SLOVENSKA KULTURA

FOTO in VIDEO: To je ministrica, ki je morala prosjačiti kolege v vladi

Objavljeno 03. december 2015 16.10 | Posodobljeno 03. december 2015 16.10 | Piše: M. B., Mo. S.

Zaposleni v kulturi so predstavili projekte spodbujanja zaposlovanja in socialne vključenosti, ki jih bodo izvajali v prihodnjem letu.

LJUBLJANA – Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je na današnji »Ta veseli dan kulture« izpostavila zaskrbljenost nad izgubo sredstev ministrstva, ki je trajala do junija, saj so imeli od EU odobrenih le 1,6 milijona evrov.

Takrat so se osredotočili na pripravo mnogih projektov za pridobitev sredstev prek drugih ministrstev in doslej jim je uspelo pridobiti že 34,5 milijona evrov. Ministrica je posebej poudarila, kako so se za ta sredstva morali boriti, tudi tako, da so zanje prosili preostala ministrstva. In da se je na kulturnem ministrstvu delalo več kot drugje, da so lahko dosegli, kar so.

Na tiskovni konferenci so tako lahko končno podrobneje predstavili štiri projekte od devetih, ki se dotikajo spodbujanja zaposlovanja ter socialne vključenosti in zmanjševanja tveganja revščine, čemur se z vidika kulture v tem času še posebej posvečajo.

Cilj: zaposlovati mlade brezposelne

Igor Teršar, direktor javnega sklada za kulturne dejavnosti, je predstavil ugotovitve, da mladim manjkajo možnosti zaposlitve in pridobivanja izkušenj, zato začenjajo ukrepe, ki bodo to omogočali, torej zagotovili spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih. S temi projekti želijo poleg tega doseči tudi medgeneracijski prenos znanja in izvajanje raznih usposabljanj na delovnih mestih za mlade.

Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja za razvojne projekte pri javnem skladu, se je osredotočila predvsem na stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da je največ brezposelnih v vzhodni regiji, s projekti, ki jih bodo izvajali v bližnji prihodnosti, pa želijo ustvariti delovna mesta za 554 mladih do 29. leta starosti. To bi dosegli z možnostjo usposabljanja na različnih kulturnih področjih, je izpostavila. Mlade bodo vključili v predvidene programe in izobraževanja, slušatelji pa se bodo usposabljali po 120 ur. Pri tem bo šlo zlasti za znanja in kompetence s področja gledališča, filma, glasbe, kulturne delavnice, likovno ustvarjanje in podobno, je dodala.

Posebna pozornost Romom in ranljivim skupinam

Aleš Novak, direktor javne agencije za knjigo, pa je povedal, da se trenutno pripravljajo na novo finančno perspektivo. Prepričani so, da bi se s knjigami lahko pripomoglo k boljši izobrazbi priseljencev in manjšin. Pripravljena imajo dva projekta, in sicer projekt romskih centrov ter projekt Vključujemo in aktiviramo. Za prvega imajo pripravljenih 60.000 evrov finančnih sredstev, za drugega pa kar 850 tisočakov.

Pri prvem je ključna integracija Romov v slovensko družbo. Poteka priprava modula, ki bo trajal tri leta, vsako leto pa bo vanj vključenih 32 različnih avtorjev, ki želijo ustvariti delavnice branja, ilustriranja, digitalne pismenosti in razvoja besedišča. Drugi projekt pa bo soustvarjalo več mentorjev in avtorjev, ilustratorjev ter drugih strokovnjakov, ki se bodo ukvarjali z ranljivimi skupinami, kot so duševni bolniki, zaporniki pred izpustom, ljudje s težavami v duševnem razvoju in okrevajoči odvisniki.

Sašo Gazdić, vodja službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice na ministrstvu za kulturo, pa je izpostavil težavo socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Ob pomoči njihovega projekta, ki temelji na kulturi, bi se te skupine lažje integrirale v družbo, tako bodo etnične manjšine in invalidi lažje zaposljivi. V ta projekt želijo vključiti 1400 ljudi in zagotoviti 15 trajnih zaposlitev.

Deli s prijatelji