UKREPALI BODO

Bo sodnica le odgovarjala za svojo črno gradnjo?

Objavljeno 24. september 2017 18.22 | Posodobljeno 24. september 2017 19.39 | Piše: Moni Černe

Preverjali bodo tudi, zakaj inšpekcija ni ukrepala proti piranski sodnici.

Zakonca Benčič sta nam dejala, da pri poskusih legalizacije povsod trčita ob zid. Foto: S. N.

PIRAN, KOPER – Potem ko so Slovenske novice 13. avgusta letos prve razkrile, da je 42-letna piranska sodnica Tina Benčič zgradila vilo na črno z okoli 160 m2 bivalne površine na kmetijskem zemljišču, ki je v lasti Občine Piran in v postopku prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je predsednica Okrožnega sodišča v Kopru, višja sodnica Darja Srabotič, podala pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico Okrajnega sodišča v Piranu. V izjavi za javnost je Nataša Tomazini Tonejc, predsednica Okrajnega sodišča v Piranu, zapisala, da »navedena določba zakona o sodniški službi kot kršitev sodniške dolžnosti opredeljuje vedenje in ravnanje sodnika, s katerim se krši ugled sodniškega poklica«.

»O pobudi predsednice in o tem, ali bo zoper sodnico podal predlog za izrek disciplinske sankcije, bo odločal disciplinski tožilec pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, skladno z določbami zakona o sodniški službi, ki urejajo potek disciplinskega postopka,« je izjavila predsednica Tomazini Tonejčeva, neposredno nadrejena Tini Benčič. V zadnjem delu izjave pojasnjuje: »Ker so se v medijih pojavili tudi očitki in namigovanja, da se takšna gradnja in postopanje pristojnih inšpekcijskih organov dovoljujeta iz razloga, ker gre za sodnico in zaradi njenih povezav z zaposlenimi na Občini Piran, je bilo tudi Okrožno državno tožilstvo v Kopru pozvano, da skladno s svojimi pristojnostmi preveri, ali v zadevi obstaja sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja.«

O pobudi predsednice in o tem, ali bo zoper sodnico podal predlog za izrek disciplinske sankcije, bo odločal disciplinski tožilec.

Domnevamo torej, da sodni veljaki sumijo na povezavo sodnice Tine Benčič z njenim prvim sosedom, podsekretarjem na Uradu za okolje in prostor Občine Piran Borisom Kočevarjem. Boris Kočevar, ki skrbi za prostorsko planiranje in načrtovanje, je poleg tega, da je zasebno prvi sosed sodnice črnograditeljice, njuna domova sta komaj 300 metrov narazen, njen sosed tudi v službi. Med Občino Piran in sodiščem, kjer dela Benčičeva, je 30 metrov razdalje. Kočevar, sosed črnograditeljice, bi že po službeni dolžnosti lahko vedel, da je soseda zgradila hišo na črno in to na kmetijskem zemljišču, ki je v lasti občine, na kateri dela sam, njegov urad pa je pristojen ravno za tovrstne zadeve. Še več, njegova zdajšnja žena Manca Plazar je vodja urada za okolje in prostor. Kočevar pa je bil nekdaj poročen s televizijsko novinarko Regionalnega RTV centra Koper Eugenijo Carl in ta je bila svojčas tudi soseda sporne sodnice.

Spomnimo, Denis Benčič, mož sodnice, je za Slovenske novice dejal, da so z vsakim otrokom, ki se jima je rodil, še dodatno zidali. Kot sta nam povedala zakonca Benčič, sta si dolga leta prizadevala, da bi črno gradnjo legalizirala, a jima to ni uspelo. Prav Carlova je javnost obvestila o ilegalno zgrajenem objektu Vitoslava Türka, brata nekdanjega predsednika države Danila Türka, ko je nad Sečoveljskimi solinami na črno, na svojem zemljišču, postavil vilo pod pretvezo, da gre za sušilnico sadja. Sušilnica sadja je namreč v Parecagu nad Sečovljami, pet kilometrov stran, o sosedi Benčičevi pa do našega razkritja ni bilo prispevka ali zapisa. Moni Černe


Od pisnega opomina do prenehanja sodniške funkcije

Na podlagi 90. člena zakona o sodniški službi lahko predsednik sodišča poda le pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, o tej pobudi mora odločati disciplinski tožilec, ki lahko pred disciplinskim sodiščem poda predlog za uvedbo disciplinskega postopka ali pa tudi ne. »Z disciplinskimi postopki doslej nimamo izkušenj,« nam je sporočila predsednica sodišča Darja Srabotič. Disciplinske sankcije so, smo izvedeli, pisni opomin, ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče, prenehanje sodniške funkcije. »Kot predsednica Okrožnega sodišča v Kopru sem podala pobudo za uvedbo disciplinskega postopka iz 14. točke 81. člena zakona o sodniški službi, in sicer zaradi kršitve ugleda sodniškega poklica, podala sem tudi predlog na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, da skladno s svojimi pristojnostmi preveri, ali v zadevi obstaja sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja.« 

Deli s prijatelji