BIROKRATI

V Logatcu komunalni prispevek kar dvakrat

Objavljeno 18. februar 2013 08.30 | Posodobljeno 17. februar 2013 20.00 | Piše: Mihael Korsika

Čeprav je družina Černigoj že leta 2006 plačala komunalni prispevek, ga občina terja ponovno.

V Logatcu občina terja plačilo komunalnega prispevka za hiše, ki so že več kot šest let priklopljene (foto: Marko Feist).

LOGATEC – Na županskih volitvah v Logatcu je Berto Menard leta 2010 v tretjem poskusu premagal dolgoletnega župana Janeza Nagodeta in kmalu po prevzemu funkcije napovedal, da bo uredil področje komunalnih prispevkov. Leta 2011 je občina sprejela odlok o opremljanju stavbnih zemljišč, na podlagi katerega je začela naokoli pošiljati odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Na veliko začudenje številnih prebivalcev Logatca so odločbe dobili tudi tisti, ki so že več kot šest let priklopljeni na komunalno omrežje in so že pred leti plačali prispevek. Jezni in razočarani lastniki, ki jih je več kot 100, so se pred dnevi zbrali na zboru.

Lastniki zahtevajo moratorij

»Ker zbor občanov lahko skliče župan, je šlo za zbor prizadetih ljudi,« je pojasnil predsedujoči zboru Dominik Muren. Situacija za vse lastnike ni ista. Zaradi kamnoloma in posledično obremenitve okolja naj bi prejšnji župan to po Murnovih besedah kompenziral z neplačilom komunalnega prispevka za okoliške hiše, o čemer pa novi župan nič ne ve. Ob tem so lastniki hiš na drugem koncu mesta dobili odločbe, čeprav so komunalni prispevek plačali že pred leti.

Lastniki hiš so na zboru napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, saj ne nameravajo dvakrat plačati iste storitve. Eden izmed takšnih lastnikov je Dušan Černigoj. Čeprav sta z ženo Damjano že leta 2005 poravnala takratnih 200.000 slovenskih tolarjev komunalnega prispevka, kar danes znese dobrih 830 evrov, občina od njiju terja ponovno plačilo. Očitno na občini vlada prava zmeda. Černigoj, ki je šele pred kratkim našel položnice, ki dokazujejo plačilo, ima namreč doma odločbo o določitvi komunalnega prispevka, ki pa je na občini sploh ne najdejo. V uredništvu hranimo dopis občine, v katerem ta Černigoja na podlagi vpogleda v arhiv obvešča, da v letih 2004 oziroma 2005 »ni bila izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka«. Odločbo, »ki ni bila izdana«, prav tako hranimo v uredništvu.

Na občini vztrajajo pri svojem

Župana smo povprašali, zakaj terjajo plačilo od lastnikov, ki so prispevke že plačali, a je to ostro zanikal: »Ta navedba ne drži. Prav nobenemu zavezancu komunalni prispevek ni bil ponovno odmerjen.« Černigoj, ki je lastnik hiše na Jački in solastnik hiše na Mandrgah, se je najprej pritožil na upravno sodišče. To je v primeru hiše na Mandrgah že odločilo in zavrnilo pritožbo. Černigojev zastopnik v pritožbi opozarja, da zakonodaja določa, da se komunalni prispevek odmeri, ko se zavezanec na novo priključi na omrežje, in ne ko je že priključen. Občina pa je med postopkom pred sodiščem zatrjevala, da gre za nov priključek.

Ustava sicer določa, da zakoni in drugi predpisi ne morejo veljati za nazaj, zato je odločitev upravnega sodišča o nezastaranju presenetila številne ljudi. »Pri nas ne zastarajo vojni zločini in komunalni prispevek,« se čudi Muren. Na občini pa odgovarjajo, da zakon ne omejuje roka, v katerem lahko pristojni organ izda odmerno odločbo, »zato izdaja odmerne odločbe ne more zastarati«. Lahko torej dobite odločbo o plačilu komunalnega prispevka šele čez pol stoletja in ste jo dolžni poravnati?!

