NI JE NA NASLOVU

Stop za Vesno Janković, grozi ji izbris družbe?!

Objavljeno: 05.03.2016 18:57Posodobljeno: 05.03.2016 18:57

Sodišče je začelo postopek izbrisa.

  • Vesna Janković

LJUBLJANA Pred časom smo poročali, da naj bi nekdanja žena Jureta Jankovića Vesna Janković oziroma njena družba JV Kreativni Marketing dobila rdečo oznako, ker da je davčni neplačnik ali nepredlagatelj. Sama je zanikala, da bi državi dolgovala denar. Tokrat pa je ob imenu njene družbe v bazi Gvin opozorilo. Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč začelo postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. Kaj pa je vzrok za to? »Furs je registrsko sodišče obvestil, da subjekt vpisa na registriranem poslovnem naslovu nima vidnih oznak svojega delovanja niti poštnega predalčnika. Na tem naslovu tudi ni dosegljiv,« je zapisano v sklepih sodišča.

To pravi zakonodaja

2. točka prvega odstavka 427. člena zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) pravi, da se pravna oseba izbriše iz sodnega registra brez likvidacije, če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register. V drugem odstavku tega člena pa je določeno, da če pravna oseba ne dokaže drugače, velja, da obstaja navedeni izbrisni razlog, če je kot poslovni naslov pravne osebe v sodni register vpisan naslov, na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana ali če ta naslov sploh ne obstaja.

V evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je družbo še mogoče najti, je pa tudi razviden zaznamek o dejanju sodišča.