AFERA BULMASTIFI

FOTO: Po škandalu poniknil denar za žrtev psov

Objavljeno 02. maj 2017 12.54 | Posodobljeno 02. maj 2017 14.14 | Piše: Aleksander Brudar

Stanislava Megliča so pred 11 leti v Ljubljani napadli bulmastifi Saše Baričeviča.

Koliko let bo moral še čakati, da bo res prejel vso odškodnino? Foto Dejan Javornik

LJUBLJANA – Ravno na enajsto obletnico napada Baričevičevih bulmastifov v Oražnovi ulici v Ljubljani je njihova žrtev Stanislav Meglič izvedel, da bo moral na preostanek dosojene odškodnine, če jo bo na koncu sploh dobil, še počakati. To mu je postalo jasno po vsega desetih minutah, kolikor je trajala pravdna obravnava na ljubljanskem okrožnem sodišču. Sodnica Jelka Podgoršek je namreč po pogovoru s sprtima stranema, Megličem v vlogi tožnika ter toženkama, Baričevičevo mamo Marijo Šeme Baričevič in njeno hčerko Deo Baričevič, odločila, da se postopek v tej pravdni zadevi prekine, dokler ne bo znana odločitev v zvezi s predlogom za izvršbo, ki jo je Meglič oktobra 2015 vložil proti Šeme Baričevičevi zaradi neplačila pravnomočno dosojene premoženjske škode. V tem izvršilnem postopku sta bila namreč že postavljena dva različna izvedenca, ki bosta znova ocenila, koliko je bil na dan smrti Saše Baričeviča (2. februarja 2010 je bil tudi on žrtev bulmastifov) vreden delež v njegovem podjetju ter koliko je vredna njegova nepremičnina skupaj s kmetijskimi zemljišči na Javorju. Hkrati se bo to premoženje primerjalo s pokojnikovimi dolgovi, in če se bo pokazalo, da presega dolgove, bo morala Šeme Baričevičeva to razliko doplačati. V nasprotnem pa se bo štelo, da je vrednost podedovanega premoženja že izčrpana.

Še vedno čaka na del odškodnine

Odločitev v tej zadevi bo tako tudi v veliko pomoč sodnici Podgorškovi, ko bo morala odločati o Megličevih zahtevah v tožbi. Ta namreč želi z njo izpodbiti pogodbo o preužitku v znesku 355.276 evrov, s katero je Marija svoje premoženje z zapuščino po pokojnem Baričeviču 8. maja 2015 prenesla na svojo hčer. Prepričan je, da je ta nična, saj, kot trdi, je bila sklenjena z izključnim namenom, da bi se mu kot upniku po pokojnem Baričeviču in njegovi pokojni partnerici Zori Roter onemogočilo poplačilo njegove terjatve. Dea Baričevič se je v pogodbi zavezala, da bo v zameno za preneseno premoženje mami zagotavljala vso potrebno oskrbo, skrbela za čiščenje in ustrezno vzdrževanje prostorov, po potrebi poskrbela za njeno nego in zdravstveno oskrbo ter med drugim plačevala stroške, če bi presegali materina finančna sredstva. Meglič v tožbi še izpostavlja, da bi Dea kot edina potomka od mame tako ali tako podedovala premoženje in da za njegov prenos ni bilo nobene potrebe. Podlaga za sklenjeno pogodbo o preužitku tako po mnenju tožnika »nasprotuje (vsaj) moralnim načelom, posledično je nična tudi pogodba skladno s prvim odstavkom 86. člena OZ«. Na ničnost po mnenju tožnika kaže časovni potek dogodkov. Pogodba je bila namreč sklenjena 6. maja 2015, v obliki notarskega zapisa pa dva dni pozneje. To je le dva meseca, preden je postala sodba za plačilo premoženjske škode pravnomočna.

Spomnimo, da je šele šest let po dogodku Megliču na sodišču uspelo dobiti 86.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo z zamudnimi obrestmi vred. Še eno leto je trajalo, da je postal pravnomočen tudi drugi del sodbe, in sicer za premoženjsko škodo za plačilo stroškov za nego, izgubljenega osebnega dohodka ter plačilo rente. Baričevičeva mama bi morala Megliču plačati še 16.368 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10. marca 2009 ter zapadle mesečne rente v skupnem znesku 25.867 evrov z zamudnimi obrestmi vred ter mesečno rento 374 evrov.

Koliko je 
vredno posestvo?

Meglič je prepričan, da je podedovanega premoženja še vedno toliko, da bi se mu lahko poplačala še odškodnina za premoženjsko škodo. Druga stran trdi ravno nasprotno, in sicer da je vrednost podedovanega premoženja že izčrpana. Po njihovih izračunih je bilo podedovanega premoženja za skupaj 703.003 evre, obveznosti pa so znašale 843.676 evrov. Vrednost podedovanega deleža v Baričevičevem podjetju je 610.000 evrov. Tisoč evrov je vreden avto mercedes-benz letnik 1999, 3,14 evra je ostalo na Baričevičevem varčevalnem računu. Razlika, torej 92.000 evrov, pa naj bi bila vrednost nepremičnine na Javorju. Toženi stranki se namreč opirata na podatke Geodetske uprave RS (Gurs).

Za Megliča je ravno ta ocena nepremičnine na Javorju najbolj sporna, saj je bilo že na zapuščinski obravnavi ugotovljeno, da je nepremičnina skupaj s kmetijskimi zemljišči vredna 714.000 evrov. Kot že rečeno, bo treba počakati na končanje izvršilnega postopka, ki bo dal tudi jasen odgovor na to, koliko je vredna ta nepremičnina na Javorju. Da je bilo vanjo vloženo veliko denarja, je mogoče razbrati že ob bežnem pogledu nanjo. Spomnimo, da, kot smo poročali le nekaj dni po napadu bulmastifov na Baričeviča, so imeli trije njegovi psi na Javorju, Joy, Atlas in Atos, klimatizirane ute.

Deli s prijatelji