IZKOPANI MATERIAL

FOTO: Kako do vrtca?

Objavljeno 05. november 2015 20.12 | Posodobljeno 05. november 2015 20.12 | Piše: S. U., J. V.

Od inšpektorata za okolje in prostor smo prejeli skrajno birokratski odgovor.

LJUBLJANA – Območje okrog večstanovanjskega bloka na Einspielerjevi ulici 25 se zelo po domače spreminja v gradbišče s kupi izkopanega materiala. Starši otrok, ki so v Vrtcu Jelka (enota Palčki na Lavričevi, op. p.), po naših podatkih težko dostopajo do njega, posebej z avtomobili, za nameček pa ni nikjer označeno, kdo dela izvaja, s kakšnim namenom in za koga.

Zaradi kupov med gradbenim posegom izkopanega materiala je oviran tudi dostop do drugih večstanovanjskih stavb v bližnji okolici, še posebno tistih, ki so vzporedno z navedeno enoto vrtca.

Obrnili smo se na Inšpektorata RS za okolje in prostor in prejeli skrajno birokratski odgovor.

»Pojasnjujemo, da gradbena inšpekcija nadzira gradnjo objektov po določilih ZGO-1 in podzakonskih aktov. Ugotavljamo, da v vašem vprašanju navajate neke gradbene posege, ki verjetno predstavljajo vzdrževalna dela v zvezi z obstoječim objektom, saj za konkreten primer prijave nismo evidentirali niti ne vodimo inšpekcijskega postopka.

Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču določa, da mora investitor gradbišče označiti z gradbiščno tablo pred začetkom del pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

(1) Gradbišče je treba pred začetkom del ograditi in zavarovati v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča. Načrta organizacije ureditve gradbišča ni treba izdelati pri gradnji v lastni režiji, pri gradnji nezahtevnih objektov ...

(2) Gradbišče, pri katerem v skladu s prejšnjim členom ni potreben načrt organizacije ureditve gradbišča, mora biti ustrezno ograjeno oziroma varovano tako, da je s trakom, z mrežo, opozorilnimi znaki ali na drug ustrezen način označeno območje, kjer so predvidena gradbena dela in za katerega je predvideno, da bi gibanje v njem lahko povzročilo neposredno nevarnost za mimoidoče in za promet.

(3) Pri gradnji nezahtevnega in enostavnega objekta gradbišča ni treba niti ograditi niti zavarovati.«

Posredovali bodo

Kasneje so na inšpektoratu še dopolnili odgovor in pojasnili, da glede na število zaposlenih in število zadev ni mogoče voditi vseh inšpekcijskih postopkov istočasno, kakor tudi ne ažurno obravnavati vseh prijav, ki jih prejme inšpektorat na področju dela gradbene inšpekcije. Bodo pa, tako dodajajo, našo poizvedbo obravnavali kot indic ali informacijo o mogočih nepravilnostih, saj morajo pri delu spoštovati sprejete prioritete pri delu gradbene inšpekcije. Pristojni gradbeni inšpektor Območne enote Ljubljana je bil že obveščen o navedbah.

Kakšno je dejansko stanje na gradbišču, si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji.

Je tudi vas kaj zmotilo? Obvestite nas.

Deli s prijatelji