PREPOCENI

Eva Irgl nad brezobzirneže

Objavljeno: 02.03.2015 16:01

Za prekrškarje, ki neupravičeno zasedajo mesta invalidom, bi zvišala kazni.

  • Eva Irgl

LJUBLJANA – Poslanko SDS Evo Irgl moti, da so nekateri državljani tako brezobzirni, in čeprav niso invalidi, zasedajo parkirna mesta, ki so namenja tem. Po njenem mnenju je 40 evrov globe za takšno kazen oziroma polovička tega zneska premalo. 

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je povedal, da z je vidika zakona o pravilih cestnega prometa urejeno, da na označenih mestih za invalide lahko parkira invalid z veljavno parkirno karto. Nadzor nad tem izvajata policija in redarska služba. Ob tem dodaja, da se kultura neupravičene uporabe teh parkirnih mest zmanjšuje kljub temu, da so te kazni razmeroma nizke. Bo pa sprejel pobudo, da bi morda veljalo za prav ta prekršek zvišati kazni.

Kopač Mrakova ne bi zviševala kazni

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak pa ni toliko za zviševanje kazni, temveč meni, naj »jasno pokažemo, da nasprotujemo, da parkirajo na mestih, namenjenih invalidom, če nimajo oznake. Apeliram, da nastopamo v javnem prostoru, da jasno izrazimo nestrinjanje.«

S pravilnikom je določeno, da kjer je do 50 parkirnih mest, mora biti eno namenjeno invalidom.