Na občini so nas sicer opozorili, da ne gre za zaračunavanje komunalnega prispevka za nazaj, temveč da zgolj urejajo zadeve. »Razlog, zakaj se komunalni prispevek ni odmerjal prej, je treba poiskati pri prejšnjem vodstvu občine,« je s prstom pokazal župan Menard. Černigoj pa ne namerava odnehati. »V ponedeljek smo na vrhovno sodišče vložili zahtevek za revizijo. Če bo treba, bomo šli tudi na ustavno sodišče ali v Strasbourg na Evropsko sodišče za človekove pravice,« je napovedal.

Skupni znesek 409.000 evrov

Logaška občina je za območje Jačka, Mandrge in Gornjega Logatca poslala odločbe »okvirno« 295 zavezancem. Skupnega zneska predvidenih vplačil na račun komunalnega prispevka sicer nima, sporočili so le povprečne zneske za posamezna območja. Ob upoštevanju povprečnih številk si občina skupno obeta kar 409.000 svežih evrov. V ponedeljek smo na vrhovno sodišče vložili zahtevek za revizijo. Če bo treba, bomo šli tudi na ustavno sodišče ali v Strasbourg na Evropsko sodišče za človekove pravice.


Popravek: komunalnega prispevka se ne bo plačevalo dvakrat (objavljeno v izvirni obliki)

Z nastopom novega vodstva Občine Logatec v letu 2010 je le-to v nadaljnje reševanje prevzelo številne vsebine, med katerimi je tudi ureditev zadev vezanih na komunalni prispevek. Zakonodaja govori o dolžnosti, da Občina odmeri komunalni prispevek in ne omejuje roka, v katerem lahko pristojni organ, ko gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda odmerno odločbo. Izdajanje odmerne odločbe zato ne more zastarati.

Sedanje vodstvo je ob nastopu funkcije temeljito proučilo predmetno situacijo. Strokovne službe so raziskale vse možne vidike postopka, tudi možnost, da se to ne izvede, vendar je iz več pridobljenih mnenj pristojnega ministrstva izhajalo, da občani ostajajo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka oziroma je ne glede na zakasnitev ves čas obstajala dolžnost Občine, da odmeri komunalni prispevek in dolžnost občanov, da ta prispevek poravnajo.

Navedba, ki izhaja že iz naslova članka objavljenega v ponedeljek,18. 2. 2013, da se v Logatcu komunalni prispevek plačuje dvakrat, ne drži. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka na območjih Jačke, Mandrg in Gorenjega Logatca, so bili takoj na začetku upravnega postopka pozvani – poziv na izjasnitev, da predložijo dokazila, listine, v kolikor jih imajo, oz. se o morebitnem plačilu komunalnega prispevka izkažejo z drugim dokaznim sredstvom. S posredovanim pozivom na izjasnitev smo se  želeli izogniti situaciji, da bi kateremu od občanov »ponovno« odmerili plačilo za komunalni prispevek.

Občinska uprava Občine Logatec v tej sestavi poskuša dosledno urediti zadeve tudi na področju komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov, in sicer na podlagi podatkov in dokumentov, ki se nahajajo v uradnih arhivih. Na Občini ne vlada nikakršna zmeda, kot je bilo zapisano v novinarskem prispevku s strani novinarja, ampak  želi vodstvo uporabiti vsa sredstva, s katerimi poskušamo odpraviti zmedo – zatečeno stanje iz preteklosti.  Občina Logatec je šele konec leta 2005 prešla na elektronsko voden sistem evidentiranja dokumentov v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju, arhivirane zadeve pred tem datumom pa so v nekaterih primerih nepopolne.  Ker se je vodstvo zavedalo dejstva, da so bile v preteklosti morda že izdane posamezne odločbe in da je bil komunalni prispevek že plačan, je zato zavezance s pozivom pozvala, da se izjasnijo o teh dejstvih. Nihče od zavezancev se do danes o tem ni izjasnil.

V vsakem primeru vodstvo Občine Logatec še enkrat poudarja, da zavezanec komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme plača le enkrat. V kolikor je bil kateremu od zavezancev komunalni prispevek ponovno odmerjen, zavezanec pa ga je v preteklosti že plačal, mu ga zagotovo ne bo treba ponovno plačati.

Berto Menard,
župan

 

Deli s prijatelji