ZAKON

Štipendije (spet) tudi za mladoletne

Objavljeno: 18.06.2013 19:00Posodobljeno: 18.06.2013 19:00

Nov zakon o štipendiranju omogoča tudi kombiniranje več vrst štipendij.

LJUBLJANA – Državni zbor (DZ) je danes soglasno sprejel zakon o štipendiranju, ki mladoletnim dijakom vrača možnost za državno štipendijo, uvaja pa tudi štipendijo za deficitarne poklice.

Zakon omogoča kombiniranje več vrst štipendij. Pri prošnji za Zoisove štipendije mladi športniki ne bodo več mogli uveljavljati le športnih dosežkov, pač pa bodo morali upravičenost do štipendije dokazovati tudi z učnim uspehom. Po napovedi predstavnikov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo do šolskega leta 2014/15 vzpostavljeni kriteriji, kako Zoisove štipendije urejati v prihodnje.

So štipendije pravične ali ne?

Poslanske skupne so v predstavitvah svojih stališč danes dopoldne poudarjale prednosti zakonskega predloga, ki so ga pripravljali kar trije ministri za delo – tako Ivan Svetlik in Andrej Vizjak kot zdajšnja ministrica Anja Kopač Mrak, pri ključnih rešitvah pa je usklajen tudi s Študentsko organizacijo Slovenije.

Povezane vsebine

Nekateri pa v njem vidijo tudi nekaj slabosti. Še zlasti v SDS in SLS so menili, da ureditev na področju Zoisovih štipendij ni pravična do mladih športnikov, vendar so po drugi strani zagovorniki take ureditve, med njimi tudi predstavniki z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poudarjali, da enako velja tudi za nadarjene z drugih področij, tako npr. s področja umetnosti.

Dodatek za posebne potrebe

Državni zbor je sprejel tudi dve dopolnili, ki so jih v koalicijskih poslanskih skupinah pripravili na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ. Eno od dopolnil se nanaša na dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami in določa, da je tak štipendist upravičen do dodatka z naslednjim mesecem po nastanku okoliščin, v skladu s katerimi lahko dodatek dobi.