MESTNI PRORAČUN

Janković našel denar za garažno hišo Kozolec in kopališče Kolezija

Objavljeno 22. marec 2015 18.01 | Posodobljeno 22. marec 2015 18.01 | Piše: STA, M. U.

Proračun za letošnje leto bodo mestni svetniki obravnavali na ponedeljkovi seji.

Zoran Janković.

LJUBLJANA – Ljubljanska občina bo proračunska sredstva v letošnjem letu med drugim namenila za nadaljevanje projekta gradnje druge faze garažne hiše Kozolec, za prenovo kopališča Kolezija in projekt zavetišča za živali v Gmajnicah, je razvidno iz predloga odloka o proračunu za letos. Tega bodo ljubljanski mestni svetniki obravnavali na ponedeljkovi seji.

Ljubljanska občina v predlogu proračuna za letos načrtuje 384,7 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 381 milijonov evrov odhodkov. Zadolževanje je predvideno v višini osmih milijonov evrov, je razvidno iz dokumenta. Občina ob tem pričakuje 65,8 milijona evrov evropskih sredstev iz državnega proračuna. Ta sredstva so med drugim predvidena za projekt RCERO, in sicer v višini 54,2 milijona evrov, ter za izgradnjo tretje faze centralne čistilne naprave, nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v Medvodah in Vodicah in izgradnjo povezovalnega kanala CO.

Za pripravo razpisne dokumentacije in izbor pripravljavca projektne dokumentacije za izgradnjo zavetišča za živali v Gmajnicah bo občina letos namenila slabih 93.000 evrov. Predvideno je tudi nadaljevanje gradnje garažne hiše Kozolec, ki jo bo občina po prekinitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu zaradi plačilne nesposobnosti zasebnega partnerja dokončala sama. Zanjo namenjajo 600.000 evrov.

Za prenovo kopališča Kolezija občina v proračunu namenja 9,5 milijona evrov. Rok za dokončanje del na kopališču je 30. junija letos. V predlogu proračuna so tudi sredstva za obnovo objekta Švicarija nad Tivolskim gradom, in sicer 1,7 milijona evrov. Z obnovo bodo uredili prostore za umetniški center z rezidencami, javni prostori pa bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam. Dela naj bi se začela letos.

Ljubljanski mestni svetniki bodo v ponedeljek obravnavali tudi predlog proračuna za leto 2016, v katerem so prihodki načrtovani v višini 329,1 milijona evrov, odhodki v višini 315,1 milijona evrov, zadolževanje pa v višini šestih milijonov evrov.

Občina v predlogu proračuna pričakuje 39,8 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, investicijski odhodki pa so predvideni v višini 98,4 milijona evrov. Za gradnjo parkirnih hiš občina načrtuje 1,9 milijona evrov, za projekt ureditve območja Cukrarne pa 450.000 evrov. Pričetek obnove Cukrarne in preoblikovanje v Galerijo Cukrarna je predviden v letu 2016.

Kaj pa poplavna varnost?

Pred sprejemanjem proračunov so se oglasili v Civilni iniciativi za poplavno varnost jugozahodnega dela Ljubljane. Opozorili so, da so načrtovana sredstva za izvedbo protipoplavnih ukrepov bistveno prenizka za zagotavljanje tekočega vzdrževanja vodotokov v pristojnosti občine in izvedbo projektov za izboljšanje protipoplavne varnosti.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so občini predlagali, da se za zagotavljanje poplavne varnosti pri vzdrževanju vodotokov nameni 0,1 odstotka celotnega proračuna za posamezno leto. V iniciativi sicer pozdravljajo potezo svetniške skupine SMC, ki je k predlogu proračunov vložila več dopolnil za zvišanje sredstev za poplavno varnost MOL.

Deli s prijatelji