ZA OTROKE

Mala hiša z velikim srcem

Objavljeno: 27.05.2012 16:00

Lions klub Ljubljana Ilirija v Mali hiši že sedmo leto skrbi za ogrožene otroke s Kozjanskega in iz Obsotelja.

Mala hiša v osrčju Krajinskega parka Kozjansko že sedmo leto pomaga otrokom, ki so se zaradi neurejenih družinskih ali socialnih razmer znašli v težavah. Deluje v sklopu društva Materina dušica za otroke. Hišo v Pilštanju je Lions klub Ljubljana Ilirija (LKLI) odkupil leta 2005, jo prenovil, opremil in jo naslednje leto predal namenu. Z dejavnostjo kluba zagotavljajo tudi denar za njeno delovanje.

Starostnih omejitev ni

Namenjena je predvsem otrokom, vendar starostnih omejitev ne postavljajo. V nekaterih primerih namestijo tudi starše, predvsem matere. Mala hiša je namenjena otrokom in mladostnikom s kozjansko-obsoteljskega območja. Številke so veličastne: vsako leto gre skozi dom najmanj 200 otrok, regija pa ima okoli 52.000 prebivalcev. Do zdaj je različne oblike pomoči poiskalo približno 1500 mladih. O tem, s kakšnimi težavami prihajajo v Pilštanj, osebje in člani kluba zaradi etičnih načel ne govorijo. Največkrat gre za primere, ko starši ne morejo ali nočejo skrbeti za otroke, prihajajo tudi iz rejniških družin, njihove zgodbe so včasih tako žalostne in težke, da morajo pomoč psihoterapevta poiskati tudi zaposleni.

Hišo vodi Ada Požeg, njena namestnica je vzgojiteljica Simona Simon, pomagata jima nekdanji gojenki in terapevtki, na pomoč pa priskočijo tudi zunanji sodelavci. »Naš klub na tak način že dvanajsto leto zbira sredstva za delovanje varnih hiš. Potrebujemo vsaj 40.000 evrov na leto, večino denarja zberemo na tradicionalni Kresni noči, ki je naša osrednja dobrodelna prireditev in jo znova prirejamo 21. junija v ljubljanski vili Podrožnik,« pojasnjuje Arne Mislej, predsednik LKLI in častni konzul Indonezije. Včasih jih malce postrani gledajo, češ da z dobrodelnostjo izkoriščajo pozornost javnosti in se na elitnih prireditvah nastavljajo objektivom. »Toda brez takih dogodkov denarja ni mogoče zbrati. Udeleženci samo za vstopnino odštejejo sto evrov,« doda Mislej.

Pomoč donatorjev

Lionsi se lahko zanesejo tudi na pomoč donatorjev in pokroviteljev. Lani je največ donirala Sparkasse, častno pokroviteljstvo pa je letos prevzelo veleposlaništvo Velike Britanije.

Prijeten objekt sredi Pilštanja je urejen tako, da je primeren za dnevno bivanje, prenočitve (na voljo je 16 ležišč) ali za daljše obdobje. V spodnjem delu so poleg osrednjega prostora za druženje nameščeni pogradi, zraven je kuhinja, ki čez manjšo teraso vodi do vzorno urejenega igrišča. Zgornji del je namenjen terapiji, športni aktivnosti in sprostitvi. Vikend v Mali hiši preživi okoli deset otrok, ki jim pripravijo Palčkov program.

Večina gojencev je v Mali hiši od enega do enajstih mesecev, a tudi ko so polnoletni, se vračajo. Ne zaradi lepih spominov, ampak je to znak, da še vedno nimajo urejenih razmer.

 

Obisk

Otroke v Mali hiši sta nedavno obiskala britanski veleposlanik Andrew Page in predsednik uprave Sparkasse Josef Laussegger. Zadovoljna, da hiša dobro služi namenu in da je bil denar koristno porabljen, sta pripravljena pomagati tudi v prihodnje. »V Veliki Britaniji nisem videl veliko takih hiš, več sem jih opazil v tujini. Veseli me, da tukajšnji otroci tako dobro govorijo angleško,« je dejal Page. »Otroci so v hiši sproščeni in lahko uživajo, kar me veseli. Sparkasse del zaslužka vrača v okolje, kjer delujemo,« pravi Laussegger.