PO ŠTIRIH LETIH

Praznično z vlade: 23 milijonov za cesto, ki jo je vzelo neurje

Objavljeno: 29.12.2011 11:57Posodobljeno: 29.12.2011 12:07

Cesta naj bi bila končana avgusta 2014.

ŽELEZNIKI – Štiri leta po uničevalnem neurju, ki je Železnike in okolico prizadelo leta 2007, je vlada našla denar za sanacijo ceste. Iz službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko so sporočili, da so izdali odločbo o dodelitvi sredstev za rekonstrukcijo 6,5 kilometra dolge regionalne ceste Zali Log–Davča. Dobrih 23,6 milijona evrov vreden projekt, ki bo predvidoma zaključen do avgusta 2014, bo v višini 16,2 milijona evrov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Pomembna za izkoriščanje gozdov

Omenjena regionalna cesta, ki je utesnjena med strma pobočja in strugo hudournika Davča, predstavlja pomembno in obenem tudi najkrajšo povezavo Selške doline z Idrijsko. Cesta poteka po dolini Davče in povezuje občini Železniki in Cerkno prek Zalega Loga, Davče in Novakov. Poleg turističnega značaja ima cesta tudi pomembno vlogo pri izkoriščanju gozdov.

Že načeto cesto je dodatno poškodovalo močno neurje jeseni 2007, zaradi katerega je bila nekaj časa popolnoma neprevozna. Hudourniški vodotok Davča je v času neurja s svojimi pritoki popolnoma uničil vozišče ter objekte na cesti. Začasna prevoznost ceste je trenutno urejena z nasutjem. Cesta poteka po hribovitem terenu, zaradi poplavljanja Davče so podporne konstrukcije ob potoku večkrat obnavljali in dograjevali. Mostovi tako na regionalni cesti kot tudi na priključnih cestah pa so tehnično in varnostno neustrezni.

Osem novih mostov

Poleg rekonstrukcije ceste bo v okviru projekta na novo zgrajenih osem mostov, eden bo obnovljen, poleg tega pa bodo zgrajene podporne in oporne konstrukcije v skupni dolžini približno 4,5 kilometra, v dolžini dobrih štirih kilometrov pa tudi vodne ureditve.

Z uresničitvijo projekta se bo izboljšala prometna varnost ter okoljski in življenjski pogoji. Z ureditvijo ceste in območja v njeni bližini ter z nadzorovanim odvodnjavanjem bo onemogočeno izlivanje in izpiranje onesnaženih površinskih voda v tla in strugo potoka Davča. Vodnogospodarski ukrepi na hudourniku Davča pa bodo umirili hudournik in preprečili nadaljnjo erozijo brežin ter poplavljanje mostov.