ODHODKI NAD PRIHODKI

Cerar odpeljal v rdečo

Objavljeno 15. december 2017 12.15 | Posodobljeno 15. december 2017 12.15 | Piše: STA, K. K.

Proračunski primanjkljaj znaša v 11 mesecih 159 milijonov evrov.

Miro Cerar in njegovo sporočilo.

LJUBLJANA – Po več mesecih presežkov je državni proračun novembra spet zašel v primanjkljaj. Tega je bilo za 173,8 milijona evrov, največji delež tega zneska pa je odpadel na transfer v javne zdravstvene zavode. V 11 mesecih skupaj znaša proračunski primanjkljaj 159 milijonov evrov.

Večji odhodki

V državni proračun se je novembra steklo 724,9 milijona evrov prihodkov oziroma 62,9 milijona evrov več kot v lanskem novembru, še bolj pa so se povečali odhodki, in sicer za 167,6 milijona evrov, na 898,6 milijona evrov, kažejo najnovejši podatki finančnega ministrstva.

Davkov se je novembra v proračun steklo za skupaj 647,3 milijona evrov, kar je 44 milijonov evrov več kot novembra lani. Pri tem so se povečali prilivi iz naslova vseh davčnih prihodkov: realizacija iz naslova davka na dodano vrednost se je izboljšala za 44 milijonov evrov, na 325,8 milijona evrov, iz naslova dohodnine za sedem milijonov evrov, na 85,1 milijona evrov, iz naslova davka od dohodka pravnih oseb pa za 13 milijonov evrov, na 57 milijonov evrov. Nedavčni prihodki so se glede na lanski november zmanjšali za 11,8 milijona evrov, na 34,6 milijona evrov.

Novembra je Slovenija počrpala 36,4 milijona evrov evropskih sredstev, potem ko jih je v lanskem novembru 8,2 milijona evrov.

Interventni ukrepi

Med odhodki največji delež v novembrski realizaciji predstavljajo drugi domači tekoči transferji (npr. občinam, skladom socialnega zavarovanja ipd.), in sicer 44,2 odstotka, kar pomeni 397 milijonov evrov. Sledijo transferji posameznikom in gospodinjstvom v višini 96,3 milijona evrov ter plačila plač in prispevkov, ki so znašala 96 milijonov evrov. Večji delež med odhodki so predstavljali še izdatki za blago in storitve, za katere je bilo treba plačati 70,5 milijona evrov, medtem ko smo za vse investicijske odhodke in transferje skupaj namenili 62,3 milijona evrov.

V primerjavi z lanskim novembrom je do največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil prišlo pri drugih tekočih domačih transferjih, ki so se povečali za 44,7 odstotka. Pretežni del tega povečanja je posledica zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, s katerim je država bolnišnicam zagotovila sredstva za pokritje 80 odstotkov izgube, ki so jih ustvarile v preteklih letih. Omenjeni transfer je znašal 135,7 milijona evrov.

Prilivi iz davka navzgor

Med tekočimi transferji je večjo spremembo v primerjavi z lanskim novembrom opaziti še pri subvencijah, ki so se povečale za 71,7 odstotka. Pretežni del te rasti je opaziti pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer iz naslova programa razvoja podeželja 2014–2020.

Med tekočimi odhodki so najbolj porasla plačila domačih obresti, vendar so se hkrati zmanjšala plačila tujih. Skupna plačila obresti so se v prvih 11 mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani skrčila za 8,2 odstotka.

Na letni ravni skupaj so odhodki državnega proračuna v prvih enajstih mesecih znašali 8,2 milijarde evrov, prihodki pa osem milijard evrov. Od tega je bilo davčnih prihodkov za sedem milijard evrov oziroma 463,7 milijona evrov več kot v istem obdobju lani. Najbolj so se povečali prilivi od davka na dodano vrednost.

Deli s prijatelji