KAJ STORITI

FOTO: Hrvati grozijo zaradi neplačanih parkirnin

Objavljeno 17. april 2017 15.53 | Posodobljeno 17. april 2017 16.01 | Piše: Ajda Janovsky

»Vsekakor predlagam, da naši državljani, ki prejmejo pošto, uveljavljajo ugovor zoper upnika ali njegovega pooblaščenca,« svetuje tudi odvetnik Peter Žnidaršič iz odvetniške pisarne Čeferin, ki ima tudi sam tovrstne izkušnje.

Več let stari spomini iz Hrvaške so po petih letih znova obujeni, a z grenkim priokusom.

LJUBLJANA – Ko je pred dnevi Belokranjka Martina Stariha dobila priporočeno letalsko pošto iz Pulja, predlog za izvršbo, je bil šok popoln. Terjatev naj bi nastala zaradi domnevno neplačane dnevne parkirnine. Ta naj bi bila sicer 64 kun, torej manj kot 10 evrov, skupni stroški pa zdaj znašajo 169,14 evra, če bi plačala v roku 8 dni, sicer so ti 235 evrov.

Primer Belokranjke seveda ni osamljen, več tisoč takšnih pošiljk je v zadnjem obdobju romalo v roke slovenskih državljanov, ki se sprašujejo, kaj torej storiti, plačati zahtevani znesek ali se na pozive sosedov požvižgati ter s tem morda tvegati, da se bo domnevni dolg občutno povečal? Kot kaže, so predpisi za zdaj na strani naših državljanov, a ker nikoli ne vemo, ali se bodo spremenili in ali bodo Hrvati uporabili druge poti, je pametno na dopis vsaj odgovoriti z ugovorom.

Martina se dopustovanja pred petimi leti skoraj ne spominja več, pravzaprav iz pošte, ki jo je dobila, niti ni vidno, kje naj bi nastal prekršek. V očitno močno pomanjkljivem dopisu piše le, da naj bi prekršek nastal 7. julija 2012, zapisana je tudi registracija njenega (že bivšega) avta, fotografije ni priložene. »Verjetno smo bili v Crikvenici, tja smo hodili za en dan, in načeloma smo parkirnino vedno plačali. Dobili nismo niti nobenega obvestila, da smo storili prekršek, zato toliko večji šok ob tem pismu,« je nadaljevala naša sogovornica.

Čezmejna izvršba ni mogoča

Za pravne nasvete so sicer pristojni odvetniki, na ministrstvu za pravosodje so zato za nas podali splošna pojasnila z vidika veljavne zakonodaje. Če torej poenostavimo odločitve sodišča Evropske unije: vročanje izvršb na podlagi verodostojne listine po notarju ni pravilno vročanje, saj so ga opravili notarji, ki so po hrvaškem pravu pristojni za odločanje o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ne pa sodišče. »Iz uredb Evropske unije in odločitev Sodišča Evropske unije lahko sklenemo, da sklep o izvršbi, ki ga izda hrvaški notar, ne more biti potrjen kot evropski izvršilni naslov in ga tudi ni mogoče priznati in izvršiti v drugih državah članicah Evropske unije kot sodne odločbe, torej po tej poti in na takšni podlagi ni mogoče doseči čezmejne izvršbe. Vendar opozarjamo, da to ne pomeni, da obveznost dolžnika ne obstoji. Navedene uredbe in sodbe se nanašajo samo na primere čezmejne izvršbe, v primeru, da izvršba poteka po hrvaškem notranjem pravu (ker ima dolžnik premoženje na Hrvaškem), je situacija drugačna, kar pomeni, da se lahko takšen sklep izvrši tudi, če ga je izdal hrvaški notar. Drugačna je tudi situacija, če je sklep o izvršbi zaradi obveznosti plačila parkirnine izdalo oziroma potrdilo hrvaško sodišče. V tem primeru je lahko namreč takšna odločba evropski izvršilni naslov,« so pojasnili na ministrstvu za pravosodje.

Kot pravi odvetnica mag. Rosana Lemut Strle, partnerica in direktorica Odvetniške družbe Pirc Musar, d. o. o., zahtevki iz naslova parkiranja, ki jih prejemajo tako državljani Slovenije kot tudi drugje po Evropski uniji, niso kazni za nepravilno parkiranje, temveč zahtevki za poplačilo dolga iz naslova neplačanih parkirnin: »Gre torej za izterjevanje civilne (pogodbene) obveznosti. Splošno velja, da je treba dolgove poravnati. Če svoje obveznosti nismo poravnali, tudi ni utemeljeno računati na upnikovo nemožnost izterjave zaradi varstva osebnih podatkov dolžnika. Pridobitev osebnih podatkov dolžnika, potrebnih za uveljavitev terjatve, je na podlagi 10. člena zakona o odvetništvu zakonita. Odvetniki bodo na tej osnovi za svoje stranke (upnike) še vedno pridobivali osebne podatke, do morebitne drugačne odločitve sodišča ali informacijskega pooblaščenca pa bodo v skladu z zadnjo odločbo pooblaščenca dolžniku tudi sami poslali opomin, kar bi zneske dolga slej ko prej še nekoliko povišalo.«

Uveljavite ugovor zoper upnika

Ker so za tuje družbe podatke o lastnikih oziroma uporabnikih motornih vozil pridobivale nekatere naše odvetniške družbe, je namreč naš informacijski pooblaščenec (IP) uvedel postopek inšpekcijskega nadzora in ugotovil, da je slovenska odvetniška družba v zvezi z izterjavo domnevno neplačanih parkirnin za družbo Euro Parking Collection plc nezakonito pridobivala osebne podatke lastnikov oziroma uporabnikov motornih vozil, saj pogoji za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi 10. člena zakona o odvetništvu niso bili izpolnjeni. IP posebej poudarja, da postopek IP nima nobenega vpliva na obstoj dolgov zaradi neplačila parkirnin, in odvetniški družbi z odločbo odredil, da za družbo EPC preneha pridobivati osebne podatke, če to počne zgolj z namenom posredovanja podatkov družbi EPC, ter izbris vseh do trenutka izdaje odločbe nezakonito pridobljenih osebnih podatkov. 
»Omenjena odločba IP še ni pravnomočna, saj lahko zavezanec zoper njo sproži upravni spor. IP še posebej opozarja, da izdana odločba ne pomeni, da hrvaški in drugi tuji upniki v prihodnje ne bodo več pridobivali osebnih podatkov slovenskih lastnikov in uporabnikov vozil za namene izterjave, le da bodo to morali odslej početi zakonito,« je poudarila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in dodala, da v primerih, ko posamezniki so ali bodo prejeli pozive za plačilo terjatev zaradi parkiranja v tujini od slovenske odvetniške družbe, najverjetneje ne gre za sum nezakonite obdelave osebnih podatkov, če pa bodo prejeli pozive brez predhodnega opomina slovenskega odvetnika, gre zelo verjetno za primer nezakonite obdelave osebnih podatkov. Posamezniki kljub morebitnemu nezakonitemu pridobivanju njihovih osebnih podatkov niso odvezani plačila dolga. Dejstvo namreč je, da upniki iz tujine (zakonito) razpolagajo s podatkom o registrski številki vozila, ki jim kadarkoli omogoča ugotavljanje identitete domnevnega dolžnika na zakonite načine.

»Vsekakor predlagam, da naši državljani, ki prejmejo pošto, uveljavljajo ugovor zoper upnika ali njegovega pooblaščenca,« svetuje tudi odvetnik Peter Žnidaršič iz odvetniške pisarne Čeferin, ki ima tudi sam tovrstne izkušnje. Predlog za izvršbo je pred pol leta zaradi domnevnega nepravilnega parkiranja v letu 2012 dobila njegova tašča, ki je žal od lani pokojna.

Ker se očitno s predlogi za izvršbo zaradi parkiranja odpira še ena fronta z južnimi sosedi, smo se z vprašanji obrnili tudi na ministrstvo za zunanje zadeve, kjer pa so nas iz službe za odnose z javnostmi le obvestili, da je bila tematika obširno predstavljena na Valu 202, in nam prilepili spletno povezavo do oddaje. Res profesionalno od državne službe!

Deli s prijatelji