OPOZORILO

Nategunski dimnikarji

Objavljeno 19. december 2017 08.48 | Posodobljeno 19. december 2017 08.48 | Piše: B. S.

Dimnikarske družbe so prejele licence kar na podlagi papirjev.

Matjaž je moral opustiti status samostojnega podjetnika

LJUBLJANA – Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je prejela več opozoril, da nekateri dimnikarji ne upoštevajo proste izbire dimnikarske družbe. Tako nekateri dimnikarji vsiljujejo storitve po telefonu in hodijo na dom uporabnikov, kljub temu da jih uporabnik ni izbral. Pogosto gre za starejše občane, ki se takšnim pristopom težko upirajo. Uporabnike zavajajo, da prejšnjega dimnikarja ni več. Gredo celo tako daleč, da jih prepričujejo, da so edini pooblaščeni oziroma, da sodelujejo s prejšnjo dimnikarsko družbo.

Bodite pozorni, kaj podpisujete. Če inštalater z montažo ponuja tudi dimnikarski pregled po vgradnji in če inštalater dimnikarski pregled po vgradnji naroča brez vaše vednosti svojemu dimnikarju. V takih primerih gre zelo verjetno za zlorabo in kršitev zakona.

Skušajo uničiti zdravo jedro v dimnikarstvu?

Omenjenim dimnikarjem in dimnikarskim družbam so upravne enote podelile licence in dovoljenja brez resnega preverjanja, kar na podlagi papirjev. V sekciji dimnikarjev menijo, da bo zakon povzročil, da bodo tudi poštene dimnikarske družbe postale tarča takšnih očitkov. Sklepa se, da gre za poskus uničenja zdravega jedra v dimnikarstvu. To pa bomo, tako trdi OZS, občutili tudi državljani neposredno.

Na anomalije v uredbi je sekcija ponovno opozorila Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vlado RS, predstavnike koalicije, ministre in Službo Vlade RS za zakonodajo še pred sprejetjem uredbe. »Ključne anomalije ponovno izpostavljamo: nerešen konflikt interesa med povezanimi osebami, nedefiniran strokovni nadzor nad dimnikarji, problem pravil stroke, nedefinirana izbira/menjava dimnikarske družbe in pomanjkljivo opredeljene naloge inšpekcij.«

Deli s prijatelji