LUKNJA

Na spletni strani vlade seznam davčnih dolžnikov

Objavljeno: 16.08.2012 11:46Posodobljeno: 16.08.2012 11:46

V seznamu ni navedeno, za katera podjetja gre.

  • Pogojno izterljivega dolga za 308 milijonov evrov

LJUBLJANA – Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so imeli konec junija skupaj za 830 milijonov evrov davčnega dolga, je razvidno iz poročil Davčne uprave RS (Durs) in Carinske uprave RS (Curs), ki jih je vlada objavila na spletni strani. Po višini dolga izstopajo družbe in podjetniki iz sektorjev gradbeništva, predelovalne dejavnosti in trgovine ter vzdrževanja.

Omenjeni poročili je vlada objavila na svoji spletni strani, dvakrat letno pa jih posreduje v DZ. Davčni dolg poslovnih subjektov, ki je konec junija presegal 4000 evrov, po poročilu Dursa znaša 809,496.662 evrov, po poročilu Cursa pa 20,900.066 evrov, skupaj torej 830,396.728 evrov.

Brez imen

Durs v poročilu ugotavlja, da je davčni dolg poslovnih subjektov, ki presega 4000 evrov, konec junija znašal 809 milijonov evrov in se je nanašal na 14.662 zavezancev. Na spletnih straneh vlade je objavljen tudi seznam davčnih dolžnikov po višini njihovih dolgov, vendar pa v seznamu ni navedeno, za katera podjetja gre. Seznam dolžnikov pri tem navaja, ali gre za aktivni ali pogojno izterljivi dolg.

Omenjeni dolg je sestavljen iz aktivnega dolga v znesku 501 milijon evrov, kar pomeni 61,9 odstotka vsega dolga, in pogojno izterljivega dolga v znesku 308 milijonov evrov, kar je 38,1 odstotka celotnega davčnega dolga. Za pogojno izterljivi dolg je sicer značilno, da so izčrpane skorajda vse možnosti za njegovo izterjavo.

Od 14.662 dolžnikov je 8890 pravnih oseb (60,6 odstotka vseh dolžnikov), ki dolgujejo 700 milijonov evrov (86,5 odstotka davčnega dolga), in 5772 samostojnih podjetnikov (39,4 odstotka vseh dolžnikov), ki dolgujejo 109 milijonov evrov (13,5 odstotka davčnega dolga).

11.903 dolžnikov dolguje zneske do 40.000 evrov

Kot je razvidno iz poročila Dursa, po višini dolga izrazito odstopajo gospodarski subjekti iz dejavnosti gradbeništva, predelovalne dejavnosti in trgovine ter vzdrževanje in popravila motornih vozil, ki imajo vsaka več kot 18 odstotkov davčnega dolga. Njihov skupni delež dolga znaša 513 milijonov evrov, kar je 63,4 odstotka celotnega dolga.

Durs je v poročilu dolžnike razvrstil po razredih glede na velikost dolga in pripravil podatke o 100 največjih dolžnikih. Kar 11.903 dolžnikov (81,2 odstotka) dolguje zneske do 40.000 evrov, njihov davčni dolg pa skupaj obsega 145 milijonov evrov oz. 18 odstotkov davčnega dolga.

Čeprav je v zadnjem razredu nad milijon evrov dolga samo 94 dolžnikov, pa njihov dolg zajema kar 33,3 odstotka davčnega dolga, to je 269 milijonov evrov.

Od 100 največjih dolžnikov jih je 58 v stečaju

100 največjih dolžnikov, od katerih jih je 58 že v stečaju, dolguje skupaj 275 milijonov evrov (34 odstotkov davčnega dolga). Največji dolžnik je pravna oseba, ki dolguje 24 milijonov evrov in je v stečaju.

Največji delež aktivnega dolga pomeni dolg do proračuna države (63,4 odstotka), na drugem mestu je dolg do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (23,1 odstotka), sledi dolg do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (10,8 odstotka), preostalo predstavlja dolg do samoupravnih lokalnih skupnosti (2,7 odstotka).

V primerjavi z zadnjim dnem lanskega leta Durs ugotavlja, da se je število dolžnikov zmanjšalo za 1041, davčni dolg pa znižal za 15 milijonov evrov. Zmanjšanje števila dolžnikov pripisujejo uspešnemu delu na področju davčne izvršbe.

Curs pa v poročilu ugotavlja, da je konec lanskega leta skupni dolg posameznih pravnih oseb, višji od 4000 evrov, znašal 24 milijona evrov, medtem ko je konec junija znašal 20 milijonov evrov.

Od tega zneska je delež terjatev do samostojnih podjetnikov znašal dva odstotka, delež do pravnih oseb pa 98 odstotkov. Od skupnega odprtega dolga je bilo za 10 milijonov evrov aktivnega zapadlega dolga, preostalih 10 milijonov evrov pa je pogojno izterljivi dolg.
 

Povezane vsebine

Predstavitvene informacije