STARŠE SKRBI VARNOST

FOTO: Šola tik pred nosom, a vanjo ne smejo

Objavljeno 19. marec 2017 12.06 | Posodobljeno 19. marec 2017 12.06 | Piše: Mojca Marot

Prvega septembra bo v celjske šolske klopi sedlo kar 536 prvošolčkov.

Čeprav OŠ Hudinja nekateri otroci gledajo tako rekoč z domačega okna, bodo morali jeseni v nekoliko bolj oddaljeno OŠ Frana Roša. Foto Gregor Katič

CELJE – V celjske osnovne šole bo jeseni sedlo kar 536 prvošolčkov, kar pomeni, da bo šolske klopi zasedla ena demografsko najmočnejših generacij v zadnjih letih. Njihove starše pa jezi, da občina zaradi tega spreminja šolske okoliše. »Pišem vam zaradi problematike vpisovanja naših otrok v osnovne šole, saj se dogaja migracija otrok po vsem Celju. Otroke, ki stanujejo v neposredni bližini na primer OŠ Hudinja, vabijo, da se vpišejo na OŠ Frana Roša. Tiste, ki stanujejo na Novem trgu v Novi vasi in imajo OŠ Frana Roša v neposredni bližini, pa denimo vabijo na vpis na IV. OŠ, ki je na precej bolj oddaljeni Dečkovi cesti. Zato si želimo, da bi imeli prednost pri vpisu otroci, ki živijo v neposredni bližini določene šole, saj si poleg večje varnosti, ker bi tako prečkali manj cest, želimo tudi, da bi za pot v šolo in iz nje porabili kar najmanj časa,« nas je v pismu na problem opozorila mati bodoče prvošolke. A še zdaleč ni edina, saj so v teh dneh spletni forumi polni pobud staršev, kako rešiti ta problem. »Na OŠ Hudinja nimajo prostorskih možnosti za tretji oddelek. In to delajo samo zaradi letošnje večje generacije. Vendar se mi ne zdi prav, da se zaradi takšne enkratne okoliščine za naslednjih deset let spreminja šolski okoliš. Še posebno zato ne, ker je po mojih informacijah tudi na OŠ Frana Roša nekaj bodočih prvošolcev, ki bi jim logistično bolj ustrezala druga šola,« opozarjajo starši. In še, da imajo nekateri do šole na Hudinji le sto metrov, pri čemer jim ni treba prečkati niti ene ulice ali ceste. Zdaj pa naj bi jih želeli prepričati, da je tudi šolska pot do OŠ Frana Roša varna. Sploh pa se staršem zdi logično, da bi njihovi otroci obiskovali tudi tamkajšnjo OŠ, če so že doslej obiskovali vrtec na primer na Hudinji.

Zagotavljajo varno pot v šolo

Na Mestni občini Celje (MOC) temu, da prihaja v šole ena največjih generacij, pritrjujejo. »Iz podatkov o vpisu po posameznih osnovnih šolah ter z upoštevanjem veljavnega normativa, da je v enem oddelku lahko največ 28 učencev, predvidevamo, da bodo štiri šole imele vpisane po tri oddelke prvega razreda. Vsaka od devetih celjskih rednih osnovnih šol razpolaga z dvema učilnicama za vsak razred devetletke, torej tudi za vpis v prvi razred. Vpis na vse osnovne šole pa je letos eden od demografsko najmočnejših, saj bo prvošolčkov kar 536,« pravijo na MOC. Zaradi potrebe po uskladitvi predvidenega vpisa in razpoložljivega šolskega prostora so IV. OŠ Celje, OŠ Frana Roša, OŠ Lava in OŠ Hudinja pripravile in sprejele dogovor o uskladitvi vpisa v prvi razred za šolsko leto 2017/2018, ki so ga pripravili na podlagi sklepa o določitvi šolskih okolišev na območju MOC. »Ta določa, da se v primeru prevelikega ali premajhnega števila učencev na neki šoli v soglasju z odborom za družbene dejavnosti občine lahko dogovorijo za uskladitev vpisa. Naštete šole so tako med seboj uskladile ulice v presečiščih šolskih okolišev dveh sosednjih osnovnih šol tako, da se šoloobvezni otroci iz šolskega okoliša šole s previsokim predvidenim vpisom vpišejo na sosednjo osnovno šolo, ki razpolaga s prostim prostorom za vpis prvošolcev. Uskladitev vpisa, izvedena na podlagi sprejetega dogovora, pa ne pomeni spremembe šolskih okolišev. Sploh pa je vsem otrokom zagotovljena varna pot v šolo,« zagotavljajo v oddelku za družbene dejavnosti občine, ki ga vodi Polona Ocvirk.

Na želeno šolo
 le, če je prostor

Kot še pojasnjujejo na občini, so šolski okoliši celjskih osnovnih šol praviloma usklajeni s prostorskimi zmogljivostmi posameznih osnovnih šol in največjim možnim številom učencev, ki jih posamezna šola v skladu s predpisanimi normativi lahko razporedi v oddelke. Pri tem morajo upoštevati tudi, da imajo dovolj učilnic in drugih prostorov, ki so potrebni, da se izobraževanje izvaja le v eni izmeni. »Enoizmenskost je namreč zakonsko predpisana. Uskladitev vpisa med osnovnimi šolami za šolsko leto 2017/2018 pa je potrebna, ker so šole na podlagi uradnih podatkov o številu šoloobveznih otrok ugotovile, da lahko le tako izvedejo program osnovnošolskega izobraževanja v predpisani eni izmeni v razpoložljivih šolskih prostorih,« dodajajo na mestni občini. Starši morajo vpisati otroka v tisto šolo, od katere so prejeli vabilo za vpis. A imajo obenem pravico oddati vlogo za vpis tudi na katerokoli drugo OŠ, saj jim to dovoljuje zakon o osnovni šoli. Želena šola pa lahko otroka vpiše le, če ima za to možnosti. »Poudariti je treba tudi, da ob zakonsko urejenemu izvajanju vsakoletnega vpisa otrok v prve razrede celjskih osnovnih šol ravno Celje izstopa kot primer dobre prakse v državi, in to na več področjih,« še poudarjajo na občini. To pomeni, da zagotavljajo urejena šolska igrišča tudi zunanjim uporabnikom in ne zgolj šolarjem, prav tako zagotavljajo brezplačne šolske prevoze za vse, ki ga z vidika čim bolj varne poti v šolo potrebujejo. Občina sofinancira tudi plače kuharjev, zaradi česar so šolska kosila na celjskih osnovnih šolah cenejša in dostopnejša kot marsikje drugje v državi. In še bi lahko naštevali. A najpomembneje je, še poudarjajo na občini, da učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji zagotavljajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo na vseh devetih osnovnih šolah.

 

Deli s prijatelji