UMAKNJENI SODNIKI

FOTO: Štirje kinologi na disciplinsko

Objavljeno 20. marec 2017 09.42 | Posodobljeno 20. marec 2017 09.42 | Piše: Mojca Marot

Kinološka zveza jih je začasno umaknila s seznama sodnikov.

Mednarodna kinološka sodnica Terezija Zinka Rovan je razočarana. Foto Facebook

LJUBLJANA – Po naših informacijah so v Kinološki zvezi Slovenije (KZS) potem, ko smo poročali o številnih nepravilnostih, ki jih preiskujejo tudi organi pregona, vendarle ukrepali. Malce presenetljivo je le, da sta s seznama aktivnih mednarodnih sodnikov, ki je dostopen tudi na spletni strani, poleg Janeza Šumaka izginila Terezija Zinka Rovan in Franc Svetec, ki sta prav tako javno opozarjala na številne nepravilnosti v KZS v zvezi s podeljevanjem sodniških licenc. Poleg že omenjenih se je na seznamu znašel še sodnik Matjaž Rotar. Vsi so z liste sodnikov umaknjeni začasno, proti njim so uvedli disciplinski postopek.

Kot pojasnjuje predsednik KZS Egon Dolenc, je zdaj vse v rokah Komisije za strokovna vprašanja, ki mora iz seznama aktivnih sodnikov, med drugim, umakniti sodnika, proti kateremu je bil uveden disciplinski postopek. 
»Pravilno ste ugotovili, da navedenih ni več na seznamu aktivnih sodnikov. S tem ukrepom pa tudi ni bilo poseženo v nobeno drugo pravico, ki so si jo pridobili sodniki, saj velja, da so vsi nedolžni, dokler niso spoznani za krive oziroma odgovorne. Kakšen bo izid disciplinskega postopka in ali bodo imenovani dokončno izključeni iz KSZ, je ta čas preuranjeno ugibati, saj je to stvar postopka in odločitve disciplinskih organov,« pojasnjuje Dolenc. 
Zanimivo, da proti Šumaku niso ukrepali že prej, saj je od sklepa Upravnega odbora (UO) KZS, da se mu odvzame licenca sodnika, preteklo že več kot leto dni. Pa se do letos ni zgodilo (še) nič. Na ta očitek prvi mož KZS Dolenc odgovarja: »Ureditev v KZS res pozna licence, sodelovanje med sodnikom in KZS pa ureja pogodbeni dogovor o sodelovanju med KZS in sodnikom, ki je temelj za delo sodnika. Temelj takega pogodbenega urejanja razmerij s sodnikom naj bi bil pravilnik, ki ga je sprejel UO v času, ko so zvezo vodili moji predhodniki. Problem pa je v tem, da je pravilnik sprejel nepristojni organ, saj bi ga namesto UO morala sprejeti skupščina KZS. Zato v KZS štejemo, da so vse pogodbe o sodelovanju sklenjene na podlagi tega pravilnika nezakonite. Zato ne gre za odvzem licenc, ampak za spremembo konkretnega pogodbenega razmerja in za to, ali je sodnik aktiven na listi ali ni. Pristojni organ, torej komisija za strokovna vprašanja, pa je ukrepala takoj, ko so bile za to podane zakonske podlage in je bil disciplinski postopek uveden.«

Nepravilnosti tudi v športni veji?

V uredništvo smo prejeli še več pisem, v katerih navajajo, da naj bi bilo splošno znano, da veliko kinoloških sodnikov nikoli ni dobilo licenc po regularni poti, temveč so jih dobili zaradi takih ali drugačnih »zaslug«. In zdaj ti sodniki potujejo po svetu, zaračunavajo za svoje storitve in služijo na račun ponarejenih sodniških licenc, še navajajo naši viri. 
Doslej smo pisali le o lovski veji kinologije, a naj bi bilo precej nepravilnosti tudi v športni veji, trdijo naši viri. No, Dolenc pravi, da podatkov o tem nima in da gre le za domneve. »Kot predsednik sem le eden izmed tistih, ki pri tem sodeluje, in še to z omejenimi pooblastili, predvsem v delu, ki se tiče strokovnega kinološkega dela,« zatrjuje Dolenc. Kot še dodaja, je upravni odbor KZS konec januarja že imenoval posebno komisijo, ki bo pregledala vse pravilnike in druge akte za aktivne sodnike posameznike, ki so veljali v času pridobitve njihovega naziva, ter skladnost postopkov s takrat veljavnimi pravilniki. O ugotovitvah bo nato komisija pripravila pisno poročilo in z njim seznanila upravni odbor. Komisija, njenih članov zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivajo, je delo že začela. Dolenc tudi meni, da nekateri problemi izhajajo še iz časa prejšnjega vodstva KZS. Prepričan je, da so zdaj zadeve na KZS urejene.

Vsaj dva od začasno umaknjenih sodnikov s seznama, Terezija Zinka Rovan in Franc Svetec, sta se na odločitev KZS, da proti njima uvede disciplinski postopek, že pritožila in nas s tožbo tudi seznanila. Janez Šumak pa na vprašanje, ali se bo pritožil, ni odgovoril. Rovanova je poiskala pravno pomoč ljubljanske odvetnice Polone Čarman, ki v obrazložitvi pritožbe v njenem imenu med drugim navaja, da je odločitev KZS nepravilna in nezakonita, saj pravilnik o strokovnem delu KZS ni v skladu s hierarhično najvišjim aktom KZS – statutom, zato so določila pravilnika neveljavna. Prav tako pa (začasen) umik z aktivne liste sodnikov pri KZS, ki je posledica uvedenega disciplinskega postopka, de facto privede do sankcioniranja posameznika, ne da bi bila z dokončno odločbo ugotovljena kršitev ali odgovornost Rovanove. Povsem enako v pritožbi navaja Svetec, oba pa opozarjata tudi, da jima zaradi izrečenega ukrepa nastaja materialna škoda. In vztrajata, da KZS dela po aktih, ki niso usklajeni s statutom in so zato neveljavni. Posledično pa določila pravilnika, ki niso v skladu s statutom, ne morejo pomeniti veljavne pravne podlage za odločanje v konkretni zadevi. Če bi jim kršitve dokazali, to pomeni, da bodo našteti sodniki dokončno ostali brez licence.
 

V Ankaranu ne bo državne razstave psov

Ali se KZS nekaterim kinologom maščuje, ker so za naš časopis potrdili, da se nepravilnosti dogajajo? KZS je Kinološkemu društvu Rižana odvzel organizacijo letošnje državne razstave psov, ki je bila napovedana za 30. april. Kot razkriva Terezija Zinka Rovan, ki vodi društvo, je KZS v petek, 3. marca, objavil sklep in ga obrazložil s tem, da KD Rižana Koper ne izpolnjuje pogojev za organizacijo razstave, ker naj ne bi dobili poročil kinoloških sodnikov iz treh preteklih prireditev. Rovanova je prepričana, da gre v tem primeru za osebno maščevanje predsednika KZS Egona Dolenca.

 

 

Deli s prijatelji