KONEC POMOČI?

Bolnim in revnim bi vzeli še zamaške in star papir

Objavljeno 28. april 2017 14.39 | Posodobljeno 28. april 2017 14.39 | Piše: Aleksander Brudar

Ministrstvo za okolje z novo uredbo proti zbiranju odpadnih surovin v humanitarne namene. Javne službe bi jih sprejemale brezplačno, kar je udarec za vse, ki pomagajo najšibkejšim.

Anita Ogulin. Foto: Jože Suhadolnik

LJUBLJANA – »To se mi zdi nehumano in neplemenito. Ne moremo sprejemati ukrepov proti državljanom. Namesto da bi pomagali najšibkejšim.« Tako ogorčeno se je predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin odzvala na osnutek nove uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki je do 3. maja letos še v javni obravnavi. Kot namreč opozarja v protestnem pismu, ki ga je naslovila na ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, se s spremembami uredbe človekoljubnim organizacijam odvzema pravica do zbiranja papirja, plastike in podobnega v humanitarne namene. »Kot humanitarna organizacija si pri svojem delovanju pomagamo z različnimi aktivnostmi, ki vključujejo tudi zbiranje in prodajo odpadnih surovin, da pridobimo sredstva za pomoč najšibkejšim. S sredstvi lahko konkretno pomagamo otrokom, mladim in družinam, torej najšibkejšim naše družbe – pa naj gre za osnovno preživetje, nujne zdravstvene storitve doma in v tujini, nakup invalidskih pripomočkov, omogočanje enakovrednih možnosti v primerjavi z vrstniki ali drugo. Predvsem s tovrstnimi akcijami pomagamo vzgajati mlade in odrasle o pomenu varovanja okolja in ločevanja odpadkov,« je zapisala Ogulinova.

Ne gre samo za humanitarnost

Glavni srž problema predlagane uredbe je, da v 3. in 4. členu določa, da je treba takšne odpadke prepuščati izključno komunalnim podjetjem in izvajalcem javne službe. Z drugimi besedami bi to lahko pomenilo, da ljudje, ki bi zbirali zamaške, star papir, elektronske naprave, belo tehniko in bi to pripeljali k omenjenim podjetjem, za to ne bi več dobili denarja. Skratka, za marsikoga, denimo tudi za starše invalidov, ki so doslej na tak način lahko prišli do denarja, s katerim so si pomagali pri nakupu invalidskih pripomočkov, bo to velik udarec. Ogulinova zato predlaga, da ministrstvo omenjena člena spremeni tako, da bo zbiranje odpadnih materialov in surovin za humanitarne namene omogočeno še naprej. Prepričana je namreč, da bi uredba preprečila zbiranje surovin v podporo in pomoč ogroženim skupinam posameznikov v družbi in bi »onemogočila ne samo zbiranje sredstev za pomoč skozi materiale, ki jih ljudje več ne potrebujejo, temveč tudi izničila možnosti za izobraževanje in ozaveščanje o pomenu zbiranja odpadnih materialov«. Poudarja namreč, da so prav desetletja načrtnega zbiranja odpadnih materialov »pripomogla k temu, da so generacije mladih vzgojene z ekološko zavestjo, zaradi motiviranosti k zbiranju in odprodaji odpadnih surovin pa se je občutno izboljšala tudi slika našega okolja – namesto na divjih odlagališčih ali v smeteh so se snovi znašle tam, kamor spadajo – v postopkih recikliranja«.

Bo sploh še kdo zbiral odpadke?

Da opozorila Ogulinove niso iz trte izvita, priča tudi opozorilo podjetja Gorenje Surovina. Na svoji spletni strani so zapisali, da, žal, tej uspešni praksi, torej zbiranju odpadkov, grozi konec. »Ključna razlika med obstoječim in novim predlaganim sistemom je, da je v primeru zbiranja na trgu dovoljen odkup vrednih odpadkov (papirja, kovin in drugega), če pa je zbiranje organizirano prek komunalnih podjetij, morajo ta prevzemati odpadke brezplačno, kar pomeni, da imetnik odpadkov ne more prodati, kljub temu da imajo določeno vrednost. Povedano drugače: humanitarna društva, šole in druge organizacije bi zbrani papir komunalnim podjetjem morale prepustiti oziroma zanj ne bi prejele plačila, s čimer bi akcije izgubile smisel in bi sčasoma zamrle,« opozarjajo v Gorenju Surovina in dodajajo, da bi bil to velik udarec za številne nevladne organizacije, društva, šole in posameznike, ki so z zbiranjem in prodajo odpadnih surovin pridobivali sredstva za humanitarne namene.

Kaj je ministrstvo vodilo v takšne spremembe, ki bodo na koncu najbolj prizadele najšibkejše in humanitarne organizacije, ni znano. Si pa bo, kot je bilo mogoče prebrati na spletu, prizadevalo za ohranitev določenih izjem v humanitarne namene. Kot sicer piše v predlogu uredbe, ta prinaša uveljavitev hierarhije ravnanja z odpadki kot prednostnega vrstnega reda pri ravnanju z odpadki ter za doseganje okoljskega cilja priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov iz evropske direktive, »zato je njen glavni namen dati večji poudarek ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov na izvoru, vzpostaviti razmere za povečanje deleža komunalnih odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo ter s tem zmanjšati odlaganje komunalnih odpadkov«.

Deli s prijatelji