RAZBURJENJE

Dedek Mraz okrcal župana Gornje Radgone

Objavljeno 25. december 2017 08.41 | Posodobljeno 25. december 2017 08.42 | Piše: Oste Bakal

Manj denarja za obdarovanje otrok razburilo Sama Tuša, ki se oblači v dobrega moža. Znani humorist je zato lastnoročno napisal pismo Stanislavu Rojku.

Otroke v večini slovenskih občin je obiskal vsaj en dobri mož z brado. Fotografije: Oste Bakal

GORNJA RADGONA – V večini slovenskih občin so decembra obdarili otroke. Nekatere so obiskali vsi trije dobri možje, nekatere pa dva ali vsaj en, saj je ponekod zmanjkalo denarja bodisi za Božička bodisi za dedka Mraza. In tako je bilo tudi v eni od razvitejših pomurskih občin Gornji Radgoni, na kar nas je s svojim sporočilom opozoril dedek Mraz, pod čigar brado se je skrival znani domači humorist Samo Tuš - Korl.

Vse več za občinske plače

Duhovito in hudomušno je v pismu županu Stanislavu Rojku med drugim zapisal: »Pišem ti, ker me je pred časom moj palček Zakladnik obvestil, da mora zagotoviti manjkajoča sredstva za darila otrokom v občini Gornja Radgona. Seveda sem takoj privolil, vendar je moja služba oziroma palčki za spremljanje finančne zmogljivosti in pomoč slabostoječim občinam Zakladnikovo vlogo zavrnila. V obrazložitvi pristojni palčki navajajo, da je nerazumljivo, da se je postavka za obdarovanje otrok znižala z 12.500 na 8500 evrov in da se planira še dodatno znižanje. Radovedni, kot so, so palčki malo pokukali, kako se trošijo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi občine Gornja Radgona.«

Tuš razume, če bi iz otroške blagajne jemali pred leti, med gospodarsko krizo, toda zakaj zdaj, ko so mnogih polna usta o gospodarski rasti in vračanju blagostanja?! Dedek Mraz Rojku očita, da so v letu 2015, ko je prevzel županske vajeti, izdatki za plače občinskim uslužbencem povečali za 45.452 evrov, v letu 2016 pa celo za 91.540. »Torej ste samo v dveh letih porabili za 136.992 evrov več, kot je bilo porabljeno za plače in druge izdatke v letu 2014. Toliko bi porabila naša služba v enajstih letih za darila več kot 1400 otrokom vsako leto!«

Otroci nimajo političnih strank

Na koncu obrazložitve so jezni palčki zapisali, da »si za prevzem županstva v predvolilnem času s svojimi podporniki s figo v žepu obljubljal zmanjševanje stroškov za delovanje občinske uprave. Danes namreč neodgovorno dovoljuješ, da se ti stroški nesramno in nekontrolirano zvišujejo, tudi na račun sredstev, namenjenih obdaritvi otrok. Komaj sem pomiril škrata Bolfenka: 'To je škandal, občinski podpalček je obljubljal drsališče! Figo. Se je morda led stajal, tako kot kopni denar za darila?'«

5 evrov namesto 7 je bilo vredno darilo, ki ga je prejel vsak otrok.

Na krizni koordinaciji Pravljične dežele so kljub temu sprejeli odločitev, da sorazmerno zmanjšajo svoje stroške, da bodo vsi otroci deležni daril, seveda bolj skromnih, za to pa Pravljična dežela seveda ne prevzema odgovornosti. »Razumem te, da ne zmoreš čisto vsega kontrolirati. Tako kot jaz si veliko odsoten in na terenu. Jaz imam iz tega razloga namestnika palčka, ki odgovorno skrbi, da ni niti najmanjše napake. Samo zamisli si, kakšen škandal bi bil v Pravljični deželi, če bi začeli tisti, ki smo odgovorni za deljenje daril, prekomerno trošiti sredstva zase namesto za darila. Predlagam, da uvidiš, da je skrajno neprimerno zniževati sredstva za obdarovanje otrok in pretirano varčevati na njihov račun. V upravi občine imaš veliko resorjev, kjer lahko oziroma bi že zdavnaj morali varčevati. Da je to celo nujno potrebno, si zatrjeval pred tremi leti. Otroci nimajo političnih strank in niso sposobni sodelovati v čudnem političnem barantanju za lastne interese. Otroci tega preprosto ne razumejo. Prepogosto pa so, ne da bi se zavedali, prikrajšani zaradi nerazumljivega ravnanja nekaterih odraslih, tistih, ki radi uporabljajo reklo, da na mladih svet stoji,« je zapisal Korl in še: »Na koncu pošiljam iz Mrzle ulice 6 pod Triglavom prisrčne pozdrave. V novem letu pa Ti želim obilo zdravja in modrosti.«

Samo zamisli si, kakšen škandal bi bil v Pravljični deželi, če bi začeli tisti, ki smo odgovorni za deljenje nešteto daril, prekomerno trošiti sredstva zase namesto za darila.

Županovi argumenti

Rojko nam je odgovoril na očitke: »Naša občina je bila leta in leta izjemno močno investicijsko naravnana. Gradili in obnavljali smo šole, vrtce, vodovod in čistilno-kanalizacijski sistem. Izjemna investicijska naravnanost je seveda povzročila tudi visoko zadolženost lokalne skupnosti, vrednost investicij zadnjih let presega 40 milijonov evrov. Prav zato se pri proračunski porabi poskušamo obnašati racionalno. Leta 2016 smo morali ob popravku proračuna nekatere postavke nekoliko prilagoditi dejanskim možnostim. Res je, da smo v letu, ki se izteka, nekoliko prilagodili tudi izdatke za obdaritev otrok. Ta bo po obsegu enaka, vsebina pa seveda prilagojena obsegu sredstev in bo nekoliko skromnejša. A bolj kot to je pomembno, da obdaritev bo in da bo čar novega leta tak, kot je v naših krajih običajno.«

Ob tem je zatrdil, da je v predlogu novega proračuna postavka za obdaritev spet povečana. »Tudi sicer naš proračun veliko denarja namenja mladim, poleg tega da imamo kreditne obveznosti, ki v veliki meri izhajajo iz naslova vlaganja v šole in vrtce, se občina ponaša s priznanji slovenske filantropije mladim prijazna občina. Plače občinskih uslužbencev imamo skladne z državno zakonodajo, število zaposlenih v celotni upravi se postopoma zmanjšuje. Pri povečevanju obsega denarja za plače neposredne uprave je šlo za novo zaposlitev, ki smo jo prenesli iz našega javnega zavoda, kar v praktičnem smislu ne pomeni povečanja plačne mase, ampak le njeno prerazporeditev iz javnega zavoda neposredno na občinsko upravo. V letu 2016 se plačna masa dodatno dviguje zaradi odpravnin ob upokojitvi, odprave plačnih nesorazmerij in tudi večanja prispevkov za minulo delo zaposlenih. Vse to seveda skladno z zakonodajo, ki velja v naši državi, število zaposlenih pa se je v letu zmanjšalo. V iztekajočem se letu 2017 se bo torej plačna masa znižala za približno 18.000 evrov,« je zatrdil župan Rojko, ki pa ga malčki, ki so – včeraj še zadnji – prejeli skromnejša darila, najbrž ne bi razumeli. 


 


 

 

Deli s prijatelji