pet dni, ki so prosti dnevi po zakonu. Tudi v teh primerih prepovedi so dogovorjene enake izjeme kot za zgoraj navedene nedelje.

Kot plačilo za praznično delo je določen dodatek v višini 250 odstotkov od osnovne plače, so pojasnili v sporočilu javnosti.

Kaj vi menite o tem?

Deli s prijatelji