GRADNJA AVTOCESTE

Dars prestavil postajo kljub nasprotovanju

Objavljeno 10. november 2015 21.55 | Posodobljeno 06. november 2015 14.56 | Piše: Vladimir Jerman

Vaščane Kozmincev pri Podlehniku burijo nekatere Darsove odločitve.

Količek na Ivankinem travniku, v ozadju domačija. Foto: Dejan Javornik

PODLEHNIK – Promet potrebuje avtoceste, njihova umestitev pa konkreten prostor. Ta ni prazen, ampak ga nekdo že uporablja. Investitor, ki odkupuje zemljišča, je Republika Slovenija, kar pa zanjo pripravi in opravi družba Dars, d. d. Ta je v stoodstotni lasti Republike Slovenije. Pri odkupu se interes lastnika često razlikuje od Darsovega, ki zastopa javni interes. Takšna soočenja so marsikdaj za človeka, ki mora svojo voljo podrediti večji moči javnega interesa, boleča in frustrirajoča. Na zemljo, ki jo je podedoval, z njo odraščal in bi jo nekoč želel prepustiti potomcem, se slovenski človek zelo pogosto naveže z močnimi čustvi. Da se odreče kosu zemlje, kmet lahko doživlja, kot bi mu rezali meso z živega telesa. Mnogo takšnih primerov je znanih iz preteklosti, pravkar pa je tako pri Brodnjakovih iz haloške vasi Kozminci.

Dars gradi avtocesto proti mejnemu prehodu Gruškovje. Pri Podlehniku, kjer stroji že na veliko brnijo, se z glavne odcepi cesta proti Žetalam in Rogatcu. Njen začetni del do Kozmincev bo po novem postal del z avtocesto vzporedne obvozne ceste. Nanjo bodo lahko preusmerjali promet, če bi ga morali na avtocesti zapreti. Zato bo Dars vzporedno cesto krepko prenovil, ponekod tudi razširil. Zanjo potrebuje tudi nekaj zemljiških parcel, ki so v lasti Ivane Brodnjak. Prisluhnili smo ji, kako se skupaj s sinom Petrom in hčerko Katjo bori, da bi jih izgubila čim manj, in kako šibka je v tem neenakopravnem boju.

Prve pripombe na dopolnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za odcep avtoceste Draženci–Gruškovje so vaščani Kozmincev in sosednje vasi Stanošina podali pred šestimi leti.

Pred dobrima dvema letoma so Ivani, za Kozminčane Ivanki, darsovci zabili količke po sredi vrta pred hišo in v isti ravni črti še naprej čez travnik po vsej njegovi dolžini. Pritožila se je, da količki vzamejo »polovico našega imetja, s čimer se ne strinjam, saj mi bo potem ostalo od hiše do ceste zelo malo uporabnega zemljišča« in da jim bo označeni odvzem delov parcel »zmanjšal pridelek in tudi ogrozil preživetje naše manjše kmetije«.

Tiha prestavitev postaje

Kmalu zatem so Brodnjakovi ujeli šušljanje, da namerava Dars avtobusno postajo s prvotne predvidene lokacije sredi vasi, kjer avtobus ustavlja že zdaj, prestaviti nižje, tako da bodo zanjo vzeli sosedovo in Ivankino zemljo. Zavrelo je 33 vaščanom, zato so Darsu podpisali in poslali prošnjo »za predstavitev in razgrnitev načrta za avtobusno postajališče Kozminci«.

Dars je v odgovoru, ki sta ga sopodpisala predsednik uprave mag. Matjaž Knez in direktor projektov Bogdan Vrezner, potrdil, da je bila »avtobusna postaja prvotno načrtovana v bližini krožnega križišča v Kozmincih«, a se lastnik zemljišča s posegom ni strinjal, ker bi odvzem »v največji meri ogrozil funkcionalnost njegovih nepremičnin (stanovanj), saj bi jim odvzel ves prostor za parkiranje«. Kot dodaten razlog za spremembo lokacije pa je »nekoliko višji teren, kar bi zahtevalo velik poseg v zemljišče in s tem degradacijo celotne dotične parcele«. Zato »je projektant (...) preveril nove možnosti in predlagal zamik avtobusnega postajališča za cca 140 metrov severneje v smeri proti Podlehniku«. Dars sklene: »Menimo, da tako majhen zamik lokacije ne bo predstavljal nobenih težav ne starejšim kakor tudi ne mlajšim krajanom.«

Ena izmed 33 podpisnikov in podpisnic je Darsu odpisala, da pri svoji odločitvi ni mislil na stare in bolne, ki jim je tudi 140 metrov, če jih morajo prehoditi na berglah, preveč. Postaja bi morala ostati sredi vasi, ne pa da jo prestavljajo iz nje.

Poleg tega Darsov odgovor kaže, da ima nasprotovanje nekaterih lastnikov večji pomen kot nasprotovanje drugih.

»Saj nismo neuki, da ne bi dojeli tega balinanja z nami,« je pribila Ivankina sovaščanka. »Na javni razgrnitvi ste nam kazali eno lokacijo, zdaj želite graditi na drugi. Menimo, da gre pri vašem postopanju za nedopustno, če ne celo kaznivo zavajanje ljudi.«

»Podporo smo iskali tudi pri podlehniškem županu, a se je le izmotaval, ne da bi kaj ukrenil,« pove še drugi pritožitelj.

Podobno usodo, kot ji preti zaradi prestavljene umestitve postaje, je Ivanka doživela že z izgubo skoraj 30 arov travnikov za avtocestni nadvoz.

Ivanka povzame iz uradnih dopisov: »Tudi tam je Dars prestavil lokacijo, potem ko za prvotno ni dosegel soglasja z lastniki. Saj tudi jaz ne soglašam, a kaj več, kot da sem z odvetnico šla iskat pravico na upravno sodišče, zase in za svoja otroka nisem mogla storiti. Uspelo pa mi ni in maja mi je Upravna enota Ptuj z obrazložitvijo, da 'do sporazuma s stranko oziroma sklenitve pogodbe o odkupu predmetnih nepremičnin ni prišlo', poslala sklep, da se zaradi izkazane javne koristi 'uvede postopek razlastitve' mojih nepremičnin 'v korist razlastitvene upravičenke Republike Slovenije'«.

Pred dnevi je sledila še podobna nova odločba Upravne enote Ptuj, ki enako zapečati tudi obcestna travnika zraven hiše Brodnjakovih. V tolažbo jim je lahko le to, da so količke prestavili vsaj za toliko, da jim pustijo ves vrt pred hišo...

Žrtvovala že za nadvoz

Ivanka Brodnjak je svoje nasprotovanje, da ji bodo vzeli preveč zemlje, pisno pojasnjevala na vseh pristojnih naslovih: »Ko je bil leta 2009 javno razgrnjen načrt za avtocesto med Draženci in mejnim prehodom Gruškovje, ni bilo nič govora o vzporedni cesti. Nadvoz za Sedlašek je bil predviden v bližini sedanjega prečkanja, vendar se določeni niso strinjali in so ga zato prestavili na moje zemljišče.« Travniki ležijo približno pol kilometra pred vasjo Kozminci. Zdaj pa Ivanki jemljejo še široka pasova zemlje za avtobusno postajo na eni in za odvodnjavanje na drugi strani ceste: »Ker se lastniki, ki bi jim vzeli zemljo za prvotno lokacijo postaje, niso strinjali, so jo prestavili na moje zemljišče. Tudi jaz se ne strinjam, vendar mene nihče ne upošteva.«

 

Deli s prijatelji