»PRAVO ZASE«

Obalni redarji delijo tudi sodne takse?

Objavljeno: 27.02.2013 07:34Posodobljeno: 27.02.2013 07:34

V piranski občini poleg kazni izstavljajo še račune za plačilo sodne takse.

  • So napačno parkirani ali so na sodišču? Foto: Iztok Umer/Novice
  • So napačno parkirani ali so na sodišču? Foto: Iztok Umer/Novice

PIRAN – »Zakaj bi moral plačati sodno takso, če sodnega postopka ni bilo? V Portorožu sem res narobe parkiral in na dom od občinskega redarstva po pošti prejel plačilni nalog za 40 evrov. Tega sem poravnal v roku, kar pomeni, da sem za prekršek plačal polovično kazen. Prepričan sem bil, da sem svoj greh plačal, ko je čez teden sledilo presenečenje. Od piranske občine sem prejel novo nakaznico, da moram plačati še stroške postopka – sodno takso – 40 evrov. Zakaj sodno takso, če se na kazen nisem pritožil in sem jo poravnal v roku? Presenečen sem, ker mi plačila takse ni odmerilo sodišče, temveč občinski prekrškovni organ,« se je na nas obrnil bralec.

Pred tem se je obrnil še na mnenje na portal www.pravozavse.si in na Generalno policijsko upravo ministrstva za notranje zadeve in od obeh prejel odgovor, da občinski organ ne bi smel izdati računa za sodno takso, če se prekrškar ni pritožil na izdano odločbo o prekršku. Bralec je še omenil, da ni edini, ki je plačal kazen in zatem prejel položnico za sodno takso, in se vprašal, ali ne pomeni druga položnica zgolj ustrahovanja prekrškarjev in dodatne nezakonite polnitve občinskega proračuna. Ekipa portala www.pravozavse.si mu je v svojem, sicer neobvezujočem mnenju pritrdila: »Člen zakona o prekrških jasno določa, da sodišče pošlje takšnemu zavezancu plačilni nalog za sodno takso, vam pa je plačilo takse naložil prekrškovni organ, torej občinsko redarstvo, ne pa sodišče, kar je v neskladju s pristojnostjo prekrškovnega organa. Dejansko bi lahko govorili o tem, da je prekrškovni organ odločal o zadevi, ki ne spada v njegovo pristojnost. Strinjamo se z vašo navedbo glede 57. člena zakona o prekrških, ki določa, da se v postopkih za izdajo plačilnega naloga ne plačajo stroški postopka. V vašem primeru bi vložili ugovor, kjer bi se sklicevali na omenjeno določbo in določbo 34. zakona o sodnih taksah. V ugovoru se lahko sklicujete tudi na mnenje MNZ. Iz vaših trditev bi bilo mogoče sklepati, da gre za namen polnjenja občinskega proračuna z neutemeljenimi plačili taks.«

Napačno parkiranje vas tako stane dvojno

Z Generalne policijske uprave je bil odgovor nekoliko zavit v celofan: »Ker ne poznamo natančnega poteka postopka, ne moremo komentirati primera prekrškovnega organa občine Piran. Vse, kar ste navedli, sicer drži. Zato vam svetujemo, da se obrnete na vodjo redarstva in razjasnite zaplet.«

Naš bralec upa, da mu sodne takse ne bo treba plačati. Kaj bo pa piranska občina storila v primerih, ko so prekrškarji poleg kazni za nepravilno parkiranje plačali tudi sodno takso? Slavici Tucakov, predstavnici občine za stike z javnostjo, odgovora ni uspelo ponuditi, posredno pa je priznala, da gre za napačno presojo in postopek njihove redarske službe oziroma podjetja Okolje, ki skrbi za parkirni red v občini. Na vprašanje, ali bo občina plačnikom sodne takse vrnila denar, tudi ni znala odgovoriti, saj ji ni uspelo dobiti mnenja njihove pravne službe oziroma razlage občinskega redarstva